Lennart Eriksson

Denna blogg drivs av Lennart Eriksson, som också har skrivit nästan alla hittills över 1300 inlägg. Läs mer under rubriken "Om Sapere Aude!" ovan.

Sagt om Sapere Aude!

"Sapere Aude är en av Sveriges bästa bloggar!" - Läst på Facebook 2014-01-26

"Modigt. Provocerande. Intressant." - E-post 2014-08-27

"Lennart Eriksson … hjälten på Migrationsverket" - E-post 2015-08-15

Arkiv

Kategorier

Kalender

juni 2016
M T O T F L S
« Maj    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Brexit: Början på EU-imperiets nedgång och fall?

Så har Storbritanniens (inte Stortysklands) väljare med en liten men tydlig majoritet (52 % mot 48 %) röstat för att det Förenade Konungariket ska lämna den Europeiska Unionen (EU). Här en bild på hur de röstande fördelar sig geografiskt:

Brexit

Bra eller?

Ja, det är ju i alla fall klart att EU inte riktigt fungerat som tänkts.

1. Från min egen någotsånär initierade profession i Migrationsverket kan jag bara som exempel hänvisa till Dublinkonventionen – senare Dublinförordningen – som byggde och faktiskt fortfarande bygger på att den som vill ansöka om asyl i EU ska göra det i det första EU-land som vederbörande inreser i. Ett regelverk som måste betraktas som fullständigt huvudlöst. Men som det å andra sidan därför nästan inte är någon stat som egentligen bryr sig om. – Utom då möjligen det naiva Sverige …

För detta regelverk har som sagts aldrig fungerat som avsett. De flesta asylsökande i EU har ankommit antingen till Grekland eller Italien. Det är fullständigt osannolikt att tro att dessa båda länder själva skulle vilja – eller behöva! – bära hela den börda som miljontals av asylsökande medför. Alltså har dessa länder på det ena eller andra sättet så klart försökt undgå att återta alla dessa hundratusentals asylsökande som fortsatt från Italien och Grekland till, inte minst Sverige! Men i Sverige, ja där har de ändå tagits emot, och Sverige fortsätter alltjämt att ta emot dem, nu i den mån de klarar att passera gränskontrollerna.

Vad finns det för anledning att tillhöra en förening (EU) där flera medlemmar hela tiden vägrar följa regelverket (om än med goda skäl) utan i stället lämpar över ansvaret på andra medlemmar?

Vad finns det för anledning att tillhöra en förening (EU) som alls har infört ett sådant vansinnigt regelverk?

2. Sedan har vi ju EUs demokratiska underskott. EU består i teorin av ännu självständiga stater. Stater vars folk alltså själva borde få besluta om sin framtid. Men icke. EU har tyvärr av dessa självständiga stater (och folk) givits rätten att fatta beslut som dessa stater och folk måste rätta sig efter. Knappast utan något som helst föregående hörande av dessa stater och folk. Beslut som inte någon av dessa stater och i synnerhet inte något folk egentligen har rätten att granska, kritisera, förändra eller att i slutändan bestämma över!

Bra eller? Nja …

3. Vidare vet vi ju hur ödet för den framtida lökskörden på Öland antagligen ter sig. Ett oblitt öde av allt att döma. Mark- och Miljödomstolen har nämligen beslutat att ett visst bekämpningsmedel “Stomp” inte längre får användas i Sverige. Men det får tydligen ännu användas i Nederländerna – som tillhör EU.

Jag kan inte tolka detta på annat sätt än att Sverige alltid vill vara så väldans bättre än resten av EU. Varför då vara med i EU om vi nu alltid måste vara så mycket bättre? Och hur mycket bättre är det om svenska lantbrukare och odlare måste lägga ned? För att istället importera lökar mm. från Holland och andra utrikiska territorier!?

