Idag på morgonen kunde man i Sveriges Radio höra Cecilia Uddén förmedla positiva tongångar rörande det fältsjukhus som Israel sänt till Haiti; ett ”fältsjukhusens Rolls-Royce”. Lyssna via länk som finns här.

Visst var man fort på plats, fort igång och skapade snabbt resultat. Människoliv räddades. All heder åt Israels försvarsmakt – igen! Sverige å sin sida har skickat något slags kontorsarbetsplats för FN. Hur många människoliv har Sverige därigenom räddat?

Israels snabba insats har nästan inte alls uppmärksammats i svenska media – förrän nu i morse alltså. Men Uddén var ändå tvungen att hänvisa till en artikel i Haaretz av Akiva Eldar – en artikel som jag tyvärr inte kunnat hitta på webben – som måste jämföra med situationen i Gaza. Den situationen var enligt Eldar, ”vårt verk”, dvs. Israels, under det att situationen i Haiti var följden av en naturkatastrof.

Eldar, och möjligen även Uddén, missar därmed något högst väsentligt. Situationen i Gaza är och förblir inte, har dessutom aldrig varit, något som Israel har huvudansvaret för. Den är inte ”Israels verk”. Situationen är närmast uteslutande deras verk som inte erkänner Israels rätt att existera, och som inte tillåter att de palestinska arabiska och muslimska flyktingarna/emigranterna integreras i de arabiska och muslimska stater som omger Israel, stater som flera gånger anfallit Israel i syfte att utplåna just den judiska staten Israel.

Det är kanske också mera sannolikt att Israel väljer att hjälpa sina vänner än sina fiender. Folket i Haiti har aldrig stått upp mot Israels rätt att existera. Folket i Gaza har tyvärr tvärtom stått upp och valt den islamonazistiska terrororganisationen Hamas till regeringsparti. Hamas vill genom anfallskrig utplåna den judiska staten Israel. Inte så konstigt alltså att Israels hjälp inte i första hand går till det Hamas-styrda Gaza, utan åt annat håll. Någonting som Cecilia Uddén också kunde ha filosoferat över. (Fast Israel förser ständigt sin fiende Gaza med förnödenheter, hela tiden, alltid – något som också oftast förtigs i svenska media.)

Det är ändå glädjande att Sveriges Radio kunde förmå sig att åtminstone i någon mån, lite halvdant visserligen men ändå, förmedla några uppskattande ord rörande den israeliska arméns insats i Haiti.

Här är ett klipp som jag hämtat från de israeliska försvarsstyrkornas (IDF) blogg. Det är chefen för fältsjukhuset som avtackar sina soldater:

Så här säger han:

Få andra har denna styrka, denna vilja, denna beslutsamhet att hjälpa.

Styrka, vilja och beslutsamhet. Det har Israel. Inte ”bara” när det gäller att hjälpa andra, utan inte minst när det gäller landets själva existens. Om inte Israel hade funnits, hade sannolikt än fler haitier varit döda idag.

Hur många fältsjukhus har Hamas, Iran och arabstaterna skickat till Haiti? Hur många människoliv har de räddat i Haiti? Vilken styrka, vilja och beslutsamhet har de visat, utom beslutsamheten och viljan att utplåna Israel? Styrkan därtill saknar de alltjämt dock, tack och lov. Styrkan har Israel.

Ett svar på ”Kol Hakavod Le’Tzahal och dess fältsjukhus i Haiti”
  1. Poängteras bör att när IDF avslutat siitt uppdrag lämnade de ett fungerande sjukhus efter sig,, värt miljontals dollar, samt tog en härtsuk femåring med sig hem för operation.

    Samt även övrig utrustning såsom räddningsutrustning mm

Kommentarer är stängda.