Lennart Eriksson

Denna blogg drivs av Lennart Eriksson, som också har skrivit nästan alla hittills över 1400 inlägg. Läs mer under rubriken "Om Sapere Aude!" ovan - och observera även följande:

Nemo me impune lacessit

Sagt om Sapere Aude!

"Sapere Aude är en av Sveriges bästa bloggar!" - Läst på Facebook 2014-01-26

"Modigt. Provocerande. Intressant." - E-post 2014-08-27

"Lennart Eriksson … hjälten på Migrationsverket" - E-post 2015-08-15

Kommentarer

Arkiv

Kategorier

Kalender

juni 2018
M T O T F L S
« Maj    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Den judisk-kristna västerländska civilisationens nedgång och fall?

Jag läser i Svenska Dagbladet för den 2 juni en artikel av lingvisten Mikael Parkvall under rubriken ”Arabiska är nu Sveriges näst största modersmål”. Efter svenska alltså.

Tidigare var andraspråket finska. Men sedan år 2015 har arabiska tagit över enligt Parkvalls beräkningar. Parkvall skriver: ”Det är nämligen inte bara så att finska varit Sveriges näst största språk ”ett bra tag”, utan faktiskt så länge som Sverige alls har existerat som nation. Det är med andra ord en åttahundraårig episod i svensk historia som sedan 2015 är avslutad”.

Nåja, ”episod” är kanske inte rätt ord för att beteckna åttahundra år. Jag skulle hellre kalla det för en ”era”.

Arabiskans ställning som andraspråk kan däremot rätteligen, åtminstone ännu så länge, betecknas som en ”episod”. Den stora inströmningen av arabisktalande till Sverige har nämligen bara pågått i några decennier. Dock pågår den fortfarande.

Man noterar då, att de flesta araber inte är kristna, utan muslimer. Man noterar också att muslimer, t. ex. i skepnad av just araber, men också och inte minst turkar, ofta genom anfallskrig lagt under sig stora delar av territorier som tidigare befolkats av kristna. Hela Mindre Asien t. ex. (dvs. nuvarande Turkiet). Hela Nordafrika. Tidvis delar av Spanien. Och genomfört folkmord på kristna, såsom det av Osmanska riket genomförda folkmordet på kristna armenier m. fl. kristna folkgrupper med början år 1915. ”Det Osmanska riket tömdes i stort sett på sin kristna befolkning.”

Jag lyssnar även till ”Ekots lördagsintervju” igår den 16 juni med SÄPO-chefen Klas Friberg, som där bekräftar att antalet extremister som bejakar ”islamistisk motiverad terrorism” förra året var tvåtusen personer. Att jämföras med tvåhundra år 2010. En icke ringa ökning på sju år alltså. Hur många var de år 1990 t.ex.? Knappast någon skulle jag tro!

Friberg säger också att det största terrorhotet i Sverige just nu just härrör från sådana islamistiska extremister.

Ingen kan rimligen förneka att det är den svenska statsledningens benägenhet att under de senaste decennierna ta emot en stor mängd osorterade muslimer som har lett till denna situation. Detta oavsett om statsledningen har bestått av ”alliansen” eller av den nuvarande rödgröna röran. Visst, inte alla araber är muslimer och inte alla muslimer är extremistiska terrorister. Men jag skulle tro att de flesta muslimer föredrar att leva i en muslimsk stat. Annars vore de väl inte muslimer. Frågan uppstår då varför så många ändå kommit till ett icke-muslimskt land som Sverige. Misstanken uppstår att de, eller i vart fall alltför många av dem, gjort det för att göra Sverige till ett muslimskt land, precis som muslimerna gjorde Mindre Asien och Nordafrika till muslimska länder. Rätta mig om jag har fel!

Nå, förutvarande statsministern Reinfeldt (M) sade en gång, att vi skulle ”öppna våra hjärtan”.

Men att öppna hjärtan för islamister kan visa sig fatalt. Vittnesbörden från folkmordet som jag nämnde ovan samt den islamistiska erövringen av Mindre Asien och Nordafrika bär ytterligare syn för sägen. Det som islamisten Rakhmat Akilov gjorde förra året på Drottninggatan i Stockholm var ju också synnerligen fatalt. Det har jag skrivit om här.

Och hur denna islamism tar sig uttryck i förhållande till Israel och judarna där, det kan vi se och höra här. Nog ska judarnas hjärtan öppnas. Men inte nog med det, deras hjärtan ska till och med utslitas!:

Islamisternas framstötar stoppades visserligen förtjänstfullt i Poitiers år 732 och vid Wien år 1683.

Men tro inte att islamisterna har givit upp. Enligt islamismen ska nämligen alla som inte frivilligt underkastar sig islam bekrigas och tvingas att underkasta sig. Gör de inte det ska de dö.

Det gick inte att förmå kristenheten och Västerlandet att underkasta sig genom anfallskrig. Islamisterna har därför med största sannolikhet övergått till infiltration, i huvudsak genom invandring.