Det svenska lantbruket är grovt undervärderat. I ett läge där Sveriges självförsörjningsgrad av allt att döma är obefintlig, dvs. lika med noll, vore det kanske bättre för Sverige att i någon mån dra öronen åt sig. Självförsörjning kan behövas fortare än man kanske tror!

4. Inför hotet från såväl Ryssland som från islamisterna och med hänsyn till den helt obefogade inströmningen av asylanter, islamister och lycksökare vore det kanske ändå till sist anledning att sätta stopp!

För om det är allt detta som EU leder till, ja då vill i alla fall inte jag längre vara med i EU. Då vill jag sätta stopp!

Vill du?

Länkar: Johan Hakelius i Expressen, Henrik Alexandersson I, Henrik Alexandersson återger här några synnerligen uppseendeväckande uttalanden av EU-företrädare. Källhänvisningarna kunde ha varit tydligare dock …

Juni 2016: Sverigedemokraterna är näst största riksdagsparti – och Moderaterna tyvärr störst …

Det framgår här:


Källa.

Man ser att alla de tre stora riksdagspartierna ökar. Och Moderaterna mest. Obegripligt mot bakgrund av att Moderaterna är det riksdagsparti som kanske mest av alla riksdagspartier svikit vad som borde vara just partiets “värdegrund”, nämligen i Moderaternas fall den klassiska liberalismen – och försvaret av denna liberalism.

Vi minns ju tyvärr förutvarande statsministern Reinfeldts uttalande att försvaret av Sverige är “ett särintresse”. Vilket ligger i linje med ett annat Reinfeldtskt uttalande med innebörden att vi borde “öppna våra hjärtan” för en dåförtiden närmast okontrollerad massinvandring som till icke ringa del antagligen bestod och fortfarande består av en myckenhet människor som verkligen inte avser att försvara Sverige utan som tvärtom avser att utplåna Sverige som en del av den judisk-kristna västerländska liberala (sic!) och demokratiska civilisationen. (Eller som genom sin blotta tillströmning leder till just detta.) Och i stället införa den muslismska lagen “sharia” som rättesnöre. Varigenom Konungariket Sverige omvandlas till en islamistisk stat, en stat som i så fall verkligen inte avser försvara denna judisk-kristna civilisation!

Vi såg ju också hur moderate förutvarande utrikesministern Carl Bildt in i det sista har propagerat för att Turkiet ska bli medlem i EU. Detta trots att Turkiets statsledning under presidenten Erdogan alltmer närmar sig och alltmer agerar utifrån islamistiska utgångspunkter!

För Moderaterna tycks allt detta alltså ha varit okej!

Detta då ända tills man hösten 2015 gjorde en etthundraåttiograders-sväng. Nu var det plötsligt, för att citera nuvarande statsminister Löfven “inte okej” att “öppna våra hjärtan”. Ej heller var försvaret längre “ett särintresse” i Moderaternas ögon. Vad de numera anser om det av Carl Bildt omhuldade Turkiet vet jag intet.

Men vad jag vet är att ett parti som inte förmår hålla en rak ideologisk linje inte är värt att kasta bort sin röst på.

Jag gjorde det många år på just Moderaterna. Men det har nu visat sig att denna linje, den klassiskt liberala, som Moderaterna förvisso länge höll sig till, den har man nu svikit. Man har inte stått fast vid sina ideal. Partiet har i stället övergått till att söka röstmaximering. Till att vända kappan efter vinden.

Partier som fungerar på detta sätt är inget att fästa tilltro till. – Men så fungerar de flesta riksdagspartier tyvärr …

Nej, vad som krävs är partier som är “i med och motgång lika”. Dvs. partier som står fast i sin övertygelse oavsett om det leder till röstmaximering eller ej.

Jag hittar bland Sveriges riksdagspartier endast två som står fast.

Det ena heter Vänsterpartiet. Ett parti som hela tiden och alltid stått upp för en närmast obegränsad invandring – bland annat av islamister och andra som avser utplåna den judisk-kristna västerländska liberala och demokratiska civilisationens Sverige. (Det är naturligt eftersom kommunister a priori avskyr den liberala och demokratiska västerländska judisk-kristna civilisationen.)

