Rikspolischefen Dan Tore Eliasson, som härstammar från Sundsvalls kommun, står med rätta inte högt i kurs i vida kretsar just nu. Det gjorde inte poliskommissarie Stig Oscar Emil Nyman från Säffle heller. Något som blev hans död. Detta enligt Sjöwall/Wahlöös ”fiction”-bok ”Den vedervärdige mannen från Säffle”. Nyman var, som det heter i boken, ”en dålig polis” till och med ”en in i helvete dålig polis”. Dan Eliasson är bevisligen ”in i helvete” dålig, fast inte på samma sätt som Nyman. Han är dessutom till skillnad från Nyman inte ens polis. För dessa hans tillkortakommanden förtjänar han förvisso inte döden, men han borde onekligen fundera på att tacka för sig. Det räcker nu.

Inte nog med att han gjorde sig skyldig till medverkan till grundlagsbrott under sin tid vid Migrationsverket. ”Brottsoffret” var jag. Eliasson ljög om omständigheterna i Dagens Nyheter. Det kan du i denna blogg läsa mera om här och här.

Han sade också under sin tid vid Migrationsverket att ”Migrationsverket kan vara en väldigt politisk myndighet”. Någonting som jag som anställd tog väldigt illa vid mig av att höra. En statlig myndighet ska naturligtvis inte alls ha något som helst med politik att göra. Första kapitlet 9. § Regeringsformen stipulerar ju följande: ”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet”. Dvs. vara opolitiska.

Men icke Eliasson. Nu senast har han sagt att han med största sannolikhet avgår om Jimmie Åkesson skulle bli statsminister och att han inte gillar Åkessons politik. En honom underställd chef är med rätta kritisk.

Och hur står det då till med respekten för Regeringsformen? Hur kan man ha en rikspolischef som klart uttalar att han inte står bakom en politik som cirka 20 % av de röstberättigade enligt flera opinionsundersökningar står bakom? Hur kommer Eliasson att som ”polis” behandla en sverigedemokrat? Ja tydligen inte opartiskt i vart fall. Då gör sig Eliasson skyldig till grundlagsbrott igen! Andra voltan grundlagsbrott blir det …

Strax innan denna incident tyckte han att flickor skulle tilldelas armband med uppmaningen till ”tafsare” att inte göra detta – tafsa alltså. Som om detta skulle ha någon annan än löjeväckande effekt. Här länk till vad hans polismyndighet skriver om detta. – Ungefär som om Stig Oscar Emil Nyman skulle ha haft ett armband på sig med texten ”Skär inte halsen av mig”. Det hade naturligtvis inte avskräckt mördaren Åke Reinhold Eriksson, som i stället gjorde just detta.

Jimmie Åkesson har med rätta uttalat att Eliasson är ”en katastrof för poliskåren”. Eliassons uttalande att han kommer att avgå med Åkesson som statsminister och att han ser Åkessons krav på hans avgång som en merit kommer givetvis att ge Sverigedemokraterna än fler sympatisörer.

För det är många som vill just detta: Att Eliasson avgår eller avsätts. Jag är en av dem.

Det finns ju mer att säga, såsom hur Eliasson ville kräkas när han lyssnade på Åkesson, eller hur han till synes sympatiserade mer med gärningsmannen än med brottsoffret som mördades på ett HVB-hem i Mölndal. Men jag nöjer mig för närvarande med detta – och med att visa denna film:

Länkar: Leif GW Persson om hur Eliasson nu bör agera, dvs ”be Åkesson om ursäkt, hålla käften i fortsättningen och därmed slippa gå till historien som den fjärde rikspolischefen som den politiska ledningen lyfte ut i öronen”, Lotta Gröning: ”Dan Eliasson tenderar alltmer att bli en katastrof för svensk polis.”, Paulina Neuding, Christopher Engman: ”Rikspolischef Dan Eliasson måste vara Sveriges mest inkompetenta chef”, Nyheter Idag.

