Det framgår här:


Källa.

Man ser att alla de tre stora riksdagspartierna ökar. Och Moderaterna mest. Obegripligt mot bakgrund av att Moderaterna är det riksdagsparti som kanske mest av alla riksdagspartier svikit vad som borde vara just partiets ”värdegrund”, nämligen i Moderaternas fall den klassiska liberalismen – och försvaret av denna liberalism.

Vi minns ju tyvärr förutvarande statsministern Reinfeldts uttalande att försvaret av Sverige är ”ett särintresse”. Vilket ligger i linje med ett annat Reinfeldtskt uttalande med innebörden att vi borde ”öppna våra hjärtan” för en dåförtiden närmast okontrollerad massinvandring som till icke ringa del antagligen bestod och fortfarande består av en myckenhet människor som verkligen inte avser att försvara Sverige utan som tvärtom avser att utplåna Sverige som en del av den judisk-kristna västerländska liberala (sic!) och demokratiska civilisationen. (Eller som genom sin blotta tillströmning leder till just detta.) Och i stället införa den muslismska lagen ”sharia” som rättesnöre. Varigenom Konungariket Sverige omvandlas till en islamistisk stat, en stat som i så fall verkligen inte avser försvara denna judisk-kristna civilisation!

Vi såg ju också hur moderate förutvarande utrikesministern Carl Bildt in i det sista har propagerat för att Turkiet ska bli medlem i EU. Detta trots att Turkiets statsledning under presidenten Erdogan alltmer närmar sig och alltmer agerar utifrån islamistiska utgångspunkter!

För Moderaterna tycks allt detta alltså ha varit okej!

Detta då ända tills man hösten 2015 gjorde en etthundraåttiograders-sväng. Nu var det plötsligt, för att citera nuvarande statsminister Löfven ”inte okej” att ”öppna våra hjärtan”. Ej heller var försvaret längre ”ett särintresse” i Moderaternas ögon. Vad de numera anser om det av Carl Bildt omhuldade Turkiet vet jag intet.

Men vad jag vet är att ett parti som inte förmår hålla en rak ideologisk linje inte är värt att kasta bort sin röst på.

Jag gjorde det många år på just Moderaterna. Men det har nu visat sig att denna linje, den klassiskt liberala, som Moderaterna förvisso länge höll sig till, den har man nu svikit. Man har inte stått fast vid sina ideal. Partiet har i stället övergått till att söka röstmaximering. Till att vända kappan efter vinden.

Partier som fungerar på detta sätt är inget att fästa tilltro till. – Men så fungerar de flesta riksdagspartier tyvärr …

Nej, vad som krävs är partier som är ”i med och motgång lika”. Dvs. partier som står fast i sin övertygelse oavsett om det leder till röstmaximering eller ej.

Jag hittar bland Sveriges riksdagspartier endast två som står fast.

Det ena heter Vänsterpartiet. Ett parti som hela tiden och alltid stått upp för en närmast obegränsad invandring – bland annat av islamister och andra som avser utplåna den judisk-kristna västerländska liberala och demokratiska civilisationens Sverige. (Det är naturligt eftersom kommunister a priori avskyr den liberala och demokratiska västerländska judisk-kristna civilisationen.)

Det andra riksdagspartiet heter Sverigedemokraterna. Ett parti som hela tiden och ännu står upp för en starkt begränsad invandring – av islamister och andra som avser utplåna just detta Sverige. Och som vill försvara just den judisk-kristna västerländska demokratiska och liberala civilisationen.

Övriga riksdagspartier tycker jag inte har hållit en riktigt klar och tydlig linje när det gäller försvaret av Sverige – och civilisationen. För å ena sidan har man tills helt nyligen (hösten 2015) starkt förespråkat massinvandring, för att därefter (också hösten 2015) plötsligt starkt ha tagit avstånd från just denna massinvandring.

Detta tyder alltså på att inte heller de förmår hålla en klar ideologisk linje. Alla dessa riksdagspartier, nämligen Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet har nämligen också, precis som Moderaterna, gjort en etthundraåttiograders-sväng.

Igen: De enda partier som står fast i sina övertygelser är Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Moderaterna gör det definitivt inte! Ändå är de störst i denna opinionsmätning. Det har de nog inte gjort sig riktigt förtjänta av enligt min ringa mening!