Det andra riksdagspartiet heter Sverigedemokraterna. Ett parti som hela tiden och ännu står upp för en starkt begränsad invandring – av islamister och andra som avser utplåna just detta Sverige. Och som vill försvara just den judisk-kristna västerländska demokratiska och liberala civilisationen.

Övriga riksdagspartier tycker jag inte har hållit en riktigt klar och tydlig linje när det gäller försvaret av Sverige – och civilisationen. För å ena sidan har man tills helt nyligen (hösten 2015) starkt förespråkat massinvandring, för att därefter (också hösten 2015) plötsligt starkt ha tagit avstånd från just denna massinvandring.

Detta tyder alltså på att inte heller de förmår hålla en klar ideologisk linje. Alla dessa riksdagspartier, nämligen Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet har nämligen också, precis som Moderaterna, gjort en etthundraåttiograders-sväng.

Igen: De enda partier som står fast i sina övertygelser är Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Moderaterna gör det definitivt inte! Ändå är de störst i denna opinionsmätning. Det har de nog inte gjort sig riktigt förtjänta av enligt min ringa mening!

Nya fakta rörande den påstådda israeliska blockaden mot Gaza

De förmedlas av Cogat, dvs. den israeliska myndighet som har hand om försörjningen av Gaza från Israel. Vad den egyptiska myndighet heter som har hand om försörjningen av Gaza från Egypten är obekant.

Nåja, här är senaste nytt från israeliska Cogat om blockaden:

Verkar som en hel del varor trots allt sipprar igenom till Gaza från Israel. Man frågar sig då om “blockad” verkligen är ett adekvat begrepp. Kanske när det gäller Egyptens (icke)agerande i försörjningsfrågan. Men Israel?

Den svenska antisemitiska organisationen “Ship to Gaza” anser i alla fall att jo, Gaza står under israelisk blockad. Spelar alltså ingen som helst roll hur mycket förnödenheter som införs i Gaza via Israel. Dessa antisemiter anser likväl att jo, Gaza står under israelisk blockad. Inte under egyptisk blockad! Detta trots att det från Egypten inte införs några som helst förnödenheter – annat än genom illegal smuggling. Verkligheten betyder tydligen ingenting för dem. De lever i sin antisemitiska (mar)dröm(s)värld.

Varför är då “Ship to Gaza” att anse som antisemiter? Jo, därför att de förtiger allt det jag redogjort för ovan. Inte minst förtiger de hur Israel vecka efter vecka, år efter år, försörjer Gaza med så gott som allt de behöver för att antisemiterna där ska överleva.

Så här skriver de på sin hemsida:

Blockaden förnekar Gazas invånare deras grundläggande mänskliga rättigheter, i strid med internationell lag. Den inskränker Gazabornas möjlighet att importera och exportera varor och att resa in och ut ur området. Den berövar dem tillgång till jordbruksland och fiskevatten. Sammantaget innebär blockaden en form av kollektiv bestraffning som berövar Gazas invånare försörjningsmöjligheter, livsmedelssäkerhet, sjukvård, utbildning, tjänligt vatten, framtidshopp och kulturellt utbyte.

Källa.

Bilden från Cogat utgör en kraftfull dementi av nästan allt som “Ship to Gaza” påstår. Påståendet att “palestinier” i Gaza skulle berövas sjukvård är också en lögn. Det motsägs dessutom kraftfullt av filmen från Cogat härnedan. År 2015 fick 120 000 “palestinier” sjukvård i Israel! Det land som majoriteten av “palestinier” – och Ship to Gaza! – antagligen vill utplåna:

Det är inte många stater som försörjer och vårdar dem som vill utplåna just den staten. I detta fallet heter staten Israel och det är just Israel och dess folk som gör just detta!