Vad detta tyvärr kan leda till är inte bara att judarnas hjärtan öppnas och utslits, vilket är illa nog, utan dessutom till att även alla vi andra som är anhängare av den judisk-kristna västerländska civilisationen och som inte underkastar oss islamismen också kommer att få våra hjärtan öppnade och utslitna.

Eftersom det som sagt för närvarande enligt SÄPO finns tvåtusen våldsbejakande islamistiska extremister i Sverige, som då antagligen är beredda att göra just detta, så gäller det alltså för alla och envar att ta sig i akt! Vare sig man är jude eller kristen svensk eller inte är muslim i största allmänhet.

Men kampen mot islamismen i Europa har pågått sedan i vart fall år 732 e. Kr. Den pågår fortfarande, här och nu. Inte minst också i Israel.

Det känns då ganska tryggt att i vart fall SÄPO till synes har valt rätt sida i denna kamp. Frågan är när Sveriges statsledning entydigt kommer att välja samma sida. Och övergått till att bekämpa islamismen också i ”Palestina”, i stället för att hylla den och överösa den med bistånd. Och övergått till att inte tillåta en enda asylsökande att få tillträde till Sveriges territorium innan uppehållstillstånd beviljats. Något som inte ska ske förrän personen övertygande har klarlagt att vederbörande inte är en våldsbejakande islamist vars syfte är att utplåna den judisk-kristna västerländska civilisationen. Hur det ska gå till har jag utrett här och här.

Hoppas att Sveriges statsledning inte kommer att dröja till dess deras hjärtan utslitits innan statslednngen entydigt ställer upp på SÄPOs och Västerlandets – och Israels! – sida. För då är det för sent! Ännu en – antagligen ganska kort – tid har statsledningen och alla vi andra möjlighet att ta entydig ställning.

Och när det – inom antagligen ganska kort tid – kan vara försent lär vi alla, vare sig vi tidigare talat svenska eller finska eller något annat språk, bli tvungna att tala arabiska, vare sig vi vill eller ej!

Dags alltså för alla att snabbt bestämma om vi vill underkasta oss, och börja tala arabiska, eller om vi vill kämpa mot islamismen och fortsätta tala svenska och finska m.m.

Jag har för egen del sedan länge gjort mitt val. Jag kämpar vidare. Inte minst på denna blogg. Inte minst genom att alltjämt och även fortsättningsvis tala och skriva på ”ärans och hjältarnas språk”.

Länk: Om Poitiers och Wien mm. kan man läsa mera här.

I Gaza uttalar flera röster att Israel och judarna ska utplånas. En antisemitism som Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning tyvärr tycks stödja!

Bara se ca 15 min 30 sekunder in i följande film. Där förekommer en Eichmann-liknade svensk regerings-figur, som menar att Israel är en ”ockupationsmakt” som måste respektera rätten till fredliga protester. Det kunde kanske vara ett befogat krav om de som ”protesterade” inte ville utplåna Israel och judarna! Men dessvärre vill antagligen de allra flesta av de ”protesterande” göra just detta!

För om du ser hela filmen kommer du ganska säkert att inse att det inte alls är frågan om fredliga protester som utgår från Gaza. Nej, från Gaza utgår ren och skär antisemitism och antisionism: Judarna och Israel ska villkorslöst utplånas! Genom angreppskrig dessutom:

Behind the smokescreeen ( Full movie ) from Pierre Rehov on Vimeo.

Det bör också noteras, att FN:s generalförsamling nyligen röstat för att den palestinska civilbefolkningen ska ”skyddas”. Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning stödde tyvärr detta antisemitiska uttalande i dess helhet. (Möjligen genom benäget bistånd från den Eichmannliknande regeringsfiguren?)

World Israel News skriver nämligen, att ”EU countries who supported the Palestinians were Belgium, Estonia, Finland, France, Greece, Ireland, Luxembourg, Malta, Portugal, Slovenia, Spain and Sweden”.

Usch!

Vi vet att resolutionen begär en ”internationell skyddsmekanism” för civila ”palestinier”. Vi vet också att resolutionen inte(!) kräver att Hamas eller för den delen någon annan krigförande ”palestinsk” entitet ska upphöra med sitt anfalls- och utplåningskrig mot Israel och judarna. Vi vet också att den alldeles övervägande majoriteten av civila palestinier hyser antisemitiska uppfattningar. Läs här. Tydliga tecken på detta syns ju dessutom i filmen. USA har inte minst genom sin FN-ambassadör Nikki Haley klart och förtjänstfullt tagit avstånd från detta vansinne.

Även gör Israels FN-ambassadör Danny Danon detta: ”“The resolution before you today does not protect innocent Palestinians. It does not protect innocent Israelis. It does not condemn, does not even mention, Hamas the internationally recognized terrorist organization directly responsible the violence in our region,” he said. “By supporting this resolution, you are colluding with a terrorist organization. By supporting this resolution, you are empowering Hamas.””

Helt riktigt! Så varför tycker FN – och Sveriges statsledning – ändå att det är viktigt att skydda med största sannolikhet antisemitiska civila ”palestinier” som önskar utplåna Israel och judarna? Varför blir det viktigt just när uppenbart antisemitiska ”palestinier” försöker angripa Israel så som framgår i filmen? Varför stödjer den antisemitiska svenska nuvarande statsledningen en sådan FN-resolution? Varför uttalar sig den svenske Eichmann-figuren just som han gör?

