Israel utpekades nyligen av Dagens Nyheter för att man inte skrivit på det s.k. ickespridningsavtalet rörande kärnvapen. Det är tre stater till som inte gjort det, nämligen kärnvapenstaterna Indien, Pakistan och Nordkorea.

Det är som du vet vanligt att hacka på Israel så snart möjlighet finns, och Dagens Nyheter tog nu på nytt chansen.

Jag skulle föreslå att Dagens Nyheter med flera media även tog chansen att hacka på följande stater:

Libanon, Jordanien, Syrien, Saudi-Arabien, Libyen, Irak, Förenade Arabemiraten, Pakistan, Kuwait, Oman, Bahrein och Eritrea.

Flera stater kunde också hackas på av samma anledning. Dock icke Israel. Anledningen är den att alla dessa stater till skillnad från Israel inte skrivit på 1951 års Genèvekonvention angående flyktingars rättsliga ställning.

Och hur kan det komma sig? Vi ser t. ex. att åtta av de ovan listade staterna är arabstater. Vi ser också, att alla av Israels grannländer, utom Egypten, finns med på listan.

Anar vi kanske ett samband? Sambandet kanske blir tydligare om vi betraktar följande statistik över antalet ”palestinska flyktingar” i respektive grannland (Källa för de tre första staterna: UNRWA. För Saudi-Arabien och Egypten har uppgifterna hämtats härifrån):

Jordanien 1 930 703
Libanon 416 608
Syrien 456 983
Saudi-Arabien 240 000
Egypten 70 245

Om vi sedan erinrar oss, att maximalt 850 000 personer ”flydde” från nuvarande Israel år 1948, och antar att dessa är att anse som statslösa, kan vi nu se i vilken mån dessa är att anse som flyktingar enligt 1951 års Genèvekonvention. Den lyder i nu aktuella delar som följer:

I denna konvention avses med uttrycket ”flykting” följande personer, nämligen … den som utan att vara medborgare i något land … befinner sig utanför det land, vari han tidigare haft sin vanliga vistelseort, samt är ur stånd att eller på grund av … fruktan … icke önskar att återvända dit.

Eftersom mycket få av de ”palestinska flyktingar” som nu finns i de nyss nämnda grannstaterna, någonsin har haft ”sin vanliga vistelseort” i Israel, så är det inte många som skulle få asyl som flykting enligt 1951 års konvention. Om alltså ”vägrarstaterna” skulle skriva på konventionen, så skulle de tvingas erkänna, att de allra flesta ”palestinska flyktingar” inte alls är några flyktingar. Men det skulle ju förta hela poängen med att hålla dessa stackars människor i ”flykting”läger i decennium efter decennium. Det skulle förskjuta trycket att komma till rätta med situationen från Israel till dem själva.

Så praktiskt då, att det finns en annan helt egen definition på vem som är flykting från ”Palestina” än från varje annan ort på jorden. En som därtill håller trycket kvar på Israel. ”Palestinska flyktingar” omfattas nämligen inte av flyktingkonventionen, om de bor i Jordanien, Syrien och Libanon. Då gäller i stället följande:

Under UNRWA’s operational definition, Palestine refugees are persons whose normal place of residence was Palestine between June 1946 and May 1948, who lost both their homes and means of livelihood as a result of the 1948 Arab-Israeli conflict. UNRWA’s services are available to all those living in its area of operations who meet this definition, who are registered with the Agency and who need assistance. UNRWA’s definition of a refugee also covers the descendants through the male line of persons who became refugees in 1948. The number of registered Palestine refugees has subsequently grown from 914,000 in 1950 to more than 4.6 million in 2008, and continues to rise due to natural population growth.
Källa: UNRWA.

Alltså är ”palestinska flyktingar” – obs. att detta är ett särskilt begrepp till skillnad från alla andra flyktingar i världen som bara är ”flyktingar” – under vissa förutsättningar de som ”hade sin vanliga vistelseