JämtinSocialdemokraternas valberedning föreslår Carin Jämtin som ny partisekreterare. Det framgår bl. a. här och möjligen här också.

Jämtin har tidigare varit biståndsminister. Då uttalade hon sig om Israels skyddsbarriär mot terroristerna på Västbanken. Jag bloggade om saken redan år 2005. Bloggningen återges här i sin helhet:

En mur är en mur är en mur – eller? – Statsrådet Jämtin är, enligt Svenska Dagbladet på nätet idag, ”kritisk mot Israelsk mur”. Så talar statsrådet: ”Muren är helt obegriplig, det går inte att uttrycka med ord hur vansinnigt sjuk den är”. Nu är det ”för jävligt”, heter det vidare. Hela referatet, som ursprungligen synes härröra från Tidningarnas Telegrambyrå, kan du bland annat läsa här. – Det är en otvivelaktigt djupt känd känsla för ”murens” välbefinnande, som statsrådet här ger uttryck för. Muren är ”sjuk” – låt oss då hoppas på dess snara tillfrisknande! Och hur sjuk – eller obegriplig – är förresten kinesiska muren, eller Visby ringmur? Hur sjukt är ett stängsel?

För Statsrådet Jämtins kännedom kan jag härmed meddela, att en mur eller ett stängsel är till, antingen för att skydda dem som befinner sig innanför dessa byggnadsverk, eller för att hindra dessa samma varelser från att ta sig ut. Hur sjukt är det?

Jag fick ett brev från Israels ambassad i Stockholm i dag. Där kallar man det Jämtin kallar ”mur” för ”säkerhetsstängsel”. Det är ”en temporär säkerhetsåtgärd som inte avser att annektera områden eller att bestämma Israels politiska gränser”. ”Under perioden augusti 2003 till augusti 2004 sjönk antalet döda israeler i terrorattacker dramatiskt med 84 % i jämförelse med perioden september 2001 till juli 2002″, heter det vidare. Hur sjukt är det?

Hur sjukt är det, slutligen, att skicka sina barn i döden som terrorbombare? Statsrådet kan gärna få svara, om frågan nu inte är alltför ”obegriplig”.

Så skrev jag den 23 maj 2005. Jämtin har ännu efter mer än fem år inte svarat. Kanske var frågan trots allt ”helt obegriplig”.

Det bådar i vart fall inte gott för (S) med en sådan partisekreterare. Och vad tycker de socialdemokratiska israelvännerna om Jämtin, tro?

Länk: SvD.