Många frågor blir det. Mitt svar är att FN tyvärr alltjämt är en antisemitisk och antisionistisk entitet. Helt enkelt därför att alltför många FN-stater önskar Israels utplåning. FN och deras beslut är därför helt irrelevant(a) när det gäller Israels, judarnas – och Västerlandets! – försvar.

För Sveriges del gäller det helt enkelt att byta ut den nuvarande irrelevanta antisemitiska statsledningen (och dess Eichmannfigurer) mot en verkligt ansvarstagande Regering. En Regering som klart tar avstånd från antisemitismen i ”Palestina”, som avbryter allt svenskt bistånd till antisemiterna i ”Palestina” och som återkallar den tidigare antisemitiska statsledningens erkännande av den antisemitiska entiteten ”Palestina” som stat. Samt förklarar den nuvarande ”palestinska” ”ambassadören” i Sverige för ”persona non grata” och stänger denna entitets ”ambassad” för gott.

Inte så svårt eller hur! För närvarande förefaller det dock som att det enbart är ett riksdagsparti, nämligen Sverigedemokraterna, som i en eventuell kommande regeringsposition skulle ha det verkliga modet att ta det verkliga ansvaret, att ha den verkliga viljan att verkligen stå upp för allt detta och att verkligen vilja och våga verkställa.

Vi kan väl för all del hoppas på att fler riksdagspartier, innan det är för sent, också tar mod till sig och visar just verkligt mod och verklig vilja inför höstens val. Men jag ser tyvärr inga direkta indikationer på det hittills …

Rätta mig om jag har fel!

Riksdagens mest Israelvänliga parti Sverigedemokraterna är återigen störst i Sentios juniundersökning

Det framgår här:


Källa.

Och det är ju ganska välförtjänt. Sverigedemokraterna var första riksdagsparti att kräva att Sverige ska avbryta sitt ekonomiska bistånd till den antisemitiska entiteten ”Palestina”. Senare har Kristdemokraterna och Liberalerna hängt på. Läs mer om detta här.

Sverigedemokraterna är dock alltjämt ännu det enda riksdagsparti som vill att Sverige ska återkalla sitt erkännande av den antisemitiska entiteten ”Palestina” som stat. Ett återkallande som ju självklart måste ske. Som jag skrev i länken ovan, är ””Palestina” som stat … ett antisemitiskt och kommunistiskt påhitt iscensatt av dåvarande Sovjetunionen med syfte att konfrontera USA och utplåna den judisk-kristna västerländska demokratiska och liberala civilisationen”. Inget hedervärt syfte, eller hur. Sverige har absolut ingen anledning att erkänna en sådan entitet som stat.

Sverigedemokraterna tar alltså ledningen i det svenska försvaret av Israel och därmed också i försvaret av hela den judisk-kristna liberala och demokratiska västerländska civilisationen. Partiet tar också ledningen i avståndstagandet av antisemitismen i ”Palestina”.

Detta hedrar dem mycket!

”Palestina” är en alltigenom brottslig entitet som vill utplåna Israel genom anfallskrig

Det finns tydligen en hel del personer i Gaza som gjort och gör sig skyldiga till brottet mordbrand. De skickar uppsåtligen – med avsikt – in drakar över Israel som antänder åkrar med gröda. Här en bild på en sådan sannolik mordbrännare.


Källa.

Här är en bild på resultatet:


Källa.

Omfattande bränder har alltså uppstått i södra Israel till följd av dessa brott. The Times of Israel rapporterar. Men om detta hör, ser och läser man föga i svenska gammelmedia. Jag kontrollerade som hastigast för en stund sedan, och hittade då bara denna mycket märkliga artikel i Expressen. Det är en rapportering inifrån Gaza, där mordbrännarnas brott kallas för ”protestaktioner”!: ”På den israeliska sidan stiger rök upp från flera åkrar i närheten av Gaza. Det är bränder orsakade av de nya protestaktionerna – brinnande drakar som skickas från Gaza över till Israel”.

Man kan vidare i artikeln, apropå en planerad ”miljonmarsch” nu på fredag, alltså den 8 juni, läsa att

Väpnade män från Salah al-Din-brigaderna står i rad under olivträd och ropar ”Allah akbar” – ungefär ”Allah är stor” – medan de skjuter.

Det är en militärövning på en hemlig ort i Gaza.

– Budskapet med denna övning är att säga till vår sionistiska fiende att vi är på slagfältet och redo att stå emot eventuella dåraktigheter mot demonstrationen och mot vårt folk på fredag, säger Abou Youssef, militär talesperson för Salah al-Din-brigaderna.

Abou Youssef är maskerad. Han tillägger:

– Vi vill säga till vår fiende: bomb mot bomb och blod mot blod. Vi ska inte låta vårt folk slaktas inför våra ögon.

– Denna motståndsrörelse och dess vältränade mujahedin är i dag starka tack vare Allahs välsignelse och stödet som fortsätter från Islamiska Republiken i Iran, säger Khaled al-Azbat.

