De kommer här:

Arab Lands
Ja visst är det konstigt att inga arabländer accepterar araber som flyktingar. I stället måste de med livet som insats försöka nå Europa …

Honduras - Schweiz
Detta är ju intressant, inte minst apropå massmordet i Orlando, som skedde i en ”Gun-free zone”. Om denna zon inte hade varit så väldigt vapenfri hade kanske inte så många behövt dö. De som mördades hade kunnat försvara sig i stället:

Vapen

Jaja, ”palestiniernas” ledare tycks ha det ganska bra i alla fall. Konstigt att EU och Sveriges nuvarande statsledning ändå anser att dessa ledare ännu bör understödjas med ytterligare miljontals av svenska skattebetalares pengar. Dessa ledare borde väl åtminstone först kunna dela med sig till sitt ”folk” innan det finns anledning för Sveriges skattebetalare att gripa in.

Men frågan uppstår då varför Sveriges skattebetalare alls har anledning gripa in för att stödja ett folk som till synes till närmast etthundra procent består av antisemiter som anser att den judiska staten Israel inte har rätt att existera! Se här:

Kanske är det för att Sveriges nuvarande statsledning till större delen består av Socialdemokrater. Socialdemokraterna menar alltjämt att partiet Fatah i ”Palestina” är deras ”kära systerparti”. Fatah (ordet betyder ”Seger” eller ”Erövring”) anser i likhet med vad som förefaller vara majoriteten av människor i ”Palestina” inte alls att Israel har rätt att existera. Fatah anser tvärtom enkelt uttryckt att Israel ska utplånas! Om de svenska Socialdemokraterna alltså håller med Fatah i detta, – sossarna är ju Fatahs ”kära systerparti” – kan man rimligen inte komma till annan slutsats än att de svenska socialdemokraterna är antisemiter!

Tråkigt eller hur. Någonting som alla oss som står upp för Israel och den judisk-kristna västerländska demokratiska och liberala civilisationen måste bekämpa!

Tillägg 2016-06-19: Jag hittade några fler bilder som du kan se härnedan:

NY Times
Ja, du ser vad som hände med judarna i arabstaterna när de år 1948 hade oförskämdheten att utropa sin egen stat.


Alla ska bort! Och ja, arabstaterna har nästan lyckats!

Men Israel står alltjämt starkt!

– Här är ytterligare några tänkvärda bilder:


Kommentar: USA har väl ändå på det hela taget varit ett framgångsprojekt. Låt vara att en del ”indianer” kan ha en annan uppfattning. Men att låta en myckenhet osorterade ”nya svenskar” komma till Sverige är nog på det hela taget att anse, inte som en framgång, utan som en mycket stor förlust. För alltför många av dem har ju visat sig vilja ta avstånd från Sverige och svenskarna. Vilket innebär en förlust just för Sverige och svenskarna. En sådan förlust är definitivt inte ett framgångsprojekt!


Jag bygger nog hellre en lada. Eller kanske vill jag snarare bättra på de två lador som jag redan har. Detta då i stället för att mörda så många ”otrogna” som möjligt. Så gammaldags är jag!