Haaretz, som har en reporter ombord, rapporterar.

Tydligen har båten, som är långt ifrån något lastfartyg, snarare en (o)lustjakt, slunkit igenom den grekiska spärren.

Dignity

Syftet påstods från början vara att understödja folket i Gaza (av vilka 73 % tycks vara antisemiter som vill döda judarna och 66 % önskar utplåna Israel) med bistånd, men det enda som skeppsråttorna ombord på olustjakten tycks medföra är moraliskt stöd till folkmajoritetens strävan att utplåna Israel och judarna. Några andra varor medföres icke.

Men hur moraliskt det är att stödja antisemiter kan var och en begrunda. För egen del menar jag att Ship to Gaza för länge sedan har lidit ett moraliskt, humanitärt och intellektuellt skeppsbrott. – F. ö. tycks även Ship to Gazas hemsida på internet ha gått i kvav. Den kan i alla fall i skrivande stund inte nås.

Samtidigt pågår anfalls- och utplåningskriget mot Israel från Gaza. Islamonazisterna där har avskjutit tre raketer bara i natt. – Men Israel slår tillbaka!

Länkar: Henning Mankell skriver i Haaretz, France24, DN, Svensk Israel-Information, Dagen, Arutz7, JPost, YNet.