Dessa satans antisemiter medger alltså att stödet fortsätter från den islamonazistiska regimen i Teheran, vars ”Führer” Khamenei i söndags till yttermera visso uttalade att ”Israel är en malign cancertumör som måste utplånas”! Som det ordagrant stod att läsa på engelska på Twitter: ”Israel is a malignant cancerous tumor in the West Asian region that has to be removed and eradicated: it is possible and it will happen”.

Så det blir ju mot bakgrund bland annat av detta som sagt mycket märkligt när artikelförfattaren i Expressen påstår att mordbrännarna sysslar med ”protestaktioner”. För det gör de inte alls. De är soldater i ”Palestinas” pågående angrepps- och utplåningskrig mot Israel. Av citatet ovan ser vi ju att artikelförfattaren kallar dem han talar med och det de håller på med för väpnade män, militärer och militärövning.

Mordbrännarna är därför brottsliga på åtminstone två sätt. Dels verkar de för att utplåna Israel genom anfallskrig. Konkret sker deltagandet i detta krig genom att de gör sig skyldiga till brottet mordbrand.

Inom den ”palestinska” entiteten förkommer också att man mördar judar genom att bland annat knivhugga dem, köra på dem med bil eller genom att detonera sprängladdningar. Mord är också brottsligt, precis som mordbrand.

I ett mitt tidigare inlägg framgick dessutom hur ”palestinska” barn, utbildade i UNRWAs skolor, dels säger att skolan lär dem att judarna/sionisterna är deras fiender, dels säger att de vill knivhugga och köra över dem. Om UNRWA-skolorna uppviglar till brott – vilket förefaller mycket sannolikt – så är detta också brottsligt.

Man bör minnas, att ”Palestina” och det palestinska ”folket” så som man numera vanligen uppfattar det, inte existerade förrän år 1964. Då tyckte det sovjetiska KGB att skapandet av ett palestinskt ”folk” och av PLO var ett verksamt medel i Sovjetunionens kamp mot Västerlandet. ”Palestina” och dess ”folk” i deras nuvarande skepnader är alltså ett sentida påhitt av KGB, ingenting annat. Deras kamp mot Västerlandet pågår tyvärr fortfarande …

PLO år 1964 hade som uttalad avsikt att genom anfallskrig utplåna Israel. Denna avsikt utgör ett brott mot FN-stadgan som säger att stater ska leva tillsammans som goda grannar. Den utgör också ett brott mot folkrätten som förbjuder anfallskrig.

PLO har alltjämt samma strävan. Precis som Hamas, Salah al-Din-brigaderna, Palestinska Islamiska Jihad, Fatah, PFLP, Hisbollah, Irans statsledning, Arabförbundet – och kanske numera även Turkiets statsledning.

Vissa av dessa entiteter vill dessutom utöver staten Israel även utplåna judarna som folk! Detta brott kallas folkmord.

All denna ”palestinsk” brottslighet borde rimligen nästan föranleda nya ”Nürnbergrättegångar”.

Misstankarna rör då:
– Folkmord
– Angreppskrig
– Utplåningskrig
– Mord
– Mordbrand
– Uppvigling (till brott)
– med mera …

Man bör slutligen ha klart för sig att Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning för närvarande årligen stödjer den antisemitiska entiteten ”Palestina” med hundratals miljoner svenska kronor som tvångsvis uttaxeras från Sveriges skattebetalare.

Men det är väl, inte minst mot bakgrund av ovanstående, knappast rimligt att alls stödja en så uppenbart brottslig antisemitisk entitet med ett enda svenskt öre! Eller?

Att den nuvarande svenska statsledningen stöder denna brottslighet, det är fullständigt klart. Vad som nu, i kommande valtider, förtjänar uppmärksamhet är, att den tidigare ”borgerliga” statsledningen gjorde det också! Läs här.

Det enda parti i Sveriges Riksdag som aldrig någonsin stött antisemitismen i ”Palestina” är faktiskt: Sverigedemokraterna!

Möte i Riksdagen på torsdag 7 juni om den av svenska staten finansierade antisemitismen i UNRWAs skolor

Detta möte kan du titta på i direktsändning kl 13-15 via denna länk.

Här är en affisch där du bland annat ser hur du gör om du som allmänhet vill delta personligen senare under dagen:

Att antisemitism predikas i UNRWA-skolorna, rikligen bekostade av Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning genom tvångsvis uttaxering från svenska medborgare, borde vara allom bekant vid detta laget. Men kanske ännu inte i Sveriges Riksdag …

Här är i alla fall en film som bär syn för sägen. En UNRWA-elev säger att hon hatar judarna. En annan säger att ”de lär oss att sionisterna är våra fiender och att vi måste strida mot dem”:

تلقين كراهية اليهود في مدارس الأونروا

شاهدوا ما يتم تلقينه للتلاميذ في مدارس الأونروا من كراهية وتحريض ضد اليهود.#من_أين_جاءت_داعش؟Video: Center for Near East Policy

Slået op af ‎قف معنا بالعربية StandWithUs Arabic‎ i 22. maj 2018

Detta liknar det slags ”Education for death” som nazisterna utsatte tyska barn för under det andra världskriget. Sådan ”utbildning” leder inte till fred och välstånd utan just till död och elände. Såväl nu för tiden i ”Palestina” som tidigare i Nazityskland.

