De förmedlas av Cogat, dvs. den israeliska myndighet som har hand om försörjningen av Gaza från Israel. Vad den egyptiska myndighet heter som har hand om försörjningen av Gaza från Egypten är obekant.

Nåja, här är senaste nytt från israeliska Cogat om blockaden:

Verkar som en hel del varor trots allt sipprar igenom till Gaza från Israel. Man frågar sig då om ”blockad” verkligen är ett adekvat begrepp. Kanske när det gäller Egyptens (icke)agerande i försörjningsfrågan. Men Israel?

Den svenska antisemitiska organisationen ”Ship to Gaza” anser i alla fall att jo, Gaza står under israelisk blockad. Spelar alltså ingen som helst roll hur mycket förnödenheter som införs i Gaza via Israel. Dessa antisemiter anser likväl att jo, Gaza står under israelisk blockad. Inte under egyptisk blockad! Detta trots att det från Egypten inte införs några som helst förnödenheter – annat än genom illegal smuggling. Verkligheten betyder tydligen ingenting för dem. De lever i sin antisemitiska (mar)dröm(s)värld.

Varför är då ”Ship to Gaza” att anse som antisemiter? Jo, därför att de förtiger allt det jag redogjort för ovan. Inte minst förtiger de hur Israel vecka efter vecka, år efter år, försörjer Gaza med så gott som allt de behöver för att antisemiterna där ska överleva.

Så här skriver de på sin hemsida:

Blockaden förnekar Gazas invånare deras grundläggande mänskliga rättigheter, i strid med internationell lag. Den inskränker Gazabornas möjlighet att importera och exportera varor och att resa in och ut ur området. Den berövar dem tillgång till jordbruksland och fiskevatten. Sammantaget innebär blockaden en form av kollektiv bestraffning som berövar Gazas invånare försörjningsmöjligheter, livsmedelssäkerhet, sjukvård, utbildning, tjänligt vatten, framtidshopp och kulturellt utbyte.

Källa.

Bilden från Cogat utgör en kraftfull dementi av nästan allt som ”Ship to Gaza” påstår. Påståendet att ”palestinier” i Gaza skulle berövas sjukvård är också en lögn. Det motsägs dessutom kraftfullt av filmen från Cogat härnedan. År 2015 fick 120 000 ”palestinier” sjukvård i Israel! Det land som majoriteten av ”palestinier” – och Ship to Gaza! – antagligen vill utplåna:

Det är inte många stater som försörjer och vårdar dem som vill utplåna just den staten. I detta fallet heter staten Israel och det är just Israel och dess folk som gör just detta!

Men från antisemiterna hörs bara kritik …