Jag läser i Haaretz om hur juristerna uppmanar Israel att inte beskjuta bostadsområden – ”population centers” – i Gaza.

Och visst bör naturligtvis civilbefolkningen så långt möjligt vara förskonade från ”krigets vindar”. Problemet är bara, att Hamas’ ”soldater” fegt nog gömmer sig bland just civilbefolkningen.

Men jag kommer då att tänka på begreppet ”proportionalitet”.

Idag och igår har det från Gaza avskjutits bortåt tjugo Kassam-raketer mot israeliska – bostadsområden, mot den israeliska civilbefolkningen, både i Ashkelon och Sderot. Det går att läsa en del om detta här.

Man funderar då på, vilka överväganden som juristerna i Hamas gjort beträffande vad den internationella rätten säger om deras beskjutning av civila mål. Sannolikt inga alls. Sannolikt har Hamas inga jurister alls som bekymrar sig om internationell rätt. För Hamas har ju förklarat krig mot Israel och angriper det hela tiden, trots att angreppskrig är förbjudet, just enligt internationell rätt.

Men varför bör då endast den ena sidan – Israel – vara restriktiv av juridiska orsaker mot att beskjuta civila när själva principen för fiendens – Hamas’ – strid just är beskjutning av civila utan varje juridisk hänsyn, just är att bryta mot internationell rätt?

Det framstår som synnerligen oproportionerligt att kräva laglydnad enbart av ena parten – Israel, som utsätts för ett anfallskrig, men inte av angriparen – Hamas. Det framstår vidare som synnerligen ödmjukt av Israel att ändå försöka lyda lagen, trots att fienden inte gör det.

I min föregående bloggning citerade jag Cicero: Silent leges inter arma. Det betyder: ”Under krig tystnar lagarna”. Måhända borde de inte tystna helt, men om Hamas inte respekterar dem – varför måste då Israel göra det?

För Hamas’ del har internationell rätt tydligen aldrig betytt någonting. Varför måste det då betyda någonting för Israel? Israel står inför hotet om utplåning. Den som är illegitimt dödsdömd – som i Israels fall av Hamas – borde väl tillåtas göra sitt yttersta för att undgå döden?

Ingen legitim internationell rätt kan tillåta Israels undergång på grund av att Israel inte får försvara sig.

Om någon angriper dig i syfte att ta ditt liv – bekymrar du dig då om vad lagen säger? Nej, du försvarar dig till det yttersta – även om angriparen dör.

Detta är naturligtvis hemska tankar. Men för Israels del är det tyvärr en realitet.

Det finns någonting som heter quid pro quo. Faktiskt en juridisk princip i vissa kretsar. Kanske borde den tillämpas i aktuellt fall – eller kanske lex talionis

Det finns alltså alternativ till den internationella rätt som Hamas hela tiden inte respekterar.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,