Här är ytterligare en film på detta tema:

Mötet i Riksdagen på torsdag lär tack och lov inte bli en utbildning till döds. Det kan förhoppningsvis i stället bidra till fred och till frihet och demokrati även för araber, även de som lever i Israels närhet. Dessutom bör det ge Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning ytterligare argument för att besinna sig och avbryta biståndet till UNRWA. Finns ingen anledning för statsledningen att tvinga Sveriges folk att ge bistånd till antisemitism.

Tillägg 2018-06-15: Inspelningen från Riksdagen kan ses här.

Befinner sig Konungariket Sverige i krig med den judiska staten Israel?

Ja, när man ser denna film så verkar det ju nästan så. Det är Sveriges ”utrikesminister” Margot Wallström som talar. Hör och begrunda:

För vad är det hon säger? Jag har försökt sammanfatta enligt följande:

Margot Wallström säger här den 23 maj 2018 på ”Palestinas” ”ambassad” i Sverige att Sverige kommer att fortsätta ”to fight with you and for you” dvs. strida med och för ”Palestina”. Någon motsvarande vilja att strida med och för Israel uttalas inte.

Har Sveriges regering därmed ställt sig på ”Palestinas” sida i deras väpnade kamp i striden att utplåna Israel? Wallström säger ju att Sverige kommer att fortsätta ”strida med” Palestina. Inte osannolikt kanske, mot bakgrund av att Wallström som bekant blivit tilldelad en ”palestinsk” militär förtjänstorden, se bild t. v.

Men om det är så, bör detta väl medföra att Sverige numera, tillsammans med ”Palestina”, befinner sig i krig med Israel?

Ett ”Palestina” som bara under de senaste dagarna från Gaza urskiljningslöst överöst Israel och dess civilbefolkning med raketer och granater. Något tidigare har man även fört striden under hakkorsflagg, se ovan t. h. Ungefär så här ser det ut enligt The Times of Israel:


Källa.

Wallström tjatar i filmen dessutom ganska onödigtvis om hur en hel del ”Palestinier” blev tvungna, eller ansåg sig tvungna, att lämna nuvarande Israel år 1948 och fokuserar på deras nycklar. De som lämnade anses vara cirka sjuhundrafemtiotusen. Deras ledare på den tiden, Hajj Amin al-Husseini, var nära lierad med Nazityskland och stödde bevisligen Förintelsen på den tiden.

Men – på den tiden tvingades också cirka tolv miljoner tyskar, vars ledare, Adolf Hitler, också otvivelaktigt stödde – minst sagt! – Förintelsen, bland annat lämna stora delar av nuvarande Polen och hela f. d. Ostpreussen, numera delat mellan Polen och Ryssland.

Ingen hör talas om att dessa tolv miljoner fördrivna tyskar och deras ättlingar ännu idag sitter i flyktingläger eller bedriver anfallskrig för att utplåna Polen eller Ryssland! Eller bekymrar sig om sjuttio år gamla nycklar. Det kanske de gör i tysthet, men de verkar dock ha accepterat sitt i många fall säkerligen oblida öde.

Frågan blir då varför ”palestiniernas” i många fall också säkerligen oblida öde och deras tjat om inte minst nycklar ska leda till att Sverige, mot bakgrund av Wallströms uttalande, närmast har förklarat krig mot Israel och endast Israel?

För om Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning vill förklara krig mot alla stater som ”fördrivit” folk som haft antisemitiskt ledarskap, så borde Sveriges statsledning rimligen nu också förklara krig mot Polen och Ryssland! T. ex. …

Men att tro att Sveriges nuvarande statsledning är konsekvent verkar nog vara lite väl optimistiskt. För denna statsledning och i synnerhet för Wallström gäller uppenbarligen bara att slå mot Israel och inte mot Polen eller Ryssland t. ex.

Inkonsekvent, men illa nog! Nämligen eftersom denna inkonsekvens måste likställas med antisemitism!Länkar: Arutz7, Elder of Ziyon.

Margot Wallström visar igen att hon har underkastat sig islamismen när hon påstår att kärnvapen”hudnan” med Irans antisemitiska statsledning bör upprätthållas!

LatmaTV försökte för ett tag sedan skoja till Irans strävan att medelst kärnvapen utplåna Israel och Västerlandet. Se här:

Men som ”mullan” säger i filmen: ”It ain’t be too long … Cause you have waited all to long”. I längden riskerar detta alltså bli så lagom skojigt…

Således: Västerlandet har väntat alltför länge med att slå ut Irans nuvarande eller kommande kärnvapenförmåga. Alltså kommer det inte att dröja länge förrän Iran uppnår förmåga att angripa Israel – och alla oss andra – med kärnvapen.

Men istället för att slå ut Irans förmåga att bygga kärnvapen, ingår Västerlandet det förkastliga avtalet med Iran, kallat JCPOA!

