Tankar och synpunkter i några av tidens frågor kommer här!

Ytterligare en människa har avlidit till följd av terrorangreppet i Stockholm Det gör summa fem människor. Det behövdes fyra mördade för att den svenska statsledningen och ”oppositionen” skulle börja tala om behovet av att stävja dessa illgärningar. Mycket mer än tal har det dock ännu inte blivit. Det som hänt är naturligtvis bedrövligt, och inte minst en stor sorg för de anhöriga.

Men när det gäller den senast avlidna, Miljöpartisten Marie Kide, så börjar man undra om hon inte föll på eget grepp. Klyschor som ”Synden straffar sig själv” och ”Är huvudet dumt får kroppen lida” kommer för mig.

Miljöpartiet är ju det riksdagsparti som sammanfattningsvis på det hela taget så gott som alltid har velat sätta den reglerade invandringen ur spel. Så gott som alltid har partiet velat finna mer eller mindre långsökta undantag från vad som borde vara den bergfasta regeln att den som blivit utvisad från Sverige ovillkorligen måste lämna landet. I tydligt syfte att låta så gott som vem som helst få komma till Sverige utan minsta villkor, inklusive deras villkorslösa rätt till försörjning, skolgång och sjukvård, detta även om de har utvisats. Visserligen går det att göra undantag i just undantagsfall, men Miljöpartiet verkar vilja finna så många undantag att undantagen till slut blir huvudregel. Miljöpartiets senaste förflugna idéer i den vägen går ut på att utvisade ska få tillfälle stanna kvar i Sverige för att slutföra sin eventuella gymnasieutbildning.

Nej, som det heter i Skriften: ”Sådant skall ditt tal vara att ja är ja och nej är nej”. Det bör gälla även för beslut och domar från svenska myndigheter och domstolar. Till och med för beslut och domar från Migrationsverket och migrationsdomstolarna. Har man fått ett beslut om utvisning ska man inte längre ha rätt till vare sig försörjning, skolgång eller sjukvård – utom möjligen akut sådan. Man ska inte heller längre ha rätt att få röra sig fritt inom Sverige. Man ska lämna landet fortast möjligt och om man inte gör det frivilligt måste det finnas tillräckliga resurser för att se till att man annars tvingas lämna Sverige. Och att man till dess så sker kan hållas inom lås och bom.

Inget konstigt med det. Alla andra myndighetsbeslut kan ofta med framgång verkställas genom tvång om den som berörs inte lyder. Är du dömd för brott kan du inte räkna med att komma undan. Likadant om du har en skatteskuld. Finns ingen anledning att behandla utlänningar som vistas illegalt i Sverige på ett mera generöst sätt än svenskar.

Det enklaste sättet att komma till rätta med problemet vore förstås att göra det brottsligt att vistas i Sverige trots att man har utvisats och att göra det möjligt att ta sådana människor i förvar. Det är väl knappast rimligt att låta personer som inte får vistas i Sverige ändå ostraffat röra sig fritt här? Och ofta till och med få betalt för det!

Nå, Marie Kide skulle säkerligen inte ha hållit med mig. Inte hennes parti heller, åtminstone inte före den 7 april i år. Därefter har Miljöpartiet visserligen föreslagit att man kan införa fotboja för illegalt vistande. Jag tillåter mig som svar på det igen förmedla ännu en klyscha: ”För sent skall syndarn vakna”. Marie Kide (MP) vaknar dock tyvärr aldrig mer. Inte i denna världen i alla fall …

Här är Miljöpartiets egna kommentar.

Slutligen: Lite anmärkningsvärt är det väl att Marie Kide var lärare just på skolan Kronan i Trollhättan. Dvs. just den skola där svensken Anton Lundin Pettersson år 2015 mördade ett antal av allt att döma icke-svenska personer, åtminstone enligt den definition som du kan läsa om här.

Statsledningens uppfattning om UNRWA Jag noterar att riksdagsmannen Mikael Oscarsson (KD) sent omsider fått svar från biståndsminister Isabella Lövin (MP) på sin interpellation i riksdagen, som jag tidigare skrivit om. Tidningen Världen Idag rapporterar. Frågan gäller bland annat varför Sveriges statsledning finansierar UNRWA (FN:s organisation för stöd åt påstådda ”palestinska” ”flyktingar”) med svenska skattebetalares pengar trots att dessa pengar delvis finansierar skolböcker med antisemitiskt innehåll. Här är Världen Idags referat av hennes svar:

– Regeringen anser inte att interpellantens påståenden om den utbildning de palestinska skolbarnen får är rättvisande – vare sig i UNRWA-skolor eller i de andra palestinska skolor som använder samma läroplan.

Hon sa sig dessutom vara fullt nöjd med de kontrollmekanismer som finns, genom UNRWA:s givarländer och den israelisk-palestinska utbildningskommitté som följer upp Oslo-avtalet.

Dessutom skriver, enligt Världen Idag, israeliska medier

om att den palestinska utbildningsministeriet nyligen brutit kontakten med UNRWA, sedan det framkommit att UNRWA bland annat planerar att tona ner anti-israeliska beskrivningar liksom lovord för palestinska fångar i sin läroplan för UNRWA-skolor i palestinska områden.

