Här finner du en fråga, som riksdagskvinnan Annelie Enochson ställt till Carl Bildt i anledning av Myndighetens uttalande inför rätta att Hamasledaren Yassin var en ”palestinsk frihetskämpe”. Frågan rör behovet av åtgärder mot Myndigheten när den nu tycks ha en utrikespolitisk ståndpunkt som starkt skiljer sig från regeringens. Och att åtgärder bör vidtas framstår ju som uppenbart.

Dagen refererar även denna riksdagsfråga.

denna cyberrymdsfråga har Myndigheten dock ännu inte svarat. Men de kanske tycker det är bättre att stå till svars inte endast inför frågeställaren och Mölndals tingsrätt, utan också inför Riksdag och Regering – samt inför alla oss som i likhet med Riksdag och Regering anser att Hamas faktiskt är, inte en befrielseorganisation, utan en terrororganisation.

***

Uppdatering 2008-10-27: Det visar sig att utrikesminister Calle inte verkar tycka utrikespolitik är hans bord – eller så – för frågan har överlämnats till migrationsminister Tobbe, a.k.a. Tobias Billström. Vad kan då detta bero på …

Betrakta förresten denna länk och denna, vilkas innehåll jag osökt kom att tänka på 🙂 (Jag vet, detta är allvarliga saker, men ”det man inte kan skämta om, är inte värt att tas på allvar”, som någon tänkare uttryckt saken. Det gäller nästan alltid.)

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,