Den pågående ryska aggressionen i Ukraina företer oroväckande likheter med händelseförloppet när Nazityskland år 1938 annekterade det huvudsakligen av tyskar bebodda Sudetlandet i dåvarande Tjeckoslovakien.

Hitler ville ju lägga under sig alla av tyskar bebodda områden och började med att annektera just Sudetlandet, och införliva det i Stortyskland. Västmakterna lät det ske, precis som västmakterna idag tydligen låter Ryssland annektera det huvudsakligen av ryssar bebodda Krim.

Om händelserna år 1938 berättar Wikipedia följande: ”Genom Münchenöverenskommelsen 1938 avträdde Tjeckoslovakien området till Tredje riket, där det kvarstannade till krigsslutet 1945, då det återbördades till Tjeckoslovakien. Vid Münchenöverenskommelsen deltog Hitlers Tyskland, Mussolinis Italien samt Frankrike och Storbritannien. Genom eftergiften till Hitler trodde sig den brittiske premiärministern Neville Chamberlain ha räddat ”freden i vår tid”.

Men inte blev det fred i deras tid. Frågan är om eftergiften till Putin kommer att leda till fred i nutid. Hitler nöjde sig inte, och med facit i hand borde några eftergifter inte ha gjorts till honom år 1938. Varför finns det då anledning acceptera Putins folkrättsvidriga de facto annektering av Krim? Varför finns det anledning tro att den ryska statsledningen kommer att nöja sig därmed? Tvärtom finns en överhängande risk för att ryssarna vill gå vidare och försöka sammanföra alla ryssar i ett storryskt rike, precis som Hitler försökte sammanföra alla tyskar i det stortyska riket.

Den typen av imperialism misslyckades Hitler med, fast det krävdes ett långt och blodigt krig för att övertyga honom om det. Det krävs knappast ett fullt så långt och blodigt krig för att ge Krim tillbaka till Ukraina. Fast i stället för att våga en sådan konfrontation och vinna en sådan relativt enkel seger, väljer väst av allt att döma att kapitulera och ge Putin vad han vill ha. Vad händer om han som nästa steg vill annektera de baltiska staterna? När kommer västmakterna att sätta stopp? När Putin vill annektera USA under förevändning att han vill skydda ryssarna där? Mitt råd till Obama, precis som jag skulle ha rått Chamberlain, är: Bättre att stämma i bäcken än i ån.

Det bör också i sammanhanget noteras vad som hände med de tyskar som bland annat bodde i de områden som Hitler annekterade, sedan Nazityskland besegrats. Jo, de fördrevs, bland annat från Sudetlandet, till ett Tyskland som till ytan var mycket mindre än det område som utgjorde Tyskland före det andra världskriget. Om dagens västmakter har modet att på motsvarande sätt besegra dagens ryska imperialism, är parallellen uppenbar även i detta avseende. Det borde då inte möta något hinder att fördriva ryssarna i Ukraina, på Krim, i Estland, Lettland och Litauen från dessa länder till ett mycket mindre Ryssland, vars gränser kanske för säkerhets skull borde dras någonstans öster om Uralbergen …

Men andra världskrigs-logiken kanske inte är användbar längre, må någon invända. Att fördriva människor är numera förbjudet. Men det är också förbjudet att, som ryssarna gör just nu, lägga under sig andra staters territorier. Om västmakterna accepterar ryssarnas brott, kan de inte gärna anse att det verkligen är något brott. Därmed har hela folkrätten fallit samman. Då är det också tillåtet att fördriva ryssar, precis som det var tillåtet att fördriva tyskar efter det andra världskriget.

Detta då under förutsättning att Ryssland besegras. Men det behöver inte gå så långt. Vad som behövs nu är att Ukraina med västmakternas hjälp återfår kontrollen över Krim. Med de medel som erfordras. Då troligen i första hand militära medel.

Men i stället tycks västmakterna dock tyvärr nu kapitulera, precis som Chamberlain kapitulerade år 1938 i den fåfänga förhoppningen att det imperialistiska Nazityskland skulle låta sig nöja.

Den bittra sanningen är dock att imperialister aldrig låter sig nöja. Det visade Nazityskland klart under det andra världskriget. Det visar de ryska imperialisterna nu på Krim. Det visar dessutom de imperialistiska islamisterna alltid.

Det gäller att alltid stå detta onda emot. Att aldrig göra eftergifter någonsin, någonstans.

Länkar: Wilhelm Agrell i SvD; Gunnar Hökmark uttalar sig föredömligt, också i SvD.

3 svar på ”Är Krim det nya Sudetlandet? Och Putin den nye Hitler?”
  1. För rättvisans skull bör Ryssland lämna Karelen eller Karjala på Finska tillbaka till Finland

  2. Att jämföra Putin med Hitler är så dumt att man storknar av historielösheten. Putin har inga av Hitlers attribut (SA, SS, Goebels, judehat etc etc). Sudetområdet är likså en extremt dålig liknelse. Krim skänktes 1954 av en euforisk Chrustjov, generalsekreterare i kommunistpartiet, till en annan kommunist i Ukraina, som vid den här tiden ingick i Sovjetunionen. Hela Central- och Östeuropas karta har ritats om ett otal gånger från 1500-talet fram till våra tider. De mest delade områdena och sargade territorierna har alltid varit runt Vitryssland, Ukraina och Polen. De länderna saknar naturliga gränser och språkliga kulturella gränser. Delningen som gav Hitler möjligheter att ta makten var den som gjordes i Versailles 1919. Den fredsöverenskommelsen delade ånyo dessa delar av Europa godtyckligt, utan hänsyn till språkliga och etniska minoriteter. Det som står härovan är rapakalja.

Kommentarer är stängda.