Fotnot: Citaten ur Sjöwall/Wahlöös bok finns även att läsa exempelvis på sidan 58 i PAN/Norstedts utgåva från 1972, ISBN 91-1721071-2. Foto på boken ovan t.h. Filmen ”Mannen på taket” bygger i allt väsentligt på denna bok.

Tillägg 2016-07-14: Jag lade till en egenhändigt tillverkad nidbild när Eliasson leker polis ovan t.v. – Sedan kan man fundera lite över justitieminister Morgan Johanssons (S) försvar av Eliasson: ”– Det är bra när statstjänstemän markerar. SD är inget vanligt parti utan ett rasistiskt parti med nazistiska rötter, säger Johansson” enligt Expressen.

Men när jag som statstjänsteman, fast utom tjänsten, ”markerade” mot det rasistiska, antisemitiska och islamonazistiska partiet Hamas i Gaza, vars enda syfte är att utplåna Israel, ja då fick jag sparken från Migrationsverket. Nu är det plötsligt bra att markera mot Sverigedemokraterna – detta till och med i tjänsten!

Man måste tydligen vara väldigt försiktig med vad man markerar mot. Hamas – går inte! Sverigedemokraterna – går bra!

Man undrar hur pass oväldig justitieministern är egentligen. Till alla er som stödjer Sverigedemokraterna kan man då bara säga: Se upp! Rättssäkerheten gäller inte er. Det säger såväl justitieministern som rikspolischefen. Till de få av er som läser denna blogg och som tillhör eller sympatiserar med Hamas måste ju budskapet från Regeringen och rikspolischefen logiskt sett vara det motsatta: Du kan mycket väl markera din sympati med Hamas och alltjämt vara statstjänsteman i Sverige! Och vad rättssäkerheten beträffar så tycks Hamas-sympatisörer alltså omfattas av den. Detta då till skillnad från dem av oss som sympatiserar med Sverigedemokraterna.

Tack justitieministern för det klarläggandet! Att Hamas enligt EU – och därmed Sverige – är en terrororganisation betyder alltså ingenting. De omfattas av rättssäkerheten. Men Sverigedemokraterna – Sveriges största, näst största eller tredje största riksdagsparti alltefter hur man läser de senaste opinionsundersökningarna, omfattas alltså inte!

Jag noterar även med stor tillfredsställelse att Eliasson har polisanmälts för tjänstefel av polisinspektören Anders Karlsson i Göteborg. Detta just på grund av hans uttalanden om Sverigedemokraterna, som justitieministern alltså står bakom! Polisinspektören Lisa Reventberg i Stockholm har också fattat. Men inte justitieministern och Eliasson alltså.

Det är skam, det är fläck på Sveriges banér att Morgan Johansson och Dan Eliasson alltjämt är ”statstjänstemän”!

3 svar på ”Den vedervärdige mannen från Sundsvall”
  1. Bra skrivet, han är verkligen den vedervärdige mannen från Sundsvall, om någon med makt skall ha makten kvar så är det viktigt med att ha stöd, främst fån det egna partiet, gruppen eller i detta fallet poliskåren, vilket Dan uppenbarligen inte har, det är nog bara en tidsfråga om hur länge han kan sitta kvar, han får säker ett väl tilltaget avgångsvederlag så han har sitt på det torra ändå.

  2. Det är för mig en väl begravd gåta för mig över vad Alliansen och Regering har haft för syfte med hans tillsättning som högst ansvarig för polisväsendet. När han har en tradition av att inte vara folkets man och systematiskt har brutit mot etiska regler och lagar. Endast undfallenhet gör att Eliasson kom undan med raderade filer från hans e post som var graverande. Ska väljarna tolka det som att den som skyfflar skiten under mattan och kör sitt egna småpåve race på alla andras bekostnad belönas med favörer. Det vi andra inte vet alls något om är så klart vilka förmåner han gett andra politiskt tillsatta och deras släktingar eftersom inget brott styrktes. För mig visar det bara att landet snabbare än ett höghastighets tåg premierar tjuvar och folk som saknar kompetens.

Kommentarer är stängda.