Denne riksdagsman har ställt en fråga till Calle, som du kan läsa här.

Han tycker som du ser att hedersmedlemmen i Nonsens-gänget Richard Falk bör tas på allvar. Därmed uppstår genast frågan om Ameer Sacher längre kan tas på allvar. Kanske kandiderar han som medlem i samma gäng?

Vad tycker Calle?

Falk nekades för sin del nyligen inresa i Israel, vilket framgår här och här. Och mina tidigare bloggningar om denne ”FN-expert” hittar du här och här.

Av allt detta framgår enligt min ringa mening, att Falk inte kan tas på allvar.

Vad exakt skriver då Sachet? Jo, han tycks i likhet med nonsens-Falk anse att vissa israeliska ”civila ledare och militära befäl som är ansvariga för belägringen av Gaza [eventuellt] borde gripas och åtalas”.

Samtidigt säger Hamas, som förklarat krig mot Israel och som med våld vill utplåna landet, att man inte tänker förlänga sin ”tahadhiya”, gemenligen kallad ”vapenvila”. Den slutar nu på fredag. Läs här.

Men om krig råder så kan Ameer Sachet vara förvissad om att Hamas redan har siktet inriktat på dessa personer. Hamas har ju rätt i att det krävs just ett krig för att kunna utplåna Israel. Lyckligtvis kommer Hamas aldrig att vinna det kriget.

Men den belägring av Gaza vilken, till följd av Hamas krigföring mot Israel, är ett beklagligt faktum, utgör inget brott för vilken någon kan åtalas. Den är en legitim följd av krigshändelserna, av Hamas’ angreppskrig mot Israel.

Det rimligaste i juridiskt hänseende vore därför inte att lagföra israeler utan att åtala och döma Hamas’ ledarskap, som ägnar sig åt angreppskrig, vilket folkrätten förbjuder.

Och eftersom krig råder så är det i militärt hänseende enklare att angripa dem just militärt, såsom skedde med Yassin och Rantissi.

Någonting ligger i följande sentens som redan Cicero uttalade, ehuruväl även kriget numera har sina lagar: Silent leges inter arma.

Så talade Cicero.

Nu återstår att höra vad Hans Excellens utrikesministern säger.

(Ameer Sachet har jag tidigare bloggat om här.)

Tillägg 2008-12-19: Nu har hans excellens calle svarat. Det svaret finns här. Men innehållet i svaret utgörs, skulle jag säga, tyvärr av – nonsens …

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Ett svar på ”Kandidat till Nonsens-gänget: Ameer Sachet (s)”

Kommentarer är stängda.