Tillönskas min Älskling:

Även mina vänner tillönskas ett Gott Nytt År:

Men dem som vill vara demokratins, fredens, frihetens och försoningens fiender, hälsar jag med följande bild,

och med en förhoppning om ett förändrat sinnelag nästa år 2009. Gott Nytt År även till er i så fall!