Läs (och hör) här vad Frankrikes utrikesminister säger på EU:s vägnar: ”Vi vill se ett permanent eldupphör”.

Ett eldupphör kallas på sådant språk som Hamas förstår, dvs. den islamistiska terminologin, för en hudna. Enligt denna terrororganisation, som vill utplåna Israel, används vapenvilor och eldupphör endast till att samla kraft till förnyade angrepp på dar al-Harb, krigets hus, dvs. alla icke islamistiskt styrda stater. Islamismens syfte är att, i den mån dessa stater inte frivilligt underkastar sig den islamiska lagen, bekriga dem till dess islamismen segrar och fienden dör.

Hamas skjuter dessutom fortfarande på Israel, fortsätter med de angrepp mot vilka Israel alltjämt försvarar sig. Beersheba har för första gången angripits. Mer än femtio raketer träffade Israel igår. Detta framgår här.

Ett eldupphör gynnar alltså bara Hamas i dessa deras ansträngningar att utplåna Israel. Det är sorgligt att EU till synes ställer sig på islamismens sida.

Frågan uppstår också varför ett ”permanent eldupphör” skulle vara bättre än den ”eviga fred” som borde ha bättre förutsättningar för sig om Hamas äntligen slutgiltigt besegrades i det krig som de själva har startat.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,