Men från antisemiterna hörs bara kritik …

Några tänkvärda bilder om Israels utplåning och den västerländska civilisationen …

De kommer här:

Arab Lands
Ja visst är det konstigt att inga arabländer accepterar araber som flyktingar. I stället måste de med livet som insats försöka nå Europa …

Honduras - Schweiz
Detta är ju intressant, inte minst apropå massmordet i Orlando, som skedde i en “Gun-free zone”. Om denna zon inte hade varit så väldigt vapenfri hade kanske inte så många behövt dö. De som mördades hade kunnat försvara sig i stället:

Vapen

Jaja, “palestiniernas” ledare tycks ha det ganska bra i alla fall. Konstigt att EU och Sveriges nuvarande statsledning ändå anser att dessa ledare ännu bör understödjas med ytterligare miljontals av svenska skattebetalares pengar. Dessa ledare borde väl åtminstone först kunna dela med sig till sitt “folk” innan det finns anledning för Sveriges skattebetalare att gripa in.

Men frågan uppstår då varför Sveriges skattebetalare alls har anledning gripa in för att stödja ett folk som till synes till närmast etthundra procent består av antisemiter som anser att den judiska staten Israel inte har rätt att existera! Se här:

Kanske är det för att Sveriges nuvarande statsledning till större delen består av Socialdemokrater. Socialdemokraterna menar alltjämt att partiet Fatah i “Palestina” är deras “kära systerparti”. Fatah (ordet betyder “Seger” eller “Erövring”) anser i likhet med vad som förefaller vara majoriteten av människor i “Palestina” inte alls att Israel har rätt att existera. Fatah anser tvärtom enkelt uttryckt att Israel ska utplånas! Om de svenska Socialdemokraterna alltså håller med Fatah i detta, – sossarna är ju Fatahs “kära systerparti” – kan man rimligen inte komma till annan slutsats än att de svenska socialdemokraterna är antisemiter!

Tråkigt eller hur. Någonting som alla oss som står upp för Israel och den judisk-kristna västerländska demokratiska och liberala civilisationen måste bekämpa!

Tillägg 2016-06-19: Jag hittade några fler bilder som du kan se härnedan:

NY Times
Ja, du ser vad som hände med judarna i arabstaterna när de år 1948 hade oförskämdheten att utropa sin egen stat.


Alla ska bort! Och ja, arabstaterna har nästan lyckats!

Men Israel står alltjämt starkt!

– Här är ytterligare några tänkvärda bilder:


Kommentar: USA har väl ändå på det hela taget varit ett framgångsprojekt. Låt vara att en del “indianer” kan ha en annan uppfattning. Men att låta en myckenhet osorterade “nya svenskar” komma till Sverige är nog på det hela taget att anse, inte som en framgång, utan som en mycket stor förlust. För alltför många av dem har ju visat sig vilja ta avstånd från Sverige och svenskarna. Vilket innebär en förlust just för Sverige och svenskarna. En sådan förlust är definitivt inte ett framgångsprojekt!


Jag bygger nog hellre en lada. Eller kanske vill jag snarare bättra på de två lador som jag redan har. Detta då i stället för att mörda så många “otrogna” som möjligt. Så gammaldags är jag!

Israels premiärminister Netanyahu gör en bra sammanfattning av läget efter massmordet i Orlando

Jag har en tid nu tänkt skriva något om allt det som Benjamin Netanyahu tar upp i filmen nedan utan att komma till skott. Netanyahu besparade mig den mödan genom att i filmen nedan sammanfatta allt detta. Listen and learn.

Temat är hotet från islamismen. Ett hot som Netanyahu definierar väl. Det är inte ett hot bara mot hbtq-folk, utan mot mot friheten och demokratin och mot alla oss som inte vill underkasta sig islamisternas påbud: judar, jezidier och kristna för att ta några exempel. Dessutom säger han följande: “Vi kommer inte att låta oss skrämmas till underkastelse. I stället ska vi försvara oss och segra”

Just så! – Här är då filmen:


Källa.

