Archives by Tag 'Yassin'

Sveriges regering stöder UNRWA:s skolor som lär barnen att döda judar och utplåna Israel

By Sapere Aude! - Last updated: lördag, mars 16, 2013

Att Sveriges regering stöder UNRWA – FN:s organ för ”palestinska flyktingar” och för deras barn i evig tid – framgår på regeringens hemsida. Bland annat heter det att ”Sverige är en av de största givarna till UNRWA”. Hur det står till med läroplanen, ”curriculum”, i dessa skolor framgår med önskvärd tydlighet av filmen nedan. ”Rätten […]

Ytterligare en terrorgeneral har fallit i kriget mot Israels existens

By Sapere Aude! - Last updated: måndag, februari 22, 2010

Först var det Yassin, sedan Rantissi. Nu har Mossad även lyckats försätta Hamas-terroristen Mahmoud al-Mabhough ur stridbart skick genom en dödlig attack i Dubai. Hamas’ terrorstyrkor decimeras. En efter en dör de, i det angreppskrig de själva utropat mot den judiska staten Israel. Då påstår en myckenhet mediaföreträdare att denne terrorist ”mördats” av Mossad. Men […]

Migrationsverket gav mig sparken för att jag anser att Israel har rätt att existera

By Lennart Eriksson - Last updated: lördag, augusti 1, 2009

Det är Newsmills titel på mitt inlägg där, som du numera även kan läsa härnedan – i något redigerad version: ”Position 551 var den enda obemannade positionen inom första kompaniets område. Där vajade bara en ensam FN-flagga för att markera närvaro. Bortom den fanns saltträsken, Suezkanalen och resten av Egypten. Allt var öde och tomt. […]

Hur jag slutade ängslas och lärde mig älska bomben

By Sapere Aude! - Last updated: lördag, maj 2, 2009

Du vet: Hamas har ju anammat Tom Lehrers tolkning av dr Werner von Brauns syn på var hans raketer hamnar: ”Once the rockets are up, who cares where they come down That’s not my department,” says Wernher von Braun von Braun var ju den som utvecklade tyskarnas V2-raket under VKII. Senare ”överflyttades” han till USA […]

Hamashögkvarteret meddelar: Vi erkänner aldrig Israel

By Sapere Aude - Last updated: måndag, januari 12, 2009

Om någon tvekar på att detta är deras uppfattning, kan han/hon till en början läsa denna DN-artikel, från ett Hamas-möte år 2007. Över talartribunen hängde en banderoll med texten: ”Vi erkänner aldrig Israel”. Det går dessutom an att läsa Hamas’ stadgar från år 1988, som i huvudsak bygger på samma tema. Läs här. Härifrån kan […]

Führerhögkvarteret meddelar: Vi erkänner aldrig Polen

By Sapere Aude - Last updated: söndag, januari 11, 2009

Jag har tidigare bloggat om att den nuvarande situationen i Gaza liknar den i Berlin 1945. Men det finns andra likheter än dem jag nämnde där. Hamas stående slogan är: ”Vi erkänner aldrig Israel”. Det var precis så Hitler ansåg om Polen. Det var därför Molotov-Ribbentrop-pakten ingicks, i vilken Hitler och Stalin (i en hemlig […]

Kandidat till Nonsens-gänget: Ameer Sachet (s)

By Sapere Aude - Last updated: tisdag, december 16, 2008

Denne riksdagsman har ställt en fråga till Calle, som du kan läsa här. Han tycker som du ser att hedersmedlemmen i Nonsens-gänget Richard Falk bör tas på allvar. Därmed uppstår genast frågan om Ameer Sacher längre kan tas på allvar. Kanske kandiderar han som medlem i samma gäng? Vad tycker Calle? Falk nekades för sin […]

Vad säger regeringen nu?

By Sapere Aude - Last updated: tisdag, november 11, 2008

Vi som läst domen, har sett att Mölndals tingsrätt noterat, att det befullmäktigade ombudet för Myndigheten uttalat att en terrorgeneral enligt Myndigheten är ”en palestinsk frihetskämpe” (sid. 9 i domen). Domen finns fortfarande för nedladdning här. Hur stämmer då detta överens med migrationsminister Billströms tidigare tvärsäkra uttalande här, att han inte har några ”uppgifter som […]

”Myndigheten kan vara oerhört politisk”

By Sapere Aude - Last updated: onsdag, november 5, 2008

Så uttryckte sig Myndighetens generaldirektör för inte så länge sedan inför Myndighetens församlade chefer, detta enligt en filminspelning som jag nyligen kunnat ta del av. (Denna gång var filmen dock inte producerad i Hollywood, jfr. denna länk.) Och visst var det oerhört politiskt av Myndigheten att i rättegången kalla terroristledaren Yassin för ”en palestinsk frihetskämpe”. […]

”Myndigheten” och utrikespolitiken – Carl Bildt får svara

By Sapere Aude - Last updated: fredag, oktober 24, 2008

Här finner du en fråga, som riksdagskvinnan Annelie Enochson ställt till Carl Bildt i anledning av Myndighetens uttalande inför rätta att Hamasledaren Yassin var en ”palestinsk frihetskämpe”. Frågan rör behovet av åtgärder mot Myndigheten när den nu tycks ha en utrikespolitisk ståndpunkt som starkt skiljer sig från regeringens. Och att åtgärder bör vidtas framstår ju […]