Ett nytt antisionistiskt – och därmed antisemitiskt – spektakel går snart av stapeln under namn av Israeli Apartheid Week. Om detta kan man läsa här och här. Här framgår att ett av antisemiternas spektakel ska ske på Göteborgs universitet, närmare bestämt i Stora hörsalen på Humanisten den 29 februari – ”skottdagen”. Det är fråga om att återskapa Russell-tribunalen ”on Israel’s apartheid” som hölls i höstas och där man så klart kom fram till följande verdict:

The Tribunal finds that Israel subjects the Palestinian people [wherever they reside] to an institutionalised regime of domination amounting to apartheid as defined under international law.

Även en palestinsk arab bosatt i Sverige med svenskt medborgarskap är alltså utsatt för israelisk apartheid enligt tribunalens ”logik”. En logik som du ser går ut på att in absurdum anklaga Israel för allt det elände som de palestinska araberna själva dragit över sig genom att tillsammans med sina fränder i arabvärlden alltid och fortfarande vägra erkänna Israels rätt att existera som judisk stat.

Alltför många av dem vill ännu, som Nasser en gång sade, kasta judarna i havet. Alltför många av dem vill inte att judar ska få bo vare sig på ”Västbanken” eller i själva Israel. Arabförbundet likställer alltjämt sionism med rasism. Israel ska utplånas. Är icke detta apartheid eller något ännu värre, så säg.

Men den apartheid som alltför många araber vill utsätta judarna för, den är tydligen både tillåten och önskvärd. Inte många bekymrar sig därom. Någon ”Arab Apartheid Week” är såvitt känt inte på gång.

Hur kan det nu komma sig att Göteborgs universitet upplåter sina lokaler till ett uppenbart antisemitiskt arrangemang? Det är inte första gången; läs denna bloggning.

Utöver Göteborgs universitet är det följande organistioner som stödjer och/eller aktivt deltar i denna antisemitism: Isolera Israel, Emmaus Björkå, International Solidarity Movement, Action Group at KTH for Boycott of Israel, Palestinska Huset, Grupp 194, Palestinagrupperna i Sverige, Students for Palestine at Stockholm University, Inkonst, Café Simpan, Folkets Bio Malmö, ABF Malmö, Queers Against Pinkwashing, Vänsterpartiet Malmö, Quickprint, Bokkafé Vulgo, Ofog Göteborg, Svenska Palestinakommittén, Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa Göteborg, IKFF Göteborg, Socialistiska Partiet Göteborg, Ung Vänster Göteborg, Gröna Studenter Göteborg, Vänsterns Studentförbund Göteborg.

Den fjärde mars ska dessutom BDS ha ett antisemitiskt möte också i Göteborg. BDS syftar ju till att förmå oss att bojkotta, införa sanktioner mot och inte investera i Israel. Norman Finkelstein menar att BDS är en kult vars syfte är ”the elimination of Israel”.

Läs även här om vad som är på gång den 30 mars. Fler attacker mot den judiska staten planeras.

Tillägg den 5 mars 2012: Här på Föreningen Fred i Mellanösterns blogg, kan du läsa en redogörelse för vad som tilldrog sig under sammangaddningen.

Ett svar på ”Israels fiender gaddar ihop sig på Göteborgs universitet”

Kommentarer är stängda.