Jag har mycket annat att tänka på nu och sedan sist. Därför har det inte blivit så mycket nytt här på ett tag.

Går dock inte underlåta att på nytt rekommendera en mycket välskriven debattartikel i Göteborgs-Posten. Skribenten är Berndt Ekström. Artikeln är visserligen några år gammal, men du kan ännu läsa den här. Läs den noggrant!

Efter denna utmärkta lektion i juridik och folkrätt kan ingen som inte är antisemit gärna förneka att judarna har rätt till såväl nuvarande Israel som ”Västbanken”. Att denna rätt inte erkänns är inte en juridisk fråga, utan ett politiskt problem som i hög grad har sitt ursprung i islamism och ren antisemitism.

Länk: Jag har tidigare kortfattat berört artikeln här.