I ett tillkännagivande på sin hemsida skriver ministeriet, enligt Times of Israel, att förslaget till ändringar av läroplanen är ”en förolämpning av det palestinska folket, dess historia och kamp”, och att brytningen kommer vara till dess att UNRWA ”korrigerar sin position”.

Kan hända alltså att UNRWA i någon mån tagit till sig av kritiken – som då givetvis inte alls kan härledas från Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning. Men då protesterar i stället det ”palestinska” utbildningsministeriet!

Oavsett vart svenska skattebetalares pengar fördelas i ”Palestina” så tycks de ändå alltid fördelas till antisemiter. Av någon anledning …

Här en film om UNRWA:

Här är en film till, just om vad som pågår i UNRWA:s skolor:

Här kan du hitta utskrift av riksdagsdebatten mellan Oscarsson och Lövin.

Här är ytterligare ett mitt inlägg bland annat om hur Sverigedemokraternas Björn Söder agerat i samma fråga. Bra eller?

Den svenska statsledningen diskriminerar inte islamister Tvärtom skickar man delegationer till såväl shiitiska islamister i Iran som till sunnitiska islamister i Saudiarabien. Kanske vill man ge uttryck åt någon slags neutralitetstanke eller också rör det sig endast om att underlätta för svenska företag att sälja hur mycket som helst av nästan vad som helst till nästan vem som helst. Men eftersom de islamistiska regimerna i båda dessa länder vill införa den islamiska lagen i hela världen, inklusive Sverige, vilket skulle innebära att Sverige upphör att existera, är det måhända bättre att inta en tredje ståndpunkt: Låt islamisterna inbördes bekämpa varandra bäst de vill utan bistånd av någon. När den ena parten väl segrat återstår det för Sverige att tillsammans med alla goda krafter bekämpa segraren!

Konfrontationen mellan shia och sunni präglar konflikten i Mellanöstern. Såväl i Syrien, Irak och Jemen för att ta några exempel. Stormakterna har ofta valt sida. USA har mestadels valt Saudiarabien (även om USA under Obama gullade med islamisterna i Teheran); Ryssland har valt Iran – och den syriska regimen. Det är oklokt.

Om stormakterna inte har tålamodet att avvakta den ene islamistens seger över den andre, så borde nu västmakterna tillsammans med Ryssland gemensamt bekämpa alla islamister, såväl i Saudiarabien, Iran, Syrien, Irak och Jemen. Men att så skulle ske är kanske osannolikt. För USA och Ryssland tycks för närvarande vara mest intresserade av inbördes maktkamp än av att bekämpa den gemensamma fienden: islamismen. Jag tror tyvärr att ingen utom islamisterna vinner på det.

Hur extrem är den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism? Denna samordnare heter sedan en tid Anna Carlstedt. Enligt trovärdiga källor har hon, i samband med att det på grund av islamism sparkade f.d. statsrådet Mehmet Kaplan (fortf. MP?) deltog i det antisemitiska spektaklet Ship to Gaza, bloggat på sätt framgår av följande bild:

Man noterar att hon (foto t. v.) kallar ”Ship to Gaza” (bearbetad logga t. h.) för en ”hjälpkonvoj”. Om hennes kompis Mehmet Kaplan skriver hon, att ”För mig är det han gör humanism”!

Jag har tidigare skrivit om Kaplan. Det kan du läsa här. Det är ju också alldeles klart att sympatisörer till Ship to Gaza i Turkiet hissade hakkorsflaggan (se foto nedan t. v.). Det har jag skrivit om här. Annas nuvarande hemsida hittar du här.

Ja, jag vet inte. Anna har kanske hamnat i dåligt sällskap. Men hon har tydligen kallat Ship to Gazas aktiviteter år 2010 för ”humanism”. Det finns dock enligt min mening ingenting som tyder på att Ship to Gaza egentligen har ett humanitärt syfte. Tvärtom.

Enligt min mening är det som Ship to Gaza gör tvärtom att anse som ett tydligt uttryck för antisemitism. Svenska kommittén mot antisemitism diskuterar saken här. Man skriver bland annat att ”Grå vargarna” hade representanter ombord på båten. (Dvs. Mavi Marmara år 2010.) Mehmet Kaplan kanske? Det var ju, åtminstone delvis, på grund av hans samröre med just denna organisation som han fick avgå som statsråd.

Nja, jag tycker nog att Sveriges statsledning borde ha utsett en mera fläckfri person än Anna Carlstedt till denna befattning. Fast egentligen borde väl en befattning som samordnare mot våldsbejakande extremism inte behövas alls. För vi har ju statsråd och ministrar i statsledningen som rimligen borde ha detta samordningsansvar.

Frågan är alltså i denna del slutligen varför ”regeringen” inte vill ta detta ansvar – heller?

3 svar på ”Miljöpartiet och Marie Kide, regeringen och UNRWA, Anna Carlstedt och antisemitismen. Med mera …”
  1. The assignment submission period was over and I was nervous, slotsite and I am very happy to see your post just in time and it was a great help. Thank you ! Leave your blog address below. Please visit me anytime.

Kommentarer är stängda.