Var står och vart går USA:s president i frågan om de iranska kärnvapnen? Klart är väl att han försöker få till stånd en ”dialog” med Iran i denna fråga, till skillnad från president Bush som inte sänkte garden många millimeter.

Irans ”president” Ahmadinejad säger å sin sida, att om palestinierna skulle komma överens med Israel om en tvåstatslösning, så skulle han inte ha något att invända mot det. Time skriver en del om detta och om Obamas appeasement-attityd.

Men Irans ”president” har sagt många saker, bl. a. har han utropat ”Död åt Israel”. Dick Haas återger ett uttalande från Irans ÖB enligt vilket Iran har planer på att utplåna Israel på elva dagar.

Dessutom finns tendensen att se Obamas dialogvilja som ett svaghetstecken, något som Iran kan tänkas utmana i ett försök att flytta fram sina positioner snarare än att göra faktiska eftergifter. Detta kan då ske bakom en slöja av uttalanden som ger sken just av eftergifter, så att USA sänker garden ännu mer, i den mån USA vill tro på vad Ahmadinejad säger.

För man vill ju så gärna prata och då gärna om fred och försoning, och griper då efter minsta halmstrå som pekar i den riktningen. Risken är då att man väljer att bortse från en hel höskulle av indikationer på motsatsen. Det var Chamberlains misstag år 1938. Låt oss hoppas att Obama inte tänker upprepa det.

Tillägg 2009-05-05: Uttalandet från Irans ÖB, eller kanske snarare arméchef, kan även läsas på Memri, och ses och höras på denna film, där man dessutom under några korta sekunder kan se iranska trupper marschera på känt preussiskt manér.

Här kan man se andra exempel på hur Iran försöker flytta omvärldens uppmärksamhet bort från sitt eget kärnvapenprogram.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,