I detta inlägg för några dagar sedan länkade jag till några ”media” – Arutz-7 och New York Times – som ansett att den omständigheten att 85 % av de tillfrågade palestinska araberna i den senast genomförda opinionsundersökningen i ”Palestina” stödde morden i Jerusalem var mest värd att framhäva sin sin rapportering. I andra hand kom det 64-procentiga stödet för Kassambeskjutningen av Israel, vilket ju är nog så anmärkningsvärt.

Men när Bitte Hammargren i SvD i söndags också skulle göra nyheter för den svenska publiken av samma undersökning, nämner hon icke med ett ord detta 85-procentiga mord-stöd och 64-procentiga Kassam-stöd, utan invecklar sig i en diskussion om varför stödet för Hamas ökar i förhållande till PLO-stödet. Länken finns här.

Inte ett ord om mord och terror, alltså. Huvudrubrikerna i New York Times och Arutz-7 blir till ett intet i Svenska Dagbladet. Ytterligare ett faktum som visar på att svenska media inte vill säga hela sanningen om vad som pågår på den islamistiska fronten.