Så ligger det till. Kampen pågår. Segern tillhör oss, inte islamisterna. Israel står på vår sida.

Gott att veta!

Afghanska tolkar, moral och lojalitet

Den sjunde mars i år (2016) skrev jag följande epostmeddelande till min nuvarande närmaste chef på Migrationsverket:

Läs här: http://www.sydsvenskan.se/sverige/afghanska-tolkar-far-uppehallstillstand-i-sverige/

Jag sade till min dåvarande chef redan år 2012 att tolkarna (inte alla men de som var förtjänta) borde få uppehållstillstånd på grund av ”särskild anknytning”. Att i krig riskera döden sida vid sida med svenska soldater borde utgöra synnerliga skäl. Så tyckte jag.

Detta någon tid efter att jag intervjuades i Svenska Dagbladet: http://www.svd.se/tolkar-illa-ute-nar-svenskar-flyttar.

Men att tillämpa 5 kap. 3a § 3 st 3. utlänningslagen, dvs. ge tillstånd av synnerliga skäl pga. särskild anknytning, det var det inte tal om då för tiden. Asylspåret var det som gällde. Så sade min dåvarande chef. Problemet var och är ju, att man inte kan få asyl om man fortfarande befinner sig i sitt hemland. Trots att jag ändå inom expertgruppen VO AP hade länderansvar för AF så fick jag följaktligen inget mer med denna sak att göra. Andra, vilka vet jag inte, hittade på andra krumelurer som visserligen ledde till att en del tolkar fick tillstånd, men som ändå var fel spår.

Man använde nämligen felaktigt asylspåret, något som dessutom tydligen skett ännu helt nyligen i MD i Malmö. Man borde ha använt ”förtjänstspåret” särskild anknytning. MD i Malmö har nu givit mig rätt. Hoppas då bara att ingen av oss tycker att domen ska överklagas …

Läs även här: http://www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se/Om-forvaltningsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Migrationsdomstolen-beviljar-afghanska-tolkar-uppehallstillstand/

Hälsningar
/Lennart

(VO AP betyder verksamhetsområde asylprövning. Detta finns inte längre i och med omorganisation. AF betyder Afghanistan. MD betyder Migrationsdomstolen.)

Vad jag dessutom sade till min dåvarande – ej nuvarande – chef, var att jag var beredd att åka till Mazar-i-Sharif och personligen tala med dessa personer. Så blev det naturligtvis inte. Istället inträffade den fadäs som rapporteras om här se särskilt punkt 2, nämligen felaktig information från Försvarsmakten. Om jag hade fått åka dit hade jag givetvis kunnat tala om hur det verkligen förhöll sig (och fortfarande förhåller sig).

Redan år 2012 hävdade jag alltså just det som Migrationsdomstolen först i år 2016, och mot Migrationsverkets avstyrkande, bort leda till uppehållstillstånd i Sverige. Först i år ansåg Migrationsdomstolen att synnerliga skäl och särskild anknytning borde ligga till grund för uppehållstillstånd. Domen är från den 7 mars. – Den har inte överklagats!

Men ännu i år 2016 har tydligen en annan företrädare för Migrationsverket, nämligen Helene Hedebris, på ett till synes ganska oegentligt sätt hävdat, att just de tolkar som omfattas av domen den 7 mars inte borde beviljas uppehållstillstånd. Det kan man läsa i Dagens Nyheter för den 10 juni. Helene Hedebris har av allt att döma den 4 mars, “bara tre dagar innan domstolen fattade sitt beslut” oanmäld infunnit sig på Migrationsdomstolen i Malmö och dels varnat domstolen för att bifalla klagandenas ansökan, dels gjort gällande att “det finns ytterligare uppgifter rörande klaganden[a] som Migrationsverket inte kan eller får förmedla till domstolen”.