Detta avtal har USAs president Trump förtjänstfullt nyligen frånträtt. Men det stöds alltjämt av EU och Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning. Till och med säger Wallström (foto t. v. i samkväm med den den antisemitiske ”palestinske” ”presidenten” Mahmoud Abbas) följande på ett EU-möte idag den 28 maj 2018 i anledning av att Trump sagt upp avtalet:

– Det här är någonting som är väldigt olyckligt för världen. Skulle det här nu helt misslyckas så är ju risken stor att Iran säger att ”nu skaffar vi oss kärnvapen”. Och det kommer i sin tur att leda till att Saudiarabien vill göra det och göra en redan osäker region mycket farligare, säger hon.

Wallström hoppas att ledarna under mötet kan diskutera hur de ska kunna hjälpa företag som vill investera i Iran rent praktiskt.

Hennes naivitet övergår nästan allt förstånd! Och Löfvens naivitet är ungefär lika obegriplig. T. h. ser vi honom i samtal med Irans president Rouhani och till vänster ser vi hur företrädare för den nuvarande svenska antisemitiska statsledningen skriver under avtal med dessa ”Satans makter”. Vederbörligen iförd vad som närmast liknar s. k. ”chador”, ett tecken på kvinnans underkastelse. Lysande föredöme för en ”feministisk” regering eller hur. – Nej, sådant folk ska man inte samtala med, än mindre ingå avtal med!

Irans regim avser skaffa kärnvapen, därom kan knappast råda någon tvekan. Denna avsikt lär de knappast aldrig överge. Detta gäller oavsett vilka ”avtal” som den nuvarande iranska regimen ingår med det otrogna Västerlandet. För vad som gäller för den iranska regimens del är den islamiska lagen. Denna lag stipulerar att ett avtal med otrogna, t. ex. EU, en så kallad hudna, endast syftar till att samla kraft för att i krig utplåna dessa otrogna eller i bästa fall förmå dem att underkasta sig islam eller sharia.

Därför kan ingen som står upp för Västerlandet någonsin ingå avtal med den nuvarande antisemitiska och islamonazistiska regimen i Iran som avser utplåna såväl Israel som Västerlandet inklusive Sverige.

Denna regim måste i stället bekämpas! I Iran ska inte investeras förrän islamisterna och islamonazisterna där slutgiltigt har besegrats!

– Man kan också läsa i tidningen Världen Idag om hur Irans statsledning alltjämt verkar för Israels utplåning. Ingen trevlig läsning. Men detta tycks inte beröra Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning alls. Underkastelsen inför islamisterna genom hudna är tydligen viktigare …

USAs ambassad flyttas till Jerusalem när Israel fyller 70 år: Då anfaller antisemiterna i Gaza Israel vilket Margot Wallström tycks gilla!

Inte en dag för sen var denna flytt. Heder åt president Trump! Jerusalem är sedan länge Israels huvudstad, så det är naturligtvis där alla ambassader bör vara placerade. Varje suverän stat har rätten att själv utpeka sin huvudstad. Israel har utpekat Jerusalem. Att villkora eller motsätta sig detta är liktydigt med antisemitism.

Men nog fanns det motstånd! Ungefär samtidigt riktades nämligen åtskilliga attacker från Gaza mot Israel. Antisemiterna försökte gå in i Israel, antagligen för att där döda så många judar som möjligt i sin fåfänga strävan att utplåna den judiska staten Israel. Men staten Israel försvarade sig givetvis. Det är klart att staten Israel försvarar sin civilbefolkning och sitt territorium, precis som varje annan stat gör.

Detta försvar föll dock inte i god jord hos EU och Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning. Visserligen dödades 62 ”palestinier”, men detta beskrivs som ”oproportionerligt” inte minst eftersom de dödade var ”fredliga demonstranter”. Margot Wallström (som på bilden t. v. ses mottaga en ”palestinsk” militär förtjänstorden) säger följande: ”I call on Israel to respect the right to peaceful protest.” EUs Federica Mogherini skrev såhär: ”Israel must respect the right to peaceful protest and the principle of proportionality in the use of force”.

Men som Ulf Cahn skriver i Världen Idag, så tillhörde 50 av dessa 62 dödade terrororganisationen Hamas vars enda syfte är att utplåna Israel och judarna. Antalet framgår också här. Ytterligare några lär har tillhört ytterligare någon terrororganisation.

Så att Hamas-angreppet mot Israel skulle utgöra en fredlig protest, som Wallström tycks mena, är helt och hållet fel!

Och vad menar Mogherini med proportionalitet? Ulf Cahn skriver: ”vad är ”proportionellt” i denna situation? Att lika många dör på bägge sidor? Är det ”proportionellt”? Handlar det om någon form av dödlig rättvisa?” En mycket berättigad fråga som jag själv ställt tidigare.

Märk väl också att Wallström skriver följande: ”I would like to express my deep dismay, shock and sadness at the violence and the rising death toll among Palestinians protesting in Gaza, where Israeli forces have once again used live ammunition against civilians”.

