Det säger ”Fatah Youth” i ett uttalande som återges av den palestinska nyhetsbyrån Maan. ”Fatah Youth has participated for almost 15 years in the same summer camp and our youth has benefited by learning and sharing experiences on democracy and advocacy for peace and justice”, heter det.

De har lärt sig saker om demokrati, fred och rättvisa, påstår de. Och det kan Fatah sannerligen behöva, i alla fall om man läser i deras stadgar vad de har för syfte, vilket på intet sätt kan betecknas som vare sig fredligt eller rättvist. Syftet är nämligen att med våld utplåna Israel. Så här står det:

Article (4) The Palestinian struggle is part and parcel of the world-wide struggle against Zionism, colonialism and international imperialism.

Article (7) The Zionist Movement is racial, colonial and aggressive in ideology, goals, organisation and method.

Article (8) The Israeli existence in Palestine is a Zionist invasion with a colonial expansive base, and it is a natural ally to colonialism and international imperialism.

En av målsättningarna är denna:

Article (12) Complete liberation of Palestine, and eradication of Zionist economic, political, military and cultural existence.

Detta ska som sagt ske med våld, och syftet anges här vara att utrota den sionistiska existensen och kampen kommer inte att avslutas förrän den sionistiska staten är raserad:

Article (19) Armed struggle is a strategy and not a tactic, and the Palestinian Arab People’s armed revolution is a decisive factor in the liberation fight and in uprooting the Zionist existence, and this struggle will not cease unless the Zionist state is demolished and Palestine is completely liberated. Källa.

Jag har tidigare funnit anledning att citera ur dessa stadgar som alltjämt gäller och som inte ska förväxlas med de interna stadgar som Fatah fastställde år 2009. Dessa senare stadgar uppehåller sig mest vid organisatoriska frågor och ersätter eller upphäver inte de ovanciterade artiklarna.

Det är mot denna bakgrund märkligt att både de svenska och norska socialdemokraterna har så nära relationer med Fatah – i den mån de inte delar Fatahs syn på Israel alltså. Om de gör det – och jag har inte sett några tecken på motsatsen, tyvärr – tror jag inte att närvaron av ”Fatah Youth” på Utøya bidragit till att fördjupa deras kunskaper om och vilja till demokrati, fred och rättvisa. För Israel ska ju utplånas genom väpnad kamp, dvs. krig, och hur rättvist är det om den enda judiska staten i världen går under till förmån för ytterligare en arabstat?

Är också AUF och Arbeiderpartiet – och svenska (S) och SSU ”part and parcel” i den världsomspännande kampen mot sionismen? Ja, vad ska man tro?

Idag börjar SSU:s kongress. Undrar vad slags gäster de bjudit in. Våldsbejakande antisionister från Fatah hoppas jag inte. År 2009 hette Fatah-gästen i alla fall Hanin Khoury. Och till Almedalen hade man i år bjudit in ”Dr. Husam Zomlot, hög Fatah-representant, rådgivare till minister Nabil Shaat och doktor i politisk ekonomi” som SSU kallar för en ”framstående ledare för frihet och demokrati”. Här är vad Zomlot då sade.

Apropå våld så kan man konstatera, att detta är mera allmänt förekommande i al-Fatahs hemtrakter än på Utøya. Till exempel mördades i år stora delar av den judiska familjen Fogel, varav de flesta barn, fast denna gång av PFLP-folk vad det verkar. Men först tog ändå Fatah på sig skulden: ”The al-Aqsa Martyrs Brigade, the armed wing of Fatah, the dominant political faction in the West Bank, said it had carried out the ”heroic operation … in response to the fascist occupation against our people in the West Bank and Gaza Strip”. Fatah verkar ganska pigga på att till och med ta ansvar för bestialiteter som de inte begått, alltså.

Exempel på hur Fatah alltjämt hyllar självmordsbombare finns här, där man även kan läsa följande:

On the day before the brutal slaying of the Fogel family, Sabri Saidam, adviser to [palestinske presidenten Mahmoud] Abbas [som också är ledare för Fatah] and under-secretary of the Fatah Revolutionary Council, told PA Arabs in a speech that “the weapons must be turned towards the main enemy [Israel] and that internal differences of opinion must be set aside.” Saidam denounced the low monthly stipends to families of terrorists who murder Israelis. He also called for the naming of another public square in honor of Dalal Mughrabi, the bloodthirsty terrorist who led the 1978 Coastal Road massacre that left dozens of Israelis dead, including 13 children.

Så kanske var det ändå fatah-bossens ”hate speech” som triggade barnamördarna. – Här framgår som du ser även att bossen också tycker att självmordsbombares anhöriga – det är dem han talar om – får för lite i gratifikation från den Palestinska Myndigheten.

Varför vill socialdemokratin alls ha med alla dessa satans mördare och deras hantlangare att göra?

Och apropå PFLP, som är en terrororganisation enligt EU, så inbjöds f.d. flygplanskaparen Leila Khaled tidigare i år till Sverige med stöd av svenska staten. Hon är en höjdare inom just PFLP.

Varför vill svenska staten alls ha med PFLP att göra?

Tillägg 2011-08-03: En av Fogel-mördarna – vilka alltså har knytningar till PFLP – förklarades igår skyldig till massmordet. Det framgår här. Man noterar också här följande uttalande av den ännu ej dömde men sannolike medbrottslingen: ”I don’t regret what I did, and would do it again,” Amjad Awad told reporters in May. “I’m proud of what I did and I’ll accept any punishment I get, even death, because I did it all for Palestine”.

Jytte Guteland – den avgående SSU-ordföranden – et consortes avser f. ö. snart släppa en bok om Israel och Palestina som av allt att döma går ut på att Sverige ska erkänna Palestinas självständighet. Detta är en skandal i så fall. För Palestina erkänner ju inte Israels självständighet. SSU och Socialdemokraterna har som systerparti i ”Palestina” en organisation som genom väpnad kamp vill utplåna Israel och dess självständighet. Den organisationen heter al-Fatah vilket betyder ”seger” eller ”erövring”.

(Artikeln är uppdaterad 2011-08-08.)

4 svar på ”Även al-Fatah har varit på läger på Utøya”
  1. Varför vill socialdemokratin alls ha med alla dessa satans mördare och deras hantlangare att göra?

    De har ju med Israel att göra…

    [Denne kommentator har även skickat följande kommentar till mig personligen: ”Du gillar väl den norske djävulen som ville mörda sossar bara för att de låtit muslimer fly från ockupationsmakterna?

    Fyy faan för razzesvin !!” /Sapere Aude!]

Kommentarer är stängda.