Det framgår i YouGov:s senaste opinionsmätning:


Källa.

Man noterar också att Miljöpartiet inte uppnår tillräckligt procentetal för att kvalificera sig till riksdagen. Helt rätt och riktigt. Miljöpartiet används alldeles uppenbart av islamister för innästling i den svenska demokratin – för att utplåna den! De ska bort alltså!

Man noterar vidare att Kristdemokraterna ökar. Också helt rätt och riktigt. För Kristdemokraterna är nog nästan det enda riksdagsparti som vid sidan av Sverigedemokraterna står upp för Israels rätt att existera som judisk stat.

Någon kanske kan tycka att denna blogg på sistone alltför mycket snöat in på Sverigedemokraternas väl och ve i opinionsmätningarna. Kanske är det så.

Men vilka andra riksdagspartier finns det då som verkligen just står upp för Israel?

Knappast något skulle jag säga. Bara Sverigedemokraterna, verkar det. Läs mera här.

Som vanligt: Rätta mig om jag har fel!

Och mot bakgrund av denna YouGov-mätning står det helt klart att de ”borgerliga” med hjälp av Sverigedemokraterna utan vidare och med den största lätthet skulle kunna sopa bort Sveriges nuvarande antisemitiska och i praktiken närmast pro-islamistiska statsledning.

Men de ”borgerliga” gör det inte! Denna deras underlåtenhet är närmast att anse som förräderi. Ett förräderi mot Västerlandet, mot den judisk-kristna västerländska liberala och demokratiska civilisationen. Islamisterna vill ju nämligen inte bara utplåna Israel utan hela denna judisk-kristna civilisation. Inklusive Sverige och svenskarna …

För att inte tala om den nuvarande statsledningens allra tydligaste förräderi. Statsledningen erkände nämligen den antisemitiska och antisionistiska entiteten ”Palestina” som ”stat”! En entitet som vill utplåna den judiska staten Israel! Denna judiska stat Israel som under decennier försvarat just den Västerländska judisk-kristna civilisationen. Det vill säga inte bara sig själv, utan också den del av denna civilisation där Sverige ingår. Just en sådan entitet erkände man, som vill utplåna just Israel och Västerlandet. Just en sådan entitet erkänner den nuvarande svenska statsledningen som ”stat”.

Alltså: Det finns för närvarande inget parti utom Sverigedemokraterna som i Sveriges Riksdag på allvar bjuder motstånd mot islamisterna och antisemiterna. Inte minst gäller det motståndet mot islamisterna i ”Palestina”. För alla riksdagspartier utom just Sverigedemokraterna vill ju tvärtom alltjämt ge bistånd till alla dessa antisemiter i ”Palestina”. Som vill utplåna inte bara Israel utan antagligen också resten av Västerlandet …

Därmed är alla dessa riksdagspartier till synes att anse som förrädare. Utom Sverigedemokraterna alltså …

Igen: Rätta mig om jag har fel!