Migrationsdomstolen ansåg, genom chefsrådmannen Fredrik Löndahl, att Hedebris’ besök på domstolen var mycket anmärkningsvärt. Besöket påverkade dock inte domstolens beslut, som var att bevilja tre av fyra klagande uppehållstillstånd just på grund av synnerliga skäl och särskild anknytning. Just de skäl som jag redan år 2012 ansåg borde komma i fråga!

För Helene Hedebris’ del gäller enligt DN följande:

När DN söker Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer får vi besked om att myndigheten inte tänker kommentera Helene Hedebris agerande. Anledningen är att hon nu utreds internt på grund av hur hon har hanterat tolkärendet.

Jag kan då bara säga att om jag som Afghanistan-ansvarig hade fått hantera “tolkärendet” redan år 2012 hade utgången sannolikt blivit en annan redan då, år 2012. Men det fick jag alltså inte!

För visst ska det för de modiga män som sida vid sida med svenska soldater i en krigssituation utsätter sig för livsfara, och där stundom vissa modiga män och modiga svenska soldater till och med stupar, anses föreligga synnerliga skäl och särskild anknytning till Sverige på så sätt att de bör beviljas uppehållstillstånd här. Att det finns en del rötägg bland dessa tolkar, och att anknytningen kan vara olika stark och stundom mycket svag, bör inte vara skäl att frångå denna huvudregel.

Och nu kan man fråga sig om jag i och med detta inlägg alltjämt är lojal mot min arbetsgivare Migrationsverket? Det får min arbetsgivare svara på.

Jag är i vart fall alltjämt lojal mot Konungariket Sverige och mot de svenska soldater och utländska tolkar som i rikets tjänst vågar och ibland tvingas ge sitt liv. Det räcker för mig. Låt oss hoppas att det också räcker för Migrationsverket.

Inlägget har redigerats 2016-06-14.

Länkar: Här (pdf) kan du på sid 12-13 läsa vad Sveriges Veteranförbund skriver om tolkarna; Stefan Lisinski kommenterar här i DN; Sveriges Veteranförbund (som jag själv tillhör) har en särskild hemsida om just tolkarna; Metro.Israels ambassadör Isaac Bachman talade i Göteborg den 2 juni

Ämnet var “Om situationen i Mellanöstern och relationerna mellan Israel och Sverige”. Vare sig situationen eller relationerna är särskilt bra, eller hur.

Här (mp3) kan du helt oredigerat lyssna till allt det som ambassadören sade. Spännande eller hur!

Sverigedemokraterna är även nu i maj Sveriges största riksdagsparti!

Det framgår i YouGov:s senaste opinionsmätning:


Källa.

Man noterar också att Miljöpartiet inte uppnår tillräckligt procentetal för att kvalificera sig till riksdagen. Helt rätt och riktigt. Miljöpartiet används alldeles uppenbart av islamister för innästling i den svenska demokratin – för att utplåna den! De ska bort alltså!

Man noterar vidare att Kristdemokraterna ökar. Också helt rätt och riktigt. För Kristdemokraterna är nog nästan det enda riksdagsparti som vid sidan av Sverigedemokraterna står upp för Israels rätt att existera som judisk stat.

Någon kanske kan tycka att denna blogg på sistone alltför mycket snöat in på Sverigedemokraternas väl och ve i opinionsmätningarna. Kanske är det så.

Men vilka andra riksdagspartier finns det då som verkligen just står upp för Israel?

Knappast något skulle jag säga. Bara Sverigedemokraterna, verkar det. Läs mera här.

Som vanligt: Rätta mig om jag har fel!

Och mot bakgrund av denna YouGov-mätning står det helt klart att de “borgerliga” med hjälp av Sverigedemokraterna utan vidare och med den största lätthet skulle kunna sopa bort Sveriges nuvarande antisemitiska och i praktiken närmast pro-islamistiska statsledning.

