Detta enligt Sentios opinionsundersökning som genomfördes mellan den 7 och 10 april, dvs. mestadels efter den islamistiska terrorattacken på Drottninggatan i Stockholm:

Sentio April 2017
Källa.

Man noterar, att stödet för Centerpartiet minskar. Kanske naturligt eftersom detta parti står för en i dagsläget verklighetsfrämmande politik. Partiet tycks närmast mena, att gränserna bör öppnas för global, fri och total folkomflyttning. Partiledaren Annie Lööf (foto t. h.) påstås ju tom. ha sagt att Sverige kan rymma trettio – eller var det fyrtio – miljoner innevånare! Och nog låter det så om man lyssnar på henne i detta YouTube-klipp.

Att Sverige kan rymma ganska många människor må vara sant om man bara ser till landets yta. Men hur många av dem kommer att vara eller vilja vara svenskar? Hur många av dem kommer att vilja utplåna Sverige för att i stället ansluta landet till det islamistiska kalifatet? Hur många av oss som är svenskar, kommer att ställas inför valet att underkasta oss kalifatets lag, shari’a, eller dö? Hur realistisk är därmed Centerpartiets politik i dagsläget, bara några dagar efter ett islamistiskt terrorattentat? Det är kanske inte så konstigt att opinionsstödet för Centerpartiet minskar.

Centerpartiets politik har en tid varit ganska nyliberal. Nyliberalismens grundläggande kännetecken är att den vill tillförsäkra varje människa rätten att, ensam eller i en grupp, leva så som man själv vill, så länge detta levnadssätt inte (ins)kränker en annan människas eller grupps vilja att leva på ett annat sätt. Nyliberalismen bygger på ett frivilligt utbyte dessa människor och grupper emellan världen över, därmed också på öppna gränser och – på en av alla gemensamt omfattad tro på värdet av dessa öppna gränser och detta frivilliga utbyte, oavsett hur man själv väljer att leva, som människa eller inom en grupp. Av detta följer (eller borde följa) en gemensam vilja hos alla människor att försvara detta utbyte, denna rätt att leva som man själv vill så länge man inte kränker andras motsvarande rätt. Men om vissa människor och grupper tvärtom definitivt och villkorslöst vill förhindra andra människor och grupper att leva som man själv vill, och i stället vill påtvinga dessa andra sina egna levnadsregler och till och med hotar dessa andra med döden om de inte underkastar sig, ja då har vi nog hamnat så långt från nyliberalismen som man kan tänka sig. Större kränkning kan man knappast tänka sig. Då går det inte att, som Centerpartiet tycks vilja, öppna gränserna även för dem som vill utplåna oss som vill leva i frihet.

Även om jag alltså i grunden är nyliberal, är jag också realist. Jag inser att nyliberalismen, så som jag definierade den ovan, för närvarande inte går att genomföra. Jag inser – kanske till skillnad från Centerpartiet – att islamismen är en totalitär ideologi som vill påtvinga andra sina egna levnadsregler och som inte endast hotar utan till och med faktiskt dödar dem som inte underkastar sig. Det har i närtid till exempel hänt i Syrien mot jezidier och kristna. Samt mot judar i Israel/”Palestina”. Och i fredags i Stockholm.

Det som hände på Drottninggatan i Stockholm i fredags var bland annat en konsekvens av Centerpartiets för närvarande ohållbara nyliberalism, något som lett till att Sverige låtit den misstänkte mördaren, tillika islamisten Rakhmat Akilov, komma till Sverige och leva på fri fot här ända till dess han, sin islamistiska övertygelse likmätigt, enligt egen uppgift (han har ju erkänt terrorbrott) urskillningslöst mördade fyra personer vilka sannolikt inte underkastat sig: ”[E]n svensk flicka i skolåldern, en svensk kvinna, en brittisk man och en kvinna från Belgien”, som SvD uttrycker saken.

Det finns visserligen flera samverkande faktorer till att vi i Sverige tyvärr alltjämt – dvs. ännu efter terrorattentatet – tillåter islamister att gå lösa på gatorna. Centerpartiets i nuläget ohållbara nyliberalism är bara en av dessa faktorer/orsaker. Jag ska försöka återkomma till några andra i ett senare inlägg.

Men för Kristdemokraterna går det lite bättre i opinionen! Jag noterar med viss tillfredsställelse att riksdagsmannen Mikael Oscarsson (foto t. h.) i en interpellation till biståndsministern Isabella Lövin (MP) kritiserar statsledningens frikostiga ekonomiska bidrag till det av antisemiter och islamister nedlusade FN-organet UNRWA vars främsta syfte är att hålla araber som lämnade nuvarande Israel, till största delen under dess befrielsekrig, som flyktingar i evig tid. Alternativt till dess Israel utplånats. Och som under denna tid inte minst ägnar sig åt att producera eller i vart fall använda skolböcker med antisemitiskt och antisionistiskt innehåll.

Oscarsson frågar med rätta ministern vad hon tycker och tänker göra:

1. Delar statsrådet slutsatsen att det är ytterst problematiskt att barn i en stat, erkänd av den nuvarande svenska regeringen, i grundskolan lär sig intolerans, hat och våld riktat mot en folkgrupp?

2. Är statsrådet villig att tillsätta en helt fristående och förutsättningslös genomlysning av vad Unrwas medel används till, hur pengarna som går till utbildning disponeras och hur väl de mänskliga rättigheterna efterlevs inom den palestinska grundskolan?

Men – som vanligt och tyvärr: Inte en enda antydan från Oscarsson att detta svenska skattebetalares tvångsvis uttaxerade ”bistånd” borde upphöra intill dess UNRWA upphört med sina antisemitiska och antisionistiska aktiviteter. Inte alls. Oscarsson tycks endast vilja ha en ”utredning” kring detta. Men fakta är och har varit på bordet så länge att en sådan fråga om ”genomlysning” närmast bär löjets skimmer. Fakta finns i mängder. Nu gäller det för såväl för ”regeringen” som för KD att agera!

I denna del är det alltjämt hittills bara Sverigedemokraterna som varit alldeles glasklara: Det svenska biståndet till antisemitismen och antisionismen i ”Palestina” ska upphöra intill dess ”palestinierna” gjort om och gjort rätt. Läs här Björn Söders (SD) skriftliga fråga i riksdagen om samma sak som Oscarsson interpellerat om. Läs även här om att Sverigedemokraterna verkligen vill att detta bistånd ska upphöra.

Islamismen i ”Palestina” och i Sverige är i grunden precis samma elände. I ”Palestina” riktar den sig främst mot judar, men i övriga världen mest mot alla andra som inte underkastat sig.

Den måste bekämpas ”varhelst vi påträffar den”. I fredags hittade vi den på Drottninggatan i Stockholm. Bara dagen innan i en ”car-ramming attack” på ”Västbanken”. Dödsoffret jude. Gärningsmannen ”palestinier”. Islamistisk terror? Ganska sannolikt skulle jag säga. Där som här …

Länkar: Israels ambassadör Isaac Bachman uttrycker Israels stöd till Sverige. Tack Israel! | Världen Idag om Mikael Oscarssons interpellation. | Ytterligare något om vad SD tycker om bistånd till ”Palestina”.

Ett svar på ”Efter terrorattacken: Sverigedemokraterna större än någonsin. Centerpartiet minskar och Kristdemokraterna ökar.”

Kommentarer är stängda.