Denna gången är det den Utrikespolitiska föreningen vid universitetet som har funnit det angeläget att ge utrymme för propaganda kring frågan om ”Palestinian child prisoners in Israeli jails”. Jag återger inbjudan från föreningens hemsida här:

Palestinian child prisoners in Israeli jails – Defence for Children International 01/03/2012

When: 5.30-07.00 pm, Wednesday 7 of March
Where: The auditorium Sappören, Sprängkullsgatan 25

Ayed Abu Qqtaish and Iyad Misk from the palestinian section of the child right organisation Defence for Children International (DCI) are holding a lexture on the realities facing Palestinian child prisoners in Israeli jails.

Each year approximately 500-700 Palestinian children from the occupied West Bank are prosecuted in Israeli military courts after being arrested, interrogated and detained by the Israeli army, police and security agents.

The lecture will focus on recent developments, as well as persistent and credible reports of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment within the system that has now been operating for over 44 years.
The lecture at the Society of International Affairs is part of their speaking tour in Sweden.

This lecture will be held in English.

Welcome!

OK. Här är en länk från DCI.

Men vi kan sedan läsa på den allt annat än Israelvänliga organisationen B’Tselems hemsida, hur många ”barn”, dvs. personer under 18 år, som ”Israeli security forces” håller och har hållit ”in custody”. Siffran för januari i år är 26 stycken under 16 år och 140 stycken mellan 16-18 år.

Sedan kan vi läsa här, där det framgår att straffbarhetsåldern i Israel är 12 år. Men i de s.k. ”ockuperade palestinska territorierna” är den, enligt en källa som jag gärna skulle vilja men inte kan återge här, nio år (Försök läsa här). I många muslimska länder är åldern ännu lägre: Pakistan och Sudan 7, Bangladesh 8. – I England och Wales är åldern tio år och i Sverige femton.

I denna Israels ”military order” (pdf) framgår vidare följande:

Detention centers for minors
149. (A) A minor will not be held in detention or imprisonment except in a separate prison or jail facility for minors, or in a wing of a general prison or jail facility provided that the wing is completely separate, designated for minors only and without any access between it and the other wings of the prison or jail facility or their inhabitants.
(B) Notwithstanding the provisions of Subsection (A), it is permissible to hold a minor at a police station, as long as he is held separately and there is no contact between him and non-minor suspects or prisoners.”

Israels åtgärder mot minderåriga förefaller alltså inte vara särskilt mera ingripande än till exempel dem som pågår i vissa delar av Storbritannien. Och Sverige sätter inte heller minderåriga i vanligt fängelse.

Att så många som 500-700 palestinska minderåriga araber åtalas är knappast anmärkningsvärt, mot bakgrund av att så många som 73 % av samtliga palestinska araber som svarat i en opinionsundersökning anser att det är rätt att döda judar.

Klart att barnen tar intryck. Men eftersom varken Israel eller judarna har för avsikt att låta sig utplånas, måste man sätta hårt mot hårt. Även mot personer under 18 år som antagligen i samma utsträckning har samma syfte – Israels utplåning.

Vi vet ju också att många palestinska arabiska minderåriga – för att inte säga alla – är starkt indoktrinerade, inte minst via sina läroböcker i skolan, att tro att Israel inte har rätt att existera. Av bilderna här framgår att en del barn till och med tränas i att med våld och i krig utplåna Israel. Om sådana minderåriga efter fullgjort värv hålls som ”prisoners” av Israel: Hur anmärkningsvärt är egentligen det? Är det bättre att de får fortsätta försöka utplåna Israel eller att de hindras? Svaret är väl ganska uppenbart.

Undrar om detta är något som man kommer att behandla på Göteborgs universitet den 7 mars. – Antagligen inte …

6 svar på ”Ännu en märklig anti-israelisk tillställning på Göteborgs universitet den 7 mars”
 1. Det blir en HET debatt efter SVT1 sändning den 2 maj ( repris – 05/05 i SVT1 ) av ”The Promise” som handlar om ”18-åriga Erin tar ett sabbatsår efter studenten och reser till Israel med sin bästa väninna som ska göra värnplikt. Erins morfar har just dött och hon har upptäckt hans dagbok från tiden i Palestina, där han tjänstgjorde som fredsbevarande brittisk soldat efter andra världskriget. Erin använder dagboken som guide och blir allt mer uppslukad av Lens öde och kamp, samtidigt som hon umgås med sin judiska väninnas familj. På plats upplever Erin den nutida konflikten Israel/Palestina i det dagliga vardagslivet samtidigt som hon följer i sin morfars spår.” Brittisk dramaserie från 2011, av Peter Kosminsky.

  Jag blir inte förvånad att THE PROMISE anmäls till granskningsnämnden av både svenska judar och invandrade arabiska palestinier.

  Jag har redan sett serien som i tysk TV heter ”Gelobtes Land”.

  ”Gelobtes Land” / The Promise bäddar för hätska debatter!

  Här kommer smakprov på kommentarer från Channel 4 – http://www.channel4.com/programmes/the-promise/articles/peter-kosminsky-episode-4-qa.

  Observera skillnaden på kommentarer i arte TV, http://www.arte.tv/de/Gelobtes-Land—Chat/6609890.html.

 2. I Israel är man myndig vid 18 års ålder, enligt barnkonventionen är man först då vuxen och inte barn längre. Att vara straffbar är inte samma som att få lov att sättas i fängelse, se bara på vad som gäller i Sverige.

  Vill bara påminna om vad som står i barnkonventionen. Se nedna:
  Artikel 37
  Konventionsstaterna skall säkerställa att

  (a) inget barn får utsättas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Varken dödsstraff eller livstids fängelse utan möjlighet till frigivning får ådömas brott som begåtts av personer under 18 års ålder;

  (b) inget barn får olagligt eller godtyckligt berövas sin frihet. Gripande, anhållande, häktning, fängslande eller andra former av frihetsberövande av ett barn skall ske i enlighet med lag och får endast användas som en sista utväg och för kortast lämpliga tid;

  (c) varje frihetsberövat barn skall behandlas humant och med respekt för människans inneboende värdighet och på ett sätt som beaktar behoven hos personer i dess ålder. Särskilt skall varje frihetsberövat barn hållas åtskilt från vuxna, om det inte anses vara till barnets bästa att inte göra detta och skall, utom i undantagsfall, ha rätt att hålla kontakt med sin familj genom brevväxling och besök;

  (d) varje frihetsberövat barn skall ha rätt att snarast få tillgång till såväl juridiskt biträde och annan lämplig hjälp som rätt att få lagligheten i sitt frihetsberövande prövad av en domstol eller annan behörig, oberoende och opartisk myndighet samt rätt till ett snabbt beslut i saken.

 3. Akademiska tokstollar på Utrikespolitiska föreningen borde ägna sig åt utrikesfödda kulturberikande barn/ungdomar som kommer till Sverige för att begå brott, typ våldtäkter på äventyrsbad. Sopa rent framför egen dörr innan Israel anklagas.

Kommentarer är stängda.