Men dessa femtio Hamas-medlemmar, majoriteten av de som dödades, kan knappast betecknas som civilpersoner. Snarare tillhör de dessa ”Satans Härar” som både Israel, Sverige och resten av Västerlandet har en rätt och skyldighet att bekämpa. Precis som Israel nu gjort och säkerligen kommer att fortsätta göra. I försvaret av Israel och Västerlandet.

Att Wallström ännu inte inser detta måste än en gång anses bekräfta hennes antisemitism – eller måhända hennes psykiska tillkortakommanden

Vilken diagnos som bör ställas på EU återstår att bedöma. För egen del anser jag att Konungariket Sverige bör lämna denna ”entitet”.

Hursomhelst: Kol haKavod leZahal!

Mahmoud Abbas’ antisemitism, Liberalerna och Sverigedemokraterna

Den islamonazistiska entiteten ”Palestinas” ”president” Mahmoud Abbas har för några veckor sedan i ett antisemitiskt uttalande gjort gällande att Förintelsen var judarnas eget fel, och inte orsakades av antisemitism utan av deras ”social behavior, [charging] interest, and financial matters”, som det formuleras i The Times of Israel. Läs även vad som skrivs om detta i Världen Idag, och se här en MEMRI-film från händelsen.

Vi vet ju att ”palestinierna” säger en sak till sina förtrogna och en annan sak till det godtrogna västerlandet. Detta uttalande var sannolikt bara avsett för invärtes bruk, men tack vare MEMRI har det fått spridning även utvärtes. Margot Wallström fann sig därför för en gångs skull föranlåten att kritisera Abbas för detta hans uttalande, vilket väl i någon ringa mån länder henne till heder.

Denna kritik var hon förvisso inte ensam om och Abbas har bett om ursäkt med dessa ord: ”Om människor blev förolämpade av mitt uttalande, särskilt judar, så ber jag om ursäkt” (SvD 2018-05-05). Det må vara hänt, men ingenstans framgår att han inte menade det han sade. Han står således av allt att döma fast vid sin antisemitiska åsikt. Här ser vi honom till yttermera visso nyligen på sjukhuset, dit möjligen kommen som en följd av Wallströms drabbande kritik, där dock läsande en tidning med av bilden i tidningen att döma antisemitiskt innehåll:


Källa 1. Källa 2.

En närmare granskning av bilden visar nämligen att den ser ut så här:

Vi ser alltså här en israelisk soldat som byter ut ett spädbarns nappflaska mot en giftflaska! Trevlig antisemitisk läsning för ”Palestinas” ”president” tydligen.

The Times of Israel skriver, se Källa 2 ovan: ”The cartoon referred to reports — since cast into question — that 8-month-old Layla Ghandour died from inhaling tear gas fired by Israeli troops during violent protests on the Gaza border with Israel last week”. Nyare indikationer tyder dock på att Layla dog av hjärtfel. – Varför ta med sig ett döende spädbarn till en konfrontation med Israels försvarsmakt? För att barnet ändå ska dö och för att då kunna kasta skulden för barnets död på Israel?

Nå, de svenska liberalernas ordförande Jan Björklund (foto t.v.) vill med anledning av Abbas uttalande frysa biståndet till de ”palestinska” områdena. ”Uttalandet är helt oacceptabelt och bland det värsta jag har hört”, skriver han på Facebook. ”Tydligare kan antisemitismen inte uttryckas”, menar han vidare – med all rätt!

Björklund och Liberalerna sällar sig därmed till den skara riksdagspartier som vill avbryta detta ”bistånd” – som ju i alltför hög grad används till att avlöna terrorister, för antisemitisk propaganda och för angreppskrig mot Israel. Först ut var Sverigedemokraterna och därefter kom Kristdemokraterna. Även tidningen Världen Idag har uttryckt denna vilja såväl som Vänskapsförbundet Sverige-Israel genom dess ordförande Lars Adaktusson. Detta har jag tidigare skrivit om.

Jan Björklund och Liberalerna hälsas därmed välkomna i gänget!

Jag noterar även med tillfredsställelse att ”Björklund anser att det svenska erkännandet av Palestina som en egen stat i dag framstår som helt ogenomtänkt”. För det har han alldeles rätt i också!

Liberalerna och Björklund borde därmed rimligen ha stött den Sverigedemokratiska riksdagsmotion 2017/18:3335 som nyligen påyrkade ”att Sverige bör återkalla sitt erkännande av Palestina och förklara det ogiltigt”. Men si det gjorde man inte, som framgår i punkt 6 på denna Riksdagens länk. Ytterligare en riksdagslänk till protokollet finns här, där den som talat å Liberalernas vägnar, Fredrik Malm (foto t.v.), inte hade något alls att säga om erkännandet av ”Palestina” som stat, för han hade inte tid! Se sidan 15 överst. (Malm sade dock så mycket annat bra så jag kan inte klandra honom alltför mycket.) – Även här kan man dock, på sidan 66 i protokollet, läsa att alla närvarande Liberaler motsatte sig Sverigedemokraternas motion. Tydligen även Malm …

Fast som du ser fattades beslutet i Riksdagen den 26 april och Abbas uttalande kom några dagar senare, så möjligen kan Liberalerna ursäktas därigenom. Men frågan lär komma på Riksdagens bord igen, och då hoppas vi att Liberalerna den gången kan göra om och göra rätt! Och följa Sverigedemokraternas goda föredöme.

