Det är i alla fall så jag förstår västpalestiniernas ”president” när han, enligt Arutz7, säger att den palestinska staten måste vara ”fri från bosättningar”. Med detta menar han då den västpalestinska stat som eventuellt kommer att upprättas väster om Jordanfloden. Den Östpalestinska staten, Det hashemitiska konungariket Jordanien, vilken till den alldeles övervägande delen bebos och bebyggs av just palestinska araber, har sedan de sista judarna fördrevs därifrån år 1948, länge varit judenrein, dvs. ”fri” från judar.

Dessutom vet vi, att Abbas önskar en stat inom något som felaktigt kallas ”1967 års gränser”. Men det finns inga fastställda gränser mellan Israel och Västpalestina. Vad som finns är en vapenstilleståndslinje, ”green line”, från år 1948, den linje där Israel lyckades hejda det arabiska anfalls- och utplåningskriget mot den judiska staten. Vi vet också att många judiska ”bosättningar” finns öster om denna linje. De judar som är bosatta där ska alltså fördrivas enligt Abbas’ mening. Hur långt då? Jag erinrar mig ett uttalande av förre terroristen och PLO-ledaren Yassir Arafat, vars efterträdare Abbas är: ”Jag har givit hela mitt liv åt den palestinska saken och åt Israels utplånande. Jag kommer inte att ändra mig eller göra några kompromisser. Jag kommer inte att godkänna någonting som erkänner Israel som stat.” (Pacepa, Red Horizons, 1987, s. 92). ”First we take Västbanken, then Israel”, tycks strategin vara.

Jag hoppas inte att det är dessa uttalanden som animerat Sveriges regering att donera ytterligare fyrtio miljoner kronor till ”västpalestinierna”. SvD rapporterar. Här är UD:s eget pressmeddelande. Pengarna ska enligt SvD ”användas till pensioner och löner till offentliganställda för att öka myndighetens legitimitet”. Målet med det svenska biståndet är enligt artikeln, ”att ge palestinierna möjlighet att utveckla sin egen demokrati”. Biståndsminister Gunilla Carlsson (M) (som har det trevligt tillsammans med ”president” Abbas på bilden) säger att pengarna går direkt till löner ”och annan verksamhet”, detta enligt SvD i syfte att ”lösa en kris som nyligen kulminerade i att myndigheten inte kunde betala ut full lön till sina anställda”. – Ungefär som SAAB alltså, eller? Fast i fallet SAAB gjorde väl inte regeringen någonting …

Jag vet inte vad för legitimitet som kan ökas hos en västpalestinsk myndighet vars ”president” vill fördriva alla judar från ”Västbanken”. Hur demokratiskt är det? Och vad är det för ”annan verksamhet” som åsyftas? Verksamheten att fortsätta arbetet med Israels utplåning, eller?

Stödet utgår både till ”Västbanken” och statstjänstemän i Gaza, sägs det. Under Israels försvarskrig i Gaza år 2009 visade det sig att Hamas-folk var anställda där som poliser. Inget tyder på att de inte fortfarande skulle vara det. Hamas är en islamonazistisk terrororganisation vars enda syfte är att genom angreppskrig utplåna den judiska staten Israel. Är Hamas-poliser förtjänta av lön och pension betald av Sveriges folk? Nej, knappast!

Biståndsminister Carlsson besökte Västpalestina inklusive Gaza – men sannolikt icke Östpalestina – den 19-21 juni i år. Du kan i länken läsa, att Sveriges folk genom sin regering under år 2011 redan haft vänligheten att skänka sjuhundra miljoner kronor till Västpalestina. Till detta belopp skall nu alltså läggas ytterligare fyrtio miljoner kronor. – Hur mycket behöver SAAB för att komma på fötter?

Det känns mot bakgrund av allt detta som att Regeringens prioriteringar utifrån demokratiska värderingar är alldeles felaktiga. För svenska staten och Sveriges folk ska givetvis inte ge stöd åt islamonazister, antisemiter och antisionister.

Här kan du läsa mer om vad regeringen – men kanske inte Sveriges folk? – har för uppfattning om Västpalestina.

8 svar på ”Mahmoud Abbas upprepar: Västbanken ska vara judenrein!”
  1. […] – Apropå givande och tagande så sker nog även en del införsel till Gaza från Sveriges regering. Sverige ger och Gaza tar, alltså. Närmare bestämt så har Sveriges regering nämligen för något år sedan givit fyrtio miljoner kronor i extra anslag (utöver de 700 miljoner av svenska skattebetalares pengar som årligen överförs) för bland annat ”löner till offentliganställda”. Det kan du läsa om här. […]

  2. Albert, kanske tycker du också att Sverige olagligt ockuperar Skåne, Halland och Blekinge?

  3. Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), vet du att det finns svenska sjömän som på eget bevåg söker jobb utomlands för att ej suga på svensk välfärd? När Sveriges handelsflotta försvann, så blev vi kvar på utsidan. Vi begär inte mer i pension än vad vi har betalt skatt för under svensk flagg. Garanti pensionen gäller ej för oss som är bosatta utvecklingsländer. Vår yrkes kunskap hjälper ändå dessa länder mer än ditt svenska bistånd.

    Man blir förbannad då du skänker våra skatte pengar till terrorister i Palestina. Jag undrar hur mycket de får i garanti pension?

  4. Terminologi: eftersom ”bosättningar” har fått en egenartad negativ klang i just detta sammanhang försöker jag konsekvent använda ”nybyggare” i stället, vilket det ju gäller.

Kommentarer är stängda.