Archives by Tag 'Neville Chamberlain'

Är Krim det nya Sudetlandet? Och Putin den nye Hitler?

By Sapere Aude! - Last updated: måndag, mars 3, 2014

Den pågående ryska aggressionen i Ukraina företer oroväckande likheter med händelseförloppet när Nazityskland år 1938 annekterade det huvudsakligen av tyskar bebodda Sudetlandet i dåvarande Tjeckoslovakien. Hitler ville ju lägga under sig alla av tyskar bebodda områden och började med att annektera just Sudetlandet, och införliva det i Stortyskland. Västmakterna lät det ske, precis som västmakterna […]

Iran – med siktet inställt på Israel

By Sapere Aude! - Last updated: onsdag, december 16, 2009

The Times meddelar, att Iran sedan några år innehar mekanismer som är avsedda att detonera atombomber. Det finns inget civilt bruk för dessa mekanismer. Det meddelas också att Iran nyligen provskjutit ytterligare en Sejjil-missil som kan nå Israel. Den förra avsköt man på Yom Kippur, dvs. försoningsdagen. Fast det hade ingen större betydelse, tyckte Carl […]

Barack Obama, Iran och kärnvapnen

By Sapere Aude! - Last updated: måndag, maj 4, 2009

Var står och vart går USA:s president i frågan om de iranska kärnvapnen? Klart är väl att han försöker få till stånd en ”dialog” med Iran i denna fråga, till skillnad från president Bush som inte sänkte garden många millimeter. Irans ”president” Ahmadinejad säger å sin sida, att om palestinierna skulle komma överens med Israel […]

Samtalet med Hamas …

By Sapere Aude - Last updated: tisdag, mars 25, 2008

… vad ska det innehålla? Metoderna för Israels utplåning? Det är som sagts flera gånger just detta som är syftet med Hamas’ existens. I söndagens SvD tycker SSU-ordföranden Jytte Guteland mycket riktigt i likhet med Mona Sahlin att Hamas borde pratas med, tom. borde utrikesministern ”inleda dialog” med Hamas, detta eftersom det ”palestinska valet var […]