Så skriver Dagens Nyheter här.

Men som jag tidigare bloggat om här, ”är det rimligt att Israel, tillsammans med världens demokratier, så fort som möjligt slutför demokratins och frihetens kamp i Mellanöstern, genom att slutgiltigt besegra islamofascismen. – General Patton hävdade f.ö., att ’there is only one tactical principle which is not subject to change. It is to use the means at hand to inflict the maximum amount of wound, death, and destruction on the enemy in the minimum amount of time’”.

En ytterligare Bildtsk, Solansk, Ahlinsk, Mubarakisk eller Sarkosisk vapenvila mm. är alltså endast att anse som en ytterligare seger för islamismen.

Men islamismen skall man inte ingå vapenvila med; islamismen skall besegras!

Shock and awe, alltså. Israel försöker, men kommer världens demokratier att tillåta dem att lyckas? Frågan är fri.

Det har hittills tagit sextio år för Israel att uppnå seger, utan att nå ända fram. Det är ungefär lika många år för mycket.

Låt oss hoppas att Israel snart skall besegra sina fiender.

Låt oss hoppas att alla folk i Levanten snart skall kunna leva i demokratiska stater och i fred, frihet och försoning.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,