Månad: december 2008

Gott Nytt År!

Tillönskas min Älskling: Även mina vänner tillönskas ett Gott Nytt År: Men dem som vill vara demokratins, fredens, frihetens och försoningens fiender, hälsar jag med följande bild, och med en…