Detta enligt min ringa mening, vilken jag framfört här.

Samma inställning förmedlas här. Där ber man oss skriva på ett upprop till den jordanske kungen, med innebörd att ”a democratic Jordan is Palestine”.

Så här lyder uppropet i Google-översättning, bristfälligt förbättrad av mig själv:

Till Hans Majestät Konungen av Jordanien Abdulla II och Regeringen och det hashemitiska konungariket Jordanien.

När ropen på demokrati når oss från Tunis, Egypten och hela den arabiska världen, uppmanar vi Jordanien att utropa sig som det palestinska folkets demokratiska nationalstat.

Åttio procent av befolkningen i Jordanien är ofria palestinier. Detta … steg skulle korrigera denna orättvisa och utgöra grunden för en rättvis, allomfattande och varaktig fred mellan de judiska och arabiska folken.

Den dåvarande premiärministern Yitzchak Rabin skrev: ”En palestinsk stat kan skapas bara på ruinerna av staten Israel”.

Det behöver inte bli så. Det bör inte bli så.

Låt Jordanien bli demokratiskt och fritt, och låt det palestinska folket ta på sig ansvaret för den demokratiska staten i Jordanien – utan att förstöra eller förringa staten Israel och utan någon fysisk överföring av befolkningen, varken den judiska eller den arabiska.

Vi undertecknade, medborgare i världen, företrädare för hundratusentals runtom i världen, ber den jordanska regeringen och kung Abdulla II, att utropa det Hashemitiska konungariket som palestiniernas demokratiska nationalstat, och med detta symboliska … steg, på ett avgörande sätt bidra till fred i Mellanöstern och fred i världen.

Vi vill påminna er om er fars modiga ord:

”Jag önskar att arvet efter mig ska vara demokrati och fred och att detta ska vara en sköld för kommande generationer.” – Kung Hussein I av Jordanien.

Så du borde kanske skriva på du också – precis som jag, alltså!


2 svar på ”Jordanien bör vara palestiniernas nationalstat”
 1. HELLO AGAIN – SAPERE AUDE! – .

  – Daft … [ and real an stupidity … ] is only the forename of mr Alexander’s one-sided-drunk [ … ] comment above.
  – Ignorance … is the second one. [ Etc. . … ] In the other side of this debate [ the complexity of the middle-east questions ] we find SAPERE AUDE! in it’s OWN WAY to the future [ ! ] in its opinion that ”palestine” is – and should be – an included physical and ethnical part of the official nation of the Jordanian Arabian state – in the EAST SIDE of the Jordanian River – . And the term ”palestine” – in it’s own – was created by the ROMANS [ … ] in their [ ! ] OCCUPATION of ISRAEL 2000 years ago – when rabbi Jeshuah//”Jesus” the jewish preacher walked the land and was killed by the Romans – .
  So the common use of this term today – in our days – [ by the media of the pan-arabian sphere and by the Western World, and, of course, by the ”palestine”-arabian occupiers them selfs -!- in their occupation of Gaza and the WEST-BANK and the holy TEMPLE-mountain of Moriah ] is not only deeply wrong [ in a historical and an ethical-juridical sense ] , it’s an ending [ ! ] story in it’s self [ ! ].
  And the same is the case of real ignorant people – [ repeating ] as mr. Alexander [ above ] and that kind of hatefull blind people personifyes and represents ./.

  CHAIM./.

 2. Hur kan man påstå något så korkat att palestiniernas nationalstat skulle vara Jordanien. Det vore som att likställa palestinierna med sionisterna. Men palestinier har inte för avsikt att utföra någon sionistisk vandring. Man kräver att få slippa blockaden och få återvända hem varifrån man brutalt blivit fördrivna under ”självständighetskriget”

  Hur en sådan Israels lakej kan propagera för något sådant så korkat och på så sätt inte ens försöka likställa palestinierna som människor utan snarare som något slags gods, är för mig vida oförståeligt, trots att det kommer från en sionistkramare. Mycket konstig slutsats.

Kommentarer är stängda.