USA har äntligen frigjort sig – och världen! – från Barack Hussein Obama, det kanske värsta stolpskott till amerikansk president som mänskligheten någonsin skådat. Här följer några bildexempel på hans usla omdöme – och på hur bland andra den svenska statsledningens lika usla omdöme tagit sig uttryck:

1. Obama har förödmjukat sig och den judisk-kristna västerländska demokratiska och liberala civilisationen genom att buga inför den salafistiska islamistiska Saudi-Arabiska diktaturens kreatur, av vissa kallad ”kung”:


Källa.

Den svenska nuvarande statsledningens statsminister Löfven förödmjukar även sig och Sverige genom att förra året träffa den Saudiske ”kungen”. Huruvida han bugat sig framgår inte:


Källa.

2. Obama har upptagit diplomatiska relationer med den kommunistiska diktaturen Kuba.

Lars Ohly, en tidigare ledare, dvs. ”Führer”, för det svenska vänsterpartiet – ett parti som till exempel stödde Molotov-Ribbentrop-pakten mellan Nazi-Tyskland och Sovjetunionen samt också Sovjetunionens angrepp på Finland under det Andra Världskriget – har apropå den kubanske massmördaren och diktatorn Fidel Castros död för inte allt för länge sedan uttalat, att Castro var en ”stor inspirationskälla”. – Glöm inte att detta antisemitiska parti för närvarande utgör stödparti till Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning.

3. Obama har varit drivande i att upprätta ett avtal, närmast en ”hudna”, med den islamonazistiska diktaturen Iran som enbart medför att Iran ”tvingas” ta längre tid på sig att tillverka kärnvapen. Vapen som den iranska statsledningen entydigt avser att rikta mot en av den judisk-kristna västerländska demokratiska och liberala civilisationens främsta utposter i världen: Israel!

Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning har välkomnat detta avtal! Den svenska nuvarande antisemitiska statsledningens statsminister Löfven avser snart att leda vad som väl måste betecknas som en handelsdelegation till denna antisemitiska iranska statsledning enligt vars konstitution den judisk-kristna västerländska civilisationen ska utplånas! Sådant folk ska inte företrädare för den judisk-kristna västerländska civilisationen göra affärer med. Men inte bekommer det vare sig Obama eller Löfven.

4. Sammanfattningsvis tycks det i mångas ögon ofta vara bättre när Obama gullade med några av mänsklighetens värsta skadegörare, dvs. Kuba och Iran, än att, som Trump tycks vilja, inta en mera försonlig hållning gentemot Putin och Ryssland. Visst, den ryska statsledningen måste hållas kort när det gäller deras imperialistiska ambitioner, men i kampen mot islamismen borde Västerlandet och Ryssland kunna stå eniga.

Per Gudmundson sammanfattar också ganska bra i Svenska Dagbladet den 14 januari:

I ett halvsekel, minst, har mjukisvänstern förespråkat samtal och förhandlingar. Med FNL, med RAF och IRA, med Iran och med Hamas. Men när Trump vill ha dialog i stället för konfrontation med Putin går hela den samlade nedrustningsrörelsen med plogbillarna till smeden för att få tillbaka sina svärd.

Källa.


Skadegöraren Löfven och hans anhang är tyvärr kvar. Skadegöraren Obama har vi tack och lov äntligen blivit befriade från.

Nu har vi att hoppas på att president Donald Trump i USA (foto t. v. källa) ska kunna vända det elände, som Obama i hög grad bidragit till att orsaka, till något gott. I Sverige har vi att hoppas på att fler partier än bara Moderaterna och Kristdemokraterna ska kunna befria sig från sin fobi gentemot Sverigedemokraterna och därigenom i sann demokratisk anda även kunna befria Sverige från Löfvens och hans Socialdemokratiska partis skadliga inverkan. Samt inte minst från deras anhang i form av Vänsterpartiet vars vidriga anti-liberala, prokommunistiska och pronazistiska ställningstaganden jag nämnde exempel på ovan. Miljöpartiet icke att förglömma. Glöm inte att detta parti nyligen tillhandahöll en islamist i Sveriges ”regering”, nämligen Mehmet Kaplan! Bort det!

Nå, vad allt detta närmare bestämt ska kunna leda till för Sverige och Världen hoppas jag kunna återkomma till inom kort.

För närvarande tycker jag nog att det mesta bådar gott. Donald Trump är kanske inte världens bäste talare. Men han har i vart fall klargjort att islamismen, ”radical islam” utgör det största hotet mot västerlandet, ett hot som han avser att utplåna. Jag tror att han menar vad han säger. När nästan allt vad gammelmedia har att säga apropå Trump slutar i ordet ”oro” alternativt ”rädsla”, ja då kan jag bara hänvisa till vad Jesus sade: ”Var inte rädd”. Eller till vad general Patton sade: ”Never take counsel of your fears”.

Som vi säger i Värmland: Det ordnar sig. Trump har rätt. Islamismen kommer att utplånas. Västerlandet kommer ännu en gång att segra.