Donald Trump (foto t v.) har med rätta ifrågasatt kärnvapenavtalet med Iran, vilket, som påpekas i Foreign Policy, som bäst innebär att Iran under viss tid avhåller sig från att vidareutveckla kärnvapen:

Trump’s critiques of the deal have merit. While the deal has slowed Iran’s progress towards a fully realized nuclear program, the front-loaded nature of the sanctions relief means that Iran has enjoyed many of the benefits before fully living up to its obligations for the duration of the agreement. Similarly, the deal’s sunset provisions mean that the agreement at best delays Iran’s program and, in many ways, provides them with a patient pathway to the bomb.

Källa.

Denna slutsats är inte svår att komma fram till. Även jag har lyckats. Läs här.

Vår nuvarande antisemitiska statsledning har, som du ser i länken, däremot varmt välkomnat avtalet. Jag återger här ånyo utrikesminister Wallströms uttalande:

Sverige välkomnar varmt överenskommelsen i den kärntekniska frågan mellan Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Kina, Ryssland, USA (EU3+3) och Iran. Överenskommelsen är en seger för diplomatin. Jag vill uttrycka min och regeringens djupa uppskattning av den uthållighet och målmedvetenhet som visats av parterna och av EU:s Höga Representant Federica Mogherini och hennes företrädare, som ledare för EU3+3 i förhandlingarna.

Men den iranska regimen är, som framgår i Huffington Post, alltid redo att attackera Israel i syfte att utplåna landet. Att alla dessa stater mm. som Wallström refererar till, ändå har ingått ett avtal med den iranska regimen, ett avtal som med största sannolikhet bara medför att det tar lite längre tid för denna regim att utveckla kärnvapen, men som å andra sidan frigör och tillför ytterligare ekonomiska resurser för dem att just lyckas med detta, ja det kan inte betecknas som annat än en antisemitisk skandal. För det står ju alldeles klart mot vilket land och vilket folk som den iranska regimen avser att rikta sina kärnvapen: Israel och judarna!

Här är en film på detta tema. Irans ”högste ledare” Ali Khamenei (foto ovan t. h. – källa) uttalar att Israel kommer att ha utplånats inom 25 år:

Nå, omedelbart efter att vissa av de ekonomiska sanktionerna hävts, anmälde sig flera svenska företag som villiga att göra affärer med denna sataniska iranska regim. Om detta kan man bland annat läsa i DN och SvT.

Problemet är då att varje affär med Iran ökar landets förmåga att utplåna inte bara Israel utan också alla andra stater. Det står nämligen i Irans konstitution att dess regim vill skapa ”a single world community”. Detta kan dock inte ske annat än genom att utplåna inte bara Israel utan alla andra länder. För att i sann islamistisk och imperialistisk anda utbreda den icke-demokratiska islamiska lagen sharia över hela världen. Och bilda ett världsomspännande kalifat.

Det är skandal att världens stormakter och EU träffar avtal med en sådan skurkstat, bara för snöd och tillfällig ekonomisk vinning. Detta kommer att slå tillbaka på dem själva, inklusive Sverige.

Var det inte Lenin som sade att ”det sista kapitalisten säljer är det rep varmed han själv ska hängas”. Ali Khamenei håller säkert med.

Låt oss hoppas att vi med Donald Trump som amerikansk president har fått en person som kan sätta stopp för all denna dårskap. Helst innan den iranska regimen har skaffat sina kärnvapen.

Därefter är det sannolikt försent.

Ett svar på ”Trump, Iran och den islamistiska imperialismen”
  1. Välfångat, Lennart! Trump kan vara en välsignelse likaväl som ett Guds verktyg till att hjälpa den fallna mänskligheten att fylla sina synder mått och genom att öka, locka fram och förtydliga de dolda motsättningarna under ytan.

Kommentarer är stängda.