Bara lyssna här på Björn Söders (SD) anförande i Riksdagen den 11 maj:

Söder upprepar här SD:s krav på att allt bistånd till ”Palestina” ska upphöra till dess korruptionen där upphör, till dess man slutar finansiera terrorism och slutat betala gratifikationer till terrorister. Ett uttalande som även stöds av Julia Kronlid (SD).

Detta framgår på sidan 51 i Utrikesutskottets betänkande 2015/16:UU12 som du kan läsa här (pdf).

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna avser dock för närvarande endast ”att återkomma med förslag på åtgärder som kan effektivisera och reformera biståndet till Palestina och därmed förbättra situationen för människor i regionen” (sid. 64 i samma betänkande).

Men kära nån, detta är ju ett närmast antisemitiskt uttalande! Varför är det viktigt att förbättra situationen för människor i ”Palestina”? Dessa människor består ju av allt att döma så gott som uteslutande av antisemiter som önskar att såväl Israel som judarna ska utplånas? Människor som även ofta mördar judar enbart för att de är judar. Ett brott som kallas folkmord. Sådana människor borde väl tvärtom få betala dyrt för sin antisemitism och inte belönas för den?

Att antisemitismen i ”Palestina” är mycket omfattande framgår inte minst här:

Dessa partier, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna, har haft tillfälle att ”återkomma” under decennier, men de har egentligen aldrig gjort det. De har aldrig krävt att stödet till antisemiterna och islamonazisterna ska avbrytas. De gör det tydligen inte nu heller om man läser vad Utrikesutskottet skriver. Var Centerpartiet står är oklart, men att avbryta biståndet till antisemiterna i ”Palestina” tycks det inte heller för deras del vara fråga om i alla fall. Att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i praktiken verkar för Israels utplånande är å andra sidan alldeles klart. Den nuvarande svenska antisemitiska statsledningen bestående av Socialdemokrater och Miljöpartister har ju till och med ökat biståndet till antisemiterna och islamonazisterna i ”Palestina”! Samt som stat erkänt ”Palestina”. En entitet där varenda tongivande organisation, det må vara Fatah, Hamas eller PFLP, har som uttalat syfte att utplåna Israel! Såpass!

Det förtjänas alltså att på nytt upprepas: Sverigedemokraterna är alltjämt det enda riksdagsparti som för närvarande verkligen står upp för Israels rätt att existera och som bjuder verkligt motstånd mot islamonazisterna i ”Palestina”.

Det länder Sverigedemokraterna alltjämt till heder! Och övriga riksdagspartier till – vanära?

7 svar på ”Nya bevis för att Sverigedemokraterna nog är Riksdagens enda fullt ut Israelvänliga parti”
  1. […] Fast vad det skulle leda till är kanske ändå inte att en majoritet i Riksdagen skulle stå upp för försvaret av Israel och den judisk-kristna västerländska demokratiska och liberala civilisationen. Just nu verkar det nämligen som om endast Sverigedemokraterna i Riksdagen konsekvent står upp för detta försvar. Bland annat genom att konsekvent avvisa allt svenskt “bistånd” till islamonazisterna i “Palestina”. Läs här. […]

  2. Jo det går. Möjligen kommer det upp ett påstående att ”Sidan kunde inte hittas”, men det kan den. Jag vet inte varför det blir såhär. /Lennart

  3. Redogörelsen för det antiisraeliska och propalestinska Sverige är sannerligen klargörande rakt över. Själv använder jag bloggtexten ovan för ett rebloggande med tillägget om det sorgliga faktum att Kungahuset – oavsett dagens S/MP-regeringsstyre – ställt sig utanför Israel i alla avseenden under åren som gått.

    Sedan 2004 har SD min röst av ett enda skäl: Inget annat riksdagsparti står upp emot islam och islamiseringen. Och Israel är det land som står emot som Västs frontlinje mot den islamofascistiska islamismen.

    http://mxp.blogg.se/2016/may/palestinastod-for-att-utplana-israel-2.html

    Off the record: Sorgligt och egendomligt nog måste man konstatera att somliga av våra Israelvänner tycks gömma sig bakom och i den svenska tystnaden…

Kommentarer är stängda.