Men de “borgerliga” gör det inte! Denna deras underlåtenhet är närmast att anse som förräderi. Ett förräderi mot Västerlandet, mot den judisk-kristna västerländska liberala och demokratiska civilisationen. Islamisterna vill ju nämligen inte bara utplåna Israel utan hela denna judisk-kristna civilisation. Inklusive Sverige och svenskarna …

För att inte tala om den nuvarande statsledningens allra tydligaste förräderi. Statsledningen erkände nämligen den antisemitiska och antisionistiska entiteten “Palestina” som “stat”! En entitet som vill utplåna den judiska staten Israel! Denna judiska stat Israel som under decennier försvarat just den Västerländska judisk-kristna civilisationen. Det vill säga inte bara sig själv, utan också den del av denna civilisation där Sverige ingår. Just en sådan entitet erkände man, som vill utplåna just Israel och Västerlandet. Just en sådan entitet erkänner den nuvarande svenska statsledningen som “stat”.

Alltså: Det finns för närvarande inget parti utom Sverigedemokraterna som i Sveriges Riksdag på allvar bjuder motstånd mot islamisterna och antisemiterna. Inte minst gäller det motståndet mot islamisterna i “Palestina”. För alla riksdagspartier utom just Sverigedemokraterna vill ju tvärtom alltjämt ge bistånd till alla dessa antisemiter i “Palestina”. Som vill utplåna inte bara Israel utan antagligen också resten av Västerlandet …

Därmed är alla dessa riksdagspartier till synes att anse som förrädare. Utom Sverigedemokraterna alltså …

Igen: Rätta mig om jag har fel!

Nya bevis för att Sverigedemokraterna nog är Riksdagens enda fullt ut Israelvänliga parti

Bara lyssna här på Björn Söders (SD) anförande i Riksdagen den 11 maj:


Källa.

Söder upprepar här SD:s krav på att allt bistånd till “Palestina” ska upphöra till dess korruptionen där upphör, till dess man slutar finansiera terrorism och slutat betala gratifikationer till terrorister. Ett uttalande som även stöds av Julia Kronlid (SD).

Detta framgår på sidan 51 i Utrikesutskottets betänkande 2015/16:UU12 som du kan läsa här (pdf).

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna avser dock för närvarande endast “att återkomma med förslag på åtgärder som kan effektivisera och reformera biståndet till Palestina och därmed förbättra situationen för människor i regionen” (sid. 64 i samma betänkande).

Men kära nån, detta är ju ett närmast antisemitiskt uttalande! Varför är det viktigt att förbättra situationen för människor i “Palestina”? Dessa människor består ju av allt att döma så gott som uteslutande av antisemiter som önskar att såväl Israel som judarna ska utplånas? Människor som även ofta mördar judar enbart för att de är judar. Ett brott som kallas folkmord. Sådana människor borde väl tvärtom få betala dyrt för sin antisemitism och inte belönas för den?

Att antisemitismen i “Palestina” är mycket omfattande framgår inte minst här:

Dessa partier, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna, har haft tillfälle att “återkomma” under decennier, men de har egentligen aldrig gjort det. De har aldrig krävt att stödet till antisemiterna och islamonazisterna ska avbrytas. De gör det tydligen inte nu heller om man läser vad Utrikesutskottet skriver. Var Centerpartiet står är oklart, men att avbryta biståndet till antisemiterna i “Palestina” tycks det inte heller för deras del vara fråga om i alla fall. Att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i praktiken verkar för Israels utplånande är å andra sidan alldeles klart. Den nuvarande svenska antisemitiska statsledningen bestående av Socialdemokrater och Miljöpartister har ju till och med ökat biståndet till antisemiterna och islamonazisterna i “Palestina”! Samt som stat erkänt “Palestina”. En entitet där varenda tongivande organisation, det må vara Fatah, Hamas eller PFLP, har som uttalat syfte att utplåna Israel! Såpass!

Det förtjänas alltså att på nytt upprepas: Sverigedemokraterna är alltjämt det enda riksdagsparti som för närvarande verkligen står upp för Israels rätt att existera och som bjuder verkligt motstånd mot islamonazisterna i “Palestina”.

