… vad ska det innehålla? Metoderna för Israels utplåning? Det är som sagts flera gånger just detta som är syftet med Hamas’ existens. I söndagens SvD tycker SSU-ordföranden Jytte Guteland mycket riktigt i likhet med Mona Sahlin att Hamas borde pratas med, tom. borde utrikesministern ”inleda dialog” med Hamas, detta eftersom det ”palestinska valet var demokratiskt, legitimt och korrekt genomfört”. Länken finns här.

Problemet är bara att samma sak kan sägas om det val genom vilket Adolf Hitler kom till makten i Tyskland. Den ”dialog” som Neville Chamberlain inledde med honom kunde inte förhindra det Andra Världskriget. En eventuell ”dialog” med Hamas kommer inte att förmå dem att avstå från att försöka utplåna Israel.

Nu hävdar Guteland vidare att ”omvärlden, och därmed också Sverige, bär ansvar för det ökade våldet”, genom att bojkotta Hamas-regimen. Så genom att inte acceptera en terrororganisations välde, en organisation som efter valet, precis som Hitler, tog den totala makten, för Hamas’ del i Gaza, så skulle det våld som därmed kan uppkomma orsakas av den som inte accepterar terror?

Det vore ungefär liktydigt med att påstå att Winston Churchill hade skulden till det Andra Världskriget, eftersom han bjöd motstånd mot Hitler-Tyskland. Och frågan är ju vad man bör göra motstånd mot. Guteland vill tydligen inte göra motstånd mot Hamas som genom angreppsvåld vill utplåna Israel. Dialog blir i det läget bara liktydigt med underkastelse under våld, krig och död. Är det verkligen det som SSU-ordföranden eftersträvar?