Så uttalar sig Migrationsverkets generaldirektör till tidningen Advokaten enligt denna länk. Han påstås vidare ha ett ”grundmurat rättspatos”.

Maken till hyckleri får man leta efter, om mannen verkligen menar vad han säger. För antingen har han helt andra syften, och då är han en lögnare, eller också saknar han helt och hållet förmåga att omsätta dessa i så fall tomma ord i praktisk handling.

Hittills har nämligen Eliasson låtit en viss Eugène Palmér, som det förefaller, bryta mot åtminstone Regeringsformen (RF), Lagen om Medbestämmande i Arbetslivet (MBL) och Lagen om Anställningsskydd (LAS) och låtit honom vägra följa en lagakraftvunnen dom. Eliasson har så vitt jag vet inte på minsta sätt ingripit för att hindra eller bestraffa Palmér.

Jag är ingen domstol, inte Europadomstolen, inte JO eller JK och det är sådana instanser som måste fälla det slutliga avgörandet, när nu inte Eliasson tar sitt ansvar. Men, som sagt var, mycket talar för att det är lagbrott som Palmér gjort sig skyldig till och dessutom sannolikt fortfarande ägnar sig åt, med stora ekonomiska konsekvenser för skattebetalarna dessutom.

Vilken rätt är det då som är ”rätt” i dessa fall? Ja inte är det den rätt som flödar ur RF, medbestämmandelagen och LAS. Inte den rätt som kan härledas ur tingsrätters rättstillämpning. Det kan inte vara den juridiska rätten som Eliasson menar. Det måste vara den starkes rätt som han menar skall vara rätt.

Detta hans rättspatos har ju tydligt demonstrerats i ”fallet Eugène Palmér”. Denne Palmér har Eliasson låtit härja runt till synes helt hämningslöst. Utan minsta hänsyn till lagar eller domstols dom har Palmér närmast gått fram som en ångvält och krossat allt vad rättvisa heter.

Dessutom finns FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Artikel 19 lyder:

Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.

På grund av att jag använde mig av denna rätt att, som jag trodde, ”utan ingripande” sprida information och idéer, bland annat om Israels rätt att existera, blev jag avskedad från Migrationsverket. Detta är ett faktum. Migrationsverket bryr sig alltså inte heller om vad FN säger.

Bryr sig då regeringen om något av allt detta?

En journalist på den israeliska tidningen Haaretz ställde två frågor till migrationsminister Billström.

Så här skrev han:

To: Minister Tobias Billström

Dear Sir,

I am an Israeli journalist for the daily paper Haaretz, published in English and in Hebrew.

Currently, I am writing an article about the case of Lennart Eriksson, a former worker of the Swedish Migration Board. I am looking for a reaction from the ministry to serious allegations that the Migration Board is politically persecuting its employees.

Questions

1. Has the ministry been following Eriksson’s case?

2. What is the ministry’s official position regarding his allegations?

Billström svarade följande genom sin pressekreterare:

You have asked Mr Tobias Billström two questions regarding the Swedish Migration Boards treatment of one of its employees. Government authorities are independent in Sweden and ministers may not interfere in its activities. Thus, the answers to your questions are:

1. No, the ministry does not follow individual matters of staff in government authoroties.

2. The government does not take position in individual matters of staff in government authoroties.

Markus Friberg
Pressekreterare

Efter detta kan man fråga sig vilken rätt som ska vara rätt i regeringen. Även om Friberg är dålig på att stava, kan man se, att den uppfattning som här uttrycks är, att Regeringen ”inte tar ställning” dvs. inte bryr sig om ifall enskilda myndigheter förföljer sina anställda, bryter mot lagar och FN-deklarationer.

Detta är synnerligen anmärkningsvärt.

Situationen blir än mer kritisk, om man betänker vad Billström här uttalat angående sitt förtroende för Eliasson: ”Jag har fullt förtroende för honom och Migrationsverket och vet att de har många tuffa beslut att fatta. De sköter sin uppgift på ett kompetent sätt med rättssäkerheten i första rummet.”

