Så uttryckte sig Myndighetens generaldirektör för inte så länge sedan inför Myndighetens församlade chefer, detta enligt en filminspelning som jag nyligen kunnat ta del av. (Denna gång var filmen dock inte producerad i Hollywood, jfr. denna länk.)

Och visst var det oerhört politiskt av Myndigheten att i rättegången kalla terroristledaren Yassin för ”en palestinsk frihetskämpe”. Eftersom frågan gällande rättegången varit uppe till diskussion i Myndighetens ledningsgrupp, har generaldirektören själv med största sannolikhet givit sitt klartecken till att driva saken vidare, och sannolikt även givit indikationer på hur det skulle ske.

Kanske beror Myndighetens ställningstagande och uttalande på följande för generaldirektören – och Myndigheten – besvärande omständighet.

Man kan nämligen i denna länk läsa att generaldirektören är stolt över sin farfar, vilken skall ha sprängt en järnvägslinje för att hindra militären att skicka fram förstärkningar till ”Ådalen 1931”. ”Om något liknande skett i dag hade [generaldirektörens] farfar betraktats som terrorist”, heter det.

Jag är säker på att generaldirektören kan vara stolt över sin farfar av många anledningar men just den anledning generaldirektören väljer är ogiltig i en demokratisk rättsstat.

Om man nu slutligen betraktar det faktum, att jag fått byta jobb för att jag tagit ställning mot terrorism, då börjar pusselbitarna att falla på plats, eller hur!

Alltså har vi här en generaldirektör som säger att Myndigheten kan vara oerhört politisk, som själv till synes är terroristkramare och som i ledningsgruppen instruerat det befullmäktigade ombudet för Myndigheten hur rättegången skulle drivas. Myndighetens ombud i rättegången uttalar därefter att Yassin är en ”palestinsk frihetskämpe”.

Nu blir det inte svårt att tänka sig varför Myndigheten och EPA inte gillar mig – för jag gillar ju till skillnad från Myndighetens ledning inte terrorister.

Nästa fråga blir då varför regeringsmedlemmar, i ljuset av ovannämnda fakta, väljer att antingen tiga – Carl Bildt – eller stoppa huvudet i sanden – Tobias Billström – och låtsas som om man ingenting hört och ingenting sett om denna tydligen ”oerhört politisk”a Myndighets verkligen oerhört politiska uttalande om Hamas?

(Jag är för övrigt för egen del stolt över min morfar, men inte för att han sprängde utan tvärtom för att han var med och byggde järnvägar, i synnerhet en järnväg, nämligen Inlandsbanan. Min morfar var rallare – och kommunist han precis som generaldirektörens farfar.)

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,