Det länder Sverigedemokraterna alltjämt till heder! Och övriga riksdagspartier till – vanära?

Den svenska nuvarande “statsledningen” måste motarbetas. Till förmån för Israel och den västerländska demokratiska och liberala civilisationen!

Det var länge sedan sist! Nu har jag samlat mig till ytterligare några kommentarer. Håll till godo!

Mehmet Kaplan (MP) avgår Just det gjorde han (foto t.v.) för några veckor sedan. Från “regeringen” alltså. Den utlösande orsaken var antagligen att han deltagit på en middag där företrädare för flera såväl högerextrema (Grå Vargarna), antiarmeniska (i egenskap av Turkiska riksförbundets vice ordförande Barbaros Leylani) och islamistiska (Milli Görüs) organisationer deltagit.

Kaplan är ju dessutom ökänd för sitt deltagande i den antisemitiska organisationen “Shit to Gaza“s (bild ovan t.h.) aktiviteter, om vilka jag bland annat skrivit här. Han har också jämfört Israels agerande mot Palestina med nazisternas behandling av judarna i 1930-talets Tyskland. En sådan jämförelse är enligt EU liktydig med antisemitism!

Denna hans avgång har medfört en oväntad men glädjande mediegranskning av Miljöpartiets islamistiska anknytningar i övrigt, som inte bara består av Kaplan. Ett exempel ges här av Rebecca Weidmo Uvell. Där kan man se att de islamistiska böjelserna nog inte bara förekommer i Miljöpartiet utan även i Moderaterna och Socialdemokraterna!

Frågan är alltså: Vem ska man lita på? “Regeringen” tycks inte ha för avsikt att avgå. “Oppositionen” tycks inte ha för avsikt att vilja regera …

Antisemitisk Malmö-konferens denna helg Som det framstår arrangerad av Palestinian Return Centre. Läs pdf-uppladdning om denna antisemitiska organisation här.

Tydligen tänkte Daniel Sejstracic (V) (foto t.h.) och Hillevi Larsson (S) (foto t.v.) delta, tillsammans med den tidigare stormuftin av Jerusalem och “Palestinas” Stockholms-“ambassadör”. Om detta och om deras avhopp kan man läsa här.

Larsson och Sejstracic har ju tidigare komprometterat sig med avseende på antisemitism, se här, så det hedrar dem i viss ringa mån om/att de nu tagit sitt förnuft till fånga och avstår från deltagande.

Att “Palestinas” Sverigeambassadör Hala Husni Fariz (foto t.v. hälsande på HMD – en styggelse!) skulle ha något förnuft att ta till fånga förefaller dock osannolikt. Lika lite som någon förment “stormufti” av Jerusalem. Lika lite som någon stat “Palestina” och alla deras företrädare heller förresten. Antisemiter alla. Det måste vara utgångsantagandet av allt att döma. Alla deras företrädare är verkligen välkomna att i denna blogg argumentera för att jag har fel. Men det kommer antagligen ingen av dem att göra.

Israel är under attack igen! Läs här. Attackerna kommer från Gaza så klart. Israels försvarsmakt försvarar så klart Israel ännu en gång. Så klart!

UNESCO är antagligen också en antisemitisk entitet Denna FN-organisation har nämligen uttalat sig om förhållandena i Jerusalem och menar då att det inte finns någon som helst judisk anknytning till Jerusalem! Läs här (pdf) och här. Här kan du läsa mera på engelska.

Det mest skandalartade utifrån svensk utgångspunkt är väl då att Sveriges nuvarande statsledning häpnadsväckande nog röstade för detta genuint antisemitiska uttalande! Det kan du bland annat läsa mer om här. Det är Annika Borg som anser att detta den svenska statsledningens ställningstagande är problematiskt. Minst sagt är det så!

Men enligt min ringa mening är det inte bara problematiskt, utan som sagt var, rakt av antisemitiskt!