Vad blir kontentan av detta? Jo, å ena sidan tar regeringen inte ställning, å andra sidan sköter Eliasson sin uppgift ”på ett kompetent sätt”. Alltså tar Regeringen visst ställning, och det att avskeda mig på lagstridiga grunder och grunder som strider mot Regeringsformen och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna innebär enligt Billström att sköta uppgiften ”på ett kompetent sätt” och att sätta ”rättssäkerheten i första rummet”.

Alltså: Det är enligt regeringen ett uttryck för kompetens och rättssäkerhet att bryta mot Regeringsformen, mot LAS och MBL och att vägra följa domstols dom.

Om det är detta som Regeringen menar med kompetens och rättssäkerhet, då vill jag ha en annan regering eller i vart fall migrationsminister.

Om det är detta som menas med att ”rätt ska vara rätt”, då behöver vi ett annat Migrationsverk, eller i vart fall en helt annan ledning.

Ett alternativ vore för både Regeringen och Migrationsverket att börja ta ansvar, att i ödmjukhet börja erkänna att rätt verkligen ska vara rätt, och inte bara vara tomma ord för makthungriga ministrar, generaldirektörer och EPA-chefer.

Ett sådant ödmjukt ansvarstagande borde medföra följande: ”Gör om – gör rätt!”

Haaretz-artikeln innehåller inte Regeringens ovan återgivna icke-uttalande, men du kan ändå läsa den här.

Man kan där läsa vad ordföranden i Riksdagens socialförsäkringsutskott uttalar: ”Queried by Haaretz, Swedish MP Gunnar Axen, who chairs the standing committee on social insurance, said: ”Eriksson’s dismissal is very strange. I have never seen such behavior from any Swedish authority.”

En ledande riksdagsman tycker alltså att Migrationsverkets agerande är ”mycket underligt”. Men Billström har trots detta ”fullt förtroende” för Eliasson. Frågan blir då till sist om Riksdagen borde ha förtroende för Regeringen/Billström?

Tidigare bloggningar i denna fråga hittar du i högerkolumnen under rubriken Migrationsverket och fallet Eugène Palmér.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

3 svar på ”Dan Eliasson: ”Rätt ska vara rätt””
 1. Dumstrut [Denne kommentators kommentar på denna blogg den 14 januari 2009: ”Nej jag anser inte att Israel har rätt att existera.” /Sapere Aude]

  Vad gäller regeringens möjligheter att lägga sig i enskilda ärenden så är detta en grundläggande statsskicksfråga. I Sverige ska myndigheterna vara självständiga, man har departement inte ministerier.
  Jag fattar inte vad som är problemet i Sverige idag, ideligen stöter man på vuxna människor utan de mest basala kunskaper om samhällskunskap om samhällets uppbyggnad.

 2. Dumstrut [Denne kommentators kommentar på denna blogg den 14 januari 2009: ”Nej jag anser inte att Israel har rätt att existera.” /Sapere Aude]

  Jag är helt med på att du inte ska straffas för att du har vissa, om än tokiga, åsikter. Nu tycker jag att du förvrider saken ganska ordnetligt, vilket är onödigt för även om du håller dig till sanningen så har du rätt. Men en helt annan fråga dyker upp:

  DU anser ju inte att dessa rättigheter är nödvändiga eller rättvisa. När Israel bryter mot dem, t.ex. när man avskedar Knessetledamöter för att de påstås (osant enligt dem) vara för en sekularisering av Israel så hyllar du beslutet.

  Det är alltså utan tvekan krokodiltårar från din sida och minskar din trovärdighet. Jag är för de rättigheter du tar upp och anser att de ska gälla dig trots att du är emot dem. Men varför låtsas du som att detta är rättigheter som ligger dig varmt om hjärtat?

Kommentarer är stängda.