Palestinas nazi-flaggaDetta framgår här. Närmare bestämt har man svarat på frågan om de håller med om innehållet i hadithen som återges i artikel 7 i Hamas’ stadga och som lyder så här: ”Domedagen kommer inte förrän muslimerna bekämpar judarna (dödar judarna), när juden gömmer sig bakom stenar och träd. Stenarna och träden ska säga O Muslimer, o Abdulla, det är en jude bakom mig, kom och döda honom. Bara Gharkad-trädet kommer inte att göra det, eftersom det är ett av judarnas träd.” Helt OK tycker alltså 73 procent av de tillfrågade palestinska araberna i Gaza och på Västbanken. De avslöjar sig därmed som antisemiter. Judarna ska dödas enbart för att de är judar.

Sextiosex procent av de intervjuade ansåg att palestiniernas verkliga mål borde vara att starta med en tvåstatslösning, men därefter gå vidare till ”it all being one Palestinian state”. 66 % av dem vill alltså utplåna Israel. De avslöjar sig därmed som antisionister. Den judiska staten ska utplånas enbart därför att den är judisk. Detta ligger ”lustigt” nog i linje med vad som en PLO-företrädare uttalade redan år 1977: Talet om ett palestinskt folk och skapandet av en Palestinsk stat vid sidan av Jordanien är bara ett led i strävan att erövra Israel, varefter såväl det erövrade Israel samt Palestina och Jordanien ska bli en enda stat.

Vidare var resultatet av undersökningen att 72 % stödde förnekandet av tusentals års judisk historia i Jerusalem, 62 % stödde kidnappningar av israeliska soldater för att hålla dem som gisslan och 53 % var för att man i de palestinska skolorna lär ut sånger om judehat.

Om vi samtidigt betänker att palestiniernas ”president” Mahmoud Abbas är ledare för partiet al-Fatah, som vill utplåna Israel och att detta parti numera samarbetar med den islamonazistiska terrororganisationen Hamas, som utgör regeringen i Gaza, som vill utplåna Israel i ett folkrättsvidrigt anfallskrig, och som i detta syfte så sent som igår avsköt raketer från Gaza mot israeliskt territorium, ja då ligger slutsatsen nära att både det palestinska folket och dess ledare har förtjänat att ha ett hakkors i sin flagga.

Man måste också börja fråga sig – i den mån det inte redan skett – vad det är som palestinierna inte förtjänar. En islamonazistisk antisemitisk terrorstats ledning och dess befolkning förtjänar inte rimligen något som helst bistånd från det demokratiska och liberala västerlandet, så länge de inte radikalt ändrar sin agenda och erkänner såväl den judiska staten Israels rätt att existera och judarnas rätt att slippa dödas. De förtjänar inte heller att just erkännas som stat, något som FN tyvärr tycks överväga.

En annan sak att begrunda nästa gång du träffar en arabisk palestinier är alltså att risken tycks vara överväldigande, alltså närmare 75 %, att han eller hon är en antisemit som vill att judarna ska dö bara för att de är judar. Hur ska han eller hon bemötas?

Ja att utan vidare bemöta denne som judarnas, västerlandets, demokratins och frihetens vän och förkämpe vore oklokt. Grundtipset är tyvärr det motsatta. Grundtipset är att en palestinier är judarnas och Israels och därmed även västerlandets, demokratins och frihetens fiende. De flesta av dem säger det ju själva! (73 % vill döda judarna och 66 % vill utplåna Israel, som sagt.)

Här är t. ex. ett antal palestinier från al-Fatah på besök i Kristinehamn, något som jag nyss bloggat om.

al-Fatah i Kristinehamn

De verkar vara fem stycken på bilden. Statistiskt sett vill alltså i vart fall tre av dem döda judarna. Vilka av dem? Att ingen av dem skulle vara antisemit verkar statistiskt sett närmast uteslutet. – Varför bjuder sossarna in antisemiter till Kristinehamn?

Antisemitismen i ”Palestina” är det alldeles avgörande hindret för fred. Majoriteten av palestinier vill inte ha fred med Israel, de vill ha fred utan Israel.

AftonstürmerAtt då läsa Mattias Gardell i Aftonbladet, eller Aftonstürmer som någon lustigkurre – alt. insiktsfull person som vill överdriva lite – tycker den borde heta, blir då bara patetiskt. Gardell har av outgrundlig anledning utsetts till professor i Uppsala till skam och nesa för detta universitet. Hans kria i AB, vars kvalitet i all sin pratighet tom. är sämre än vad han annars lyckas prestera – vilket inte varit särskilt högtstående det heller – har rubriken ”Sabotaget mot Frihetsflottan”. Det är Ship to Gaza som avses. Han skriver att ”blockaden” mot Gaza ”utmanar … världssamfundets ledare: se här, vi berövar palestinierna deras mänsklighet. Går ni med på det” – frågar Israel alltså underförstått. Gazas palestinier är, skriver han, ”reducerade till omänniskor”, men Ship to Gaza vill ”återge samtliga människor i Gaza deras fri- och rättigheter”.

Detta alltså samtidigt som en majoritet av befolkningen i Gaza tycks betrakta judarna som ”omänniskor” och anser att den enda rätt en jude har är rätten att dödas. Han skriver att ”kollektiv bestraffning strider mot folkrätten” och det är visst och sant. Samtidigt tycks en majoritet av palestinierna vilja just kollektivt bestraffa samtliga judar genom att döda dem. En sådan bestraffning kallas folkmord och strider också mot folkrätten. Men det talar Gardell tyst om, som så mycket annat.

Mot bakgrund av allt detta borde det alltså sättas i fråga om det inte endast är de palestinier som erkänner Israels och judarnas rätt att existera, och som uttryckligen tar avstånd från folkmord – och från Hamas och al-Fatah och alla andra palestinska organisationer som vill utplåna Israel – som har gjort sig förtjänta av bistånd. Fast de tycks ju inte vara så många.

Antisemiter är inte värda att understödjas på något som helst sätt nämligen, vare sig i ord eller gärning, vare sig ekonomiskt eller humanitärt. Där måste gränsen gå för det demokratiska västerlandets välvilja.

Kontentan tycks alltså bli den, att merparten av biståndet till Palestina måste upphöra, och att en nazistat Palestina inte kan erkännas, detta intill dess majoriteten av palestinier ändrar sinnelag.

Fotnot: Der Stürmer var en tidning i Nazityskland som blev ökänd genom sin hets mot judar.

Länkar: Mera om Gardell här, SvT Debatt, Debattartikel i DN.

15 svar på ”Opinionsundersökning i ”Palestina”: 73 % vill att judarna ska dödas”
  1. […] Men vad med fred, välstånd, ”tvåstatslösning”? Nej, något sådant resultat har inte uppnåtts och kommer inte att uppnås hur många miljarder som Sveriges regering än pumpar in. Syftet bland majoriteten av de palestinska araberna är nämligen av allt att döma inte detta. Syftet är i realiteten att utplåna Israel och judarna. Detta har jag bl. a. skrivit om här. […]

  2. Så The Israel Project är rätt organisation för att mäta detta? Bra källa…

Kommentarer är stängda.