Så har Storbritanniens (inte Stortysklands) väljare med en liten men tydlig majoritet (52 % mot 48 %) röstat för att det Förenade Konungariket ska lämna den Europeiska Unionen (EU). Här en bild på hur de röstande fördelar sig geografiskt:

Brexit

Bra eller?

Ja, det är ju i alla fall klart att EU inte riktigt fungerat som tänkts.

1. Från min egen någotsånär initierade profession i Migrationsverket kan jag bara som exempel hänvisa till Dublinkonventionen – senare Dublinförordningen – som byggde och faktiskt fortfarande bygger på att den som vill ansöka om asyl i EU ska göra det i det första EU-land som vederbörande inreser i. Ett regelverk som måste betraktas som fullständigt huvudlöst. Men som det å andra sidan därför nästan inte är någon stat som egentligen bryr sig om. – Utom då möjligen det naiva Sverige …

För detta regelverk har som sagts aldrig fungerat som avsett. De flesta asylsökande i EU har ankommit antingen till Grekland eller Italien. Det är fullständigt osannolikt att tro att dessa båda länder själva skulle vilja – eller behöva! – bära hela den börda som miljontals av asylsökande medför. Alltså har dessa länder på det ena eller andra sättet så klart försökt undgå att återta alla dessa hundratusentals asylsökande som fortsatt från Italien och Grekland till, inte minst Sverige! Men i Sverige, ja där har de ändå tagits emot, och Sverige fortsätter alltjämt att ta emot dem, nu i den mån de klarar att passera gränskontrollerna.

Vad finns det för anledning att tillhöra en förening (EU) där flera medlemmar hela tiden vägrar följa regelverket (om än med goda skäl) utan i stället lämpar över ansvaret på andra medlemmar?

Vad finns det för anledning att tillhöra en förening (EU) som alls har infört ett sådant vansinnigt regelverk?

2. Sedan har vi ju EUs demokratiska underskott. EU består i teorin av ännu självständiga stater. Stater vars folk alltså själva borde få besluta om sin framtid. Men icke. EU har tyvärr av dessa självständiga stater (och folk) givits rätten att fatta beslut som dessa stater och folk måste rätta sig efter. Knappast utan något som helst föregående hörande av dessa stater och folk. Beslut som inte någon av dessa stater och i synnerhet inte något folk egentligen har rätten att granska, kritisera, förändra eller att i slutändan bestämma över!

Bra eller? Nja …

3. Vidare vet vi ju hur ödet för den framtida lökskörden på Öland antagligen ter sig. Ett oblitt öde av allt att döma. Mark- och Miljödomstolen har nämligen beslutat att ett visst bekämpningsmedel ”Stomp” inte längre får användas i Sverige. Men det får tydligen ännu användas i Nederländerna – som tillhör EU.

Jag kan inte tolka detta på annat sätt än att Sverige alltid vill vara så väldans bättre än resten av EU. Varför då vara med i EU om vi nu alltid måste vara så mycket bättre? Och hur mycket bättre är det om svenska lantbrukare och odlare måste lägga ned? För att istället importera lökar mm. från Holland och andra utrikiska territorier!?

Det svenska lantbruket är grovt undervärderat. I ett läge där Sveriges självförsörjningsgrad av allt att döma är obefintlig, dvs. lika med noll, vore det kanske bättre för Sverige att i någon mån dra öronen åt sig. Självförsörjning kan behövas fortare än man kanske tror!

4. Inför hotet från såväl Ryssland som från islamisterna och med hänsyn till den helt obefogade inströmningen av asylanter, islamister och lycksökare vore det kanske ändå till sist anledning att sätta stopp!

För om det är allt detta som EU leder till, ja då vill i alla fall inte jag längre vara med i EU. Då vill jag sätta stopp!

Vill du?

Länkar: Johan Hakelius i Expressen, Henrik Alexandersson I, Henrik Alexandersson återger här några synnerligen uppseendeväckande uttalanden av EU-företrädare. Källhänvisningarna kunde ha varit tydligare dock …