För ”Palestina” är inte och har aldrig varit någon stat oavsett vad Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning anser. ”Palestina” som stat är ett antisemitiskt och kommunistiskt påhitt iscensatt av dåvarande Sovjetunionen med syfte att konfrontera USA och utplåna den judisk-kristna västerländska demokratiska och liberala civilisationen. Ett påhitt som lätt genomskådas och som vi som står upp för just denna västerländska civilisation måste bekämpa!

Vi välkomnar Liberalerna som vapenbröder även i denna kamp.

Länk: Tove Lifvendahl kommenterar biståndet till antisemitismen i ”Palestina” i SvD.

EU och Sverige väljer sida: Stödjer Iran i stället för USA!

Jeeha

USA under president Trump har ju som bekant sagt upp det förfärliga avtalet med Iran, som går ut på att Iran under viss tid – men absolut inte för alltid! – ska avstå från att utveckla kärnvapen. Detta har jag tidigare skrivit om.

Bra gjort av Trump och USA!

För detta avtal kan endast betecknas som en islamistisk ”hudna”, en vapenvila som ingås med ”krigets hus”, dar al-Harb som det heter på arabiska, och detta enbart för att samla kraft för att på nytt angripa och erövra detta krigets hus. Ett hus som enligt islamistisk ideologi består av alla länder som ännu ej underkastat sig islam. Det är enbart inom islam, ”dar al-Islam” på arabiska, som fred råder nämligen.

Inte minst vill ju den iranska statsledningen erövra och utplåna Israel – men även alla andra länder som inte underkastat sig islam. Det framgår tom. av Irans konstitution! Detta syfte strider uppenbart mot FN-stadgan enligt vilken stater ska leva som goda grannar och absolut inte försöka utplåna varandra.

Det är naturligtvis oklokt att ingå en vapenvila med den som vill att man ska utplånas eller underkasta sig när detta sker blott i syfte att samla kraft för fienden att senare återuppta utplånings- och anfallskriget. Det är tvärtom klokt att på alla sätt försöka tvinga denna entitet – i detta fallet Irans statsledning – att följa FN-stadgan och i stället för att försöka utplåna och i krig erövra sin omgivning, leva ”som goda grannar”. Inte minst med Israel.

Man frågar sig om de som ingått detta avtal med Irans statsledning ställt frågan till denna statsledning om detta avtal inte i själva verket är en hudna? Man frågar sig vad Irans statsledning i så fall svarat. Om Irans statsledning svarat ”nej”, så återstår frågan om detta svar inte egentligen är ett utslag av ”taqiyya”. Taqiyya är en islami(sti)sk princip, som särskilt tillämpas bland shiiter – vilka till exempel ingår i Irans statsledning. Enligt taqiyya är det tillåtet att ljuga inför i synnerhet otrogna, kafirer, för att uppnå fördelar. Till exempel sådana otrogna som EU, Sverige och USA.

Jag tror inte att någon ställt dessa frågor och fått några trovärdiga svar från Irans statsledning. Det hedrar dock nu USA och president Trump att USA frånträtt denna hudna.

Men att EU och Sverige fortsatt håller fast vid den, visar dels att man tagit ställning för Irans statsledning, mot USAs statsledning. Dels visar det att man inte har en aning om hur islamismen fungerar. Något som inte minst en kompetent svensk statsledning borde ha en aning om, kan man tycka …

Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning har i stället till yttermera visso, genom sin s.k. ”utrikesminister” Margot Wallström uttalat, att USAs uppsägning av avtalet/hudnan inte bådar gott. Wallström har f. ö. som framgår av bilden ovan t. v. mottagit en ”palestinsk” militär förtjänstorden! Från ett ”Palestina” som, i likhet med Iran, avser att utplåna Israel!

EU underkastar sig också.

EU och Sverige har som sagt därmed valt sida. Man föredrar en hudna med ett land, Iran, vars statsledning föresatt sig att utplåna den västerländska judisk-kristna demokratiska och liberala civilisationen. Med Israel som första angreppsmål. Detta föredrar man framför att stå solidarisk med USA, den stat vars solidariska stöd till Europa var avgörande för att försvara och bevara just denna civilisation under 1900-talet, inte minst under det andra världskriget.

Detta är ett stort svek. Men islamisterna jublar säkert, såväl i Iran som i Sverige och i Israels omnejd …

Och inte minst kan ju Sverige därigenom fortsatt sälja Volvo-lastbilar till Iran. Bilar som tycks användas som vapenbärare. Kanske för kärnvapen, eller …

Här är en av dem i vart fall. Raketer på flaket:

Fler foton finns här.

Tydligen är det så att Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning tycker att det är bättre att sälja vapenbärare till den iranska statsledningen, att sannolikt användas i det iranska angrepps- och utplåningskriget mot Israel och den västerländska civilisationen, än att försvara just denna civilisation, t. ex. genom att inte ingå hudna-avtal med islamister och genom att inte tillåta försäljning av Volvobilar som vapenbärare till Iran.

Skandal! Tydligen!