Vår utrikesminister Carl Bildts två senaste bloggningar om Turkiet, som du kan läsa här och här, är definitivt ingen trevlig läsning.

Han skriver dels så här:

Under tidigare år brukade jag tala om de utmaningar för Europa som ligger i hela det post-osmanska området mellan Bihac i nordväst till Basra i sydost – och jag kan lägga till mellan Baku och Biserte. Om den historiska uppgiften att bidra till att bygga fungerande multikulturella och fria stater i detta för framtiden så viktiga område.

Och nu är det just detta det handlar om.

Att vi har ett mycket tydligt intresse av att göra detta i samarbet[e] med Turkiet borde vara en självklarhet. Turkiet är kanske inte en modell i detta ords trängre bemärkelse, men var och en som rört sig i regimen vet att Turkiet i många avseende tjänar som inspiration.

Bildt vill alltså tillsammans med Turkiet – en stat vars omedelbara företrädare, det Ottomanska riket, utrotade armenier och som självt fördrev de flesta greker från sitt territorium – bygga ”multikulturella” stater!

Bildt skriver också följande:

Under mina dagar i Kairo, Amman och Ramallah var det påfallande ofta som Turkiet kom på tal. På inte så få håll ser man den turkiska utvecklingen under främst det senaste decenniet som en inspiration som man kan dra lärdom av.

Det är kanske Turkiets islamisering som inspirerar? Ett Turkiet som vänder sig mot Israel och till Iran? Något som jag bloggat om t.ex. här.

Bildt fortsätter:

Och alldeles uppenbart är att en europeisk engagemangspolitik med det nya som nu växer fram i arabvärlden kommer att uppfattas som haltande om den inte sker i intimt samarbete med just Turkiet. Den slutsatsen är viktig – om än inte nödvändigtvis bekväm på alla håll.

Nä, så värst bekvämt är det väl inte om den islamist-styrda staten Turkiet ska ha något överdrivet inflytande över arabvärlden, och i synnerhet inte om detta ska utgöra ett inslag i ”en europeisk engagemangspolitik” för att bygga ”fungerande multikulturella och fria stater”.

Man bör samtidigt notera, att flera av EU-staternas ledare, såsom Angela Merkel i Tyskland, Sarkozy i Frankrike och Cameron i Storbritannien just precis avfärdat det multikulturella projektet som just misslyckat …

Men enligt Bildt är Turkiet i denna del tvärtom en inspiration!

Bildt förefaller alltså inte ha snappat så värst mycket om vad som pågått och pågår i världen.

Att ha en utrikesminister som till synes inte begriper enkla elementa vare sig i dagspolitiken eller i världshistorien, ja nog är väl det närmast att likna vid en katastrof …

Ett svar på ”Carl Bildts katastrofala uttalanden om Turkiet”
  1. Och han har även varit Sveriges statsminister – med sin okunnighet. Vad kostar det Sverige, frågar jag?

Kommentarer är stängda.