Archives

De politiskt korrekta orden ”oro” inför Trump och ”fobi” inför islam(ismen). Rätt eller?

By Lennart Eriksson - Last updated: torsdag, januari 26, 2017

Om man Googlar på orden ”Trump oro” får man 17 100 000 träffar. Om man Googlar på ordet ”Islamofobi” får man 774 000 träffar. Om man sedan Googlar på orden ”islam oro” får man 588 000 träffar. Och om man slutligen Googlar på ordet ”trumpfobi” får man 4 830 träffar. Detta är naturligtvis en helt […]

Exit Obama – Nu hoppas vi på Donald Trump!

By Lennart Eriksson - Last updated: söndag, januari 22, 2017

USA har äntligen frigjort sig – och världen! – från Barack Hussein Obama, det kanske värsta stolpskott till amerikansk president som mänskligheten någonsin skådat. Här följer några bildexempel på hans usla omdöme – och på hur bland andra den svenska statsledningens lika usla omdöme tagit sig uttryck: 1. Obama har förödmjukat sig och den judisk-kristna […]

Den tappra antisemitiska soldaten Wallström: Nu snart i FN:s säkerhetsråd

By Lennart Eriksson - Last updated: söndag, december 25, 2016

Sveriges statsledning tar plats i FN:s säkerhetsråd den 1 januari 2017. Där kan Wallström – som nyligen tilldelats en ”Palestinsk” militär förtjänstorden! – och hennes hantlangare i Don Quijotes faktaresistenta och patafysiska* anda fortsätta kampen mot verkligheten. Denna gång dock inte mot några väderkvarnar utan mot det imaginära problemet med judiska ”bosättningar” i Judéen och […]

Trump, Iran och den islamistiska imperialismen

By Lennart Eriksson - Last updated: söndag, november 20, 2016

Donald Trump (foto t v.) har med rätta ifrågasatt kärnvapenavtalet med Iran, vilket, som påpekas i Foreign Policy, som bäst innebär att Iran under viss tid avhåller sig från att vidareutveckla kärnvapen: Trump’s critiques of the deal have merit. While the deal has slowed Iran’s progress towards a fully realized nuclear program, the front-loaded nature […]

Trump, FN, NATO, Mexiko, ”Palestina” och Pacta sunt servanda

By Lennart Eriksson - Last updated: söndag, november 13, 2016

För att ta det sista först: Pacta sunt servanda är latin för ”avtal skall hållas”. Det är en bra levnadsregel som bör gälla såväl för stater som för individer, något som i vart fall medlemsstaterna i NATO och ”Palestina” bör ta fasta på. Jag återkommer till detta nedan. I den allmänna strävan att ”kasta skit” […]

Donald Trump antisemit? – Nej knappast!

By Lennart Eriksson - Last updated: lördag, november 12, 2016

Se bara här och bedöm själv. Trump talar inför AIPAC, dvs. The American Israel Public Affairs Committee: Källa. Se också detta budskap, framfört (med textning på arabiska) av Trumps vicepresident Mike Pence. Hundraprocentigt stöd för den judiska staten Israel och judarna: Betänk också att Donald Trumps dotter Ivanka är gift med en jude och har […]