Ja, det är i alla fall min tolkning av denna intervju i Skånska Dagbladet, där kommunalrådet i Malmö, just denne Reepalu, uttalar sig som följer:

Vi accepterar varken sionism eller antisemitism. Det är ytterligheter som sätter sig över andra grupper och anser att de är mindre värda.

Hm. Så om svenskarna vill ha en egen stat – vilket vi har sedan länge – så innebär det då, enligt Reepalu, att andra ”grupper” – än svenskarna – är ”mindre värda” och därmed inte berättigade att ha en egen stat!?

Sionismen är en rörelse som syftar till en egen stat för judar. Detta syfte är uppnått. Staten Israel är sedan mer än sextio år etablerad.

Men enligt Reepalu är denna stat alltså ”en ytterlighet”. Enligt Repalu har av allt att döma staten Israel alltså inte rätt att existera!

Nu återstår att av Reepalu höra vilka andra nationalstater som han anser ”sätter sig över andra grupper och anser att de är mindre värda” och därmed inte har rätt att existera.

Om Reepalu inte klarar det, utan bara anser att det endast och uteslutande är den judiska staten Israel som inte har rätt att existera, ja, då tycks väl bara en sak återstå, nämligen att åtala Reepalu för hets mot folkgrupp?

För vilken rätt har han att endast utpeka den judiska staten Israel som en ”ytterlighet” och ingen annan nationalstat?

Länkar: Jihad i Malmö, Förintelsens minnesdag

8 svar på ”Ilmar Reepalu anser inte att judarna har rätt till en egen stat”
  1. Det skulle vara intressant att veta vad Repalu anser om kurdernas kamp för en egen stat eller assyriernas.

    Jag skulle gissa att han anser kurdernas kamp (muslimer) rättfärdig, men antagligen inte assyriernas(kristna!

    Är deras dröm om ett eget befriat fädernesland lika rasistisk som han anser judarnas sionism vara?

    Eller ett för honom mer närliggande folk, esterna hade de verkligen rätt att befria sig från Ryssland och som nu diskriminera sin ryska minoritet. Israelerna diskriminerar inte sin arabiska minoritet (1/5-del av befolkningen)

Kommentarer är stängda.