Som alla vet är den svenska nuvarande statsledningen en feministisk sådan. Åtminstone kallar man sig så. Detta manifesterade sig inte minst när flera kvinnliga statsråd nyligen besökte Irans statsledning och dess antisemitiske ”president” Rouhani. Här ser du hur statsrådet Ann Linde förödmjukar sig – och Sverige! – i sann feministisk anda. Man skulle nästan kunna tro att hon som påskkäring anlänt till Blåkulla*:

Men när det gäller att förödmjuka Sverige och svenskarna genom att träffa den iranska islamonazistiska statsledningens verklige ”Führer”, som heter Khamenei, ja då duger inga kvinnliga käringar, inte ens statsrådet Linde. Då duger endast en sant feministisk manlig käring, nämligen Sveriges statsminister Löfven:

”Det finns käringar av båda könen”, heter det ibland. Här ser vi ett tydligt exempel på bådadera. Män: Löfven, Khamenei och Rouhani. Kvinnor: Linde. Låt oss bara hoppas att det inte var ”för att fira häxsabbat med Djävulen” som de träffades nyligen just i – Iran.

Ett annat möjligt resultat av en eventuell motsvarande häxsabbat skulle kunna vara den nuvarande svenska antisemitiska och feministiska statsledningens sannolika godkännande av Saudiarabien som medlemsstat i FN:s ”kvinnokommission”. Saudiarabiens statsledning är ökänd för sina feministiska tillkortakommanden. Den 25 april ville inte den svenska feministiska ”statsledningen” ens svara på om man godkänt Saudiarabien som medlem i denna kommission. Numera (den 2 maj) säger samma statsledning enligt Aftonbladet att det inte gick att rösta nej: ”Det fanns inget nej-alternativ … säger Pezhman Fivrin, Margot Wallströms pressekret[er]are”.

Aftonbladet skriver vidare att ”UD:s kommunikationsenhet [uppgav] att 47 länder röstade för medan 7 hade lagt ner sina röster i frågan om att låta Saudiarabien ta del av FN:s kvinnokommission”.

Man kan då till en början fråga sig vad det är för slags demokrati som inte tillåter att man röstar mot ett visst förslag utan som mest medger att man lägger ned sin röst? Om detta är kännetecknet för Förenta Nationernas demokrati så behäftas den uppenbarligen av mycket allvarliga brister!

Man kan sedan fråga sig varför den svenska nuvarande ”statsledningen” ändå så gärna tycks vilja delta i detta spektakel. Man frågar sig dessutom varför den svenska nuvarande av allt att döma antisemitiska ”statsledningen” så gärna avslöjar sig som en allt annat än feministisk statsledning.

Ett svar är väl att man av påskkäringar på väg till häxsabbat inte rimligen kan förvänta sig så mycket annat.

Ett något mera seriöst svar är väl att den svenska nuvarande ”statsledningen” egentligen ljuger när man påstår att man är feminister. Och att den när det kommer till kritan egentligen underkastat sig såväl islamismen som antisemitismen. Skandal i så fall!

Sedan frågar man sig väl rimligen vad Wallström talar om här i en intervju med Al Jazeera. Tobias Peterson refererar:

En bit in i intervjun i samband med frågor om inhemsk kritik mot Wallströms uttalanden om Israel kommer Aljazeera-journalisten Ahmed Mansour med påståendet att Kommittéen Mot Antisemitism (SKMA) leder den högerextrema lobbyn i Sverige. Han hävdar också att denna kommitté ska ha krävt Wallströms avgång. Han frågar Wallström hur denna påstått SKMA-ledda “högerextrema lobby” har inflytande på Wallströms regering.

Wallström väljer varken att dementera påståendet eller att bekräfta det. Påståendet Mansour kommer med är nämligen helt uppåt väggarna och kan vid en snabb granskning avfärdas som “fake news”. Vad värre är, påståendet är antisemitiskt och utrikesministern tar inte tydligt ställning mot det.

Vidare:

Att Wallström inte kunde ge svar på tal i Mansours intervju är allvarligt. Tiotusentals eller hundratusentals nya invånare i Sverige som ännu är obekanta med hur Sverige fungerar kan ha sett intervjun. De har i så fall hört påståenden om att en kommittée mot antisemitism leder en högerextrem lobby och att denna även påstås ha inflytande på svensk politik. De har däremot inte sett Sveriges utrikesminister ta tydligt och bestämt avstånd från det som påståtts. Människor i Sverige och runt om i världen kan nu gå runt och tro att de som arbetar mot antisemitism är högerextremister. Detta är oerhört allvarligt.

Jag har väl i och för sig någon gång haft anledning att i någon mån ifrågasätta SKMA, dvs. Svenska Kommittén mot antisemitism. Men det Wallström av allt att döma tycks göra i intervjun är att implicit skriva under på vad intervjuaren i Al Jazeera påstår. Nämligen att SKMA ”leder den högerextrema lobbyn i Sverige”. Det får aldrig en svensk utrikesminister göra.

Så långt har det ändå gått att UD uttalat följande:

Under en intervju med Al Jazeera i förra veckan fick utrikesministern frågan om regeringens syn på svensk extremhöger. Intervjun simultantolkades mellan arabiska och engelska. I frågan om extremhögern gjordes en referens till Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA). Den referensen gick förlorad i tolkningen och utrikesministern uppfattade inte att det var SKMA som åsyftades.

Regeringen motsätter sig påståendet att SKMA skulle ha något med extremhögern att göra. Regeringen anser inte att SKMA är en högerextrem grupp. SKMA gör ett viktigt arbete mot antisemitism, rasism och hat i samhället. Regeringen uppskattar deras arbete och regeringskansliet står i nära kontakt med SKMA.

Jaså, jaha. Nå, men skadan är kanske ändå skedd. Tillsammans med ett snart sagt nästan oräkneligt antal andra skador orsakade av Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning, av vilka jag nämnt några här.

En ytterligare skada är kanske dessutom den, att Sveriges statsledning nyligen röstat för en resolution av UNESCO enligt vilken Israel alltjämt utpekas som en ockupationsmakt av hela Jerusalem. Inte så bra heller kan man tycka.

Twenty-two countries voted in favor of the resolution, including Russia, China, Brazil, Sweden, South Africa, Iran, Malaysia, Mauritius, Nigeria, Senegal, Bangladesh, Pakistan, Vietnam, Nicaragua, Chad and seven Arab countries. Ten countries voted against the resolution, including Germany, which had pushed for a deal with the Arab states over the resolution. The United States, Italy, Great Britain, Holland, Lithuania, Greece, Paraguay, Ukraine and Togo also opposed the resolution.

Här en bild som återger röstresultatet:

Sveriges statsledning var alltså märk väl den enda statsledning från något EU-land som röstade för detta möjligen antisemitiska beslut. Och ”Sverige”, eller nog snarare dess nuvarande antisemitiska och feministiska statsledning, befann sig ju i gott sällskap eller hur. Ryssland, Kina och Iran bara för att ta några exempel inte minst på feminism. För att inte tala om demokrati och frihet. Vilka dessa ”seven Arab countries” än är, så är de säkert också lika exemplariska förebilder …

Länkar: Sveriges ambassadör till Jerusalem får motta israeliska reprimander för statsledningens enfald i UNESCO-debaclet. | Den antisemitiska svenska statsledningen framhärdar dock.

* ”Blåkulla är den plats dit häxor enligt folktron flög på kvastar under skärtorsdagen för att fira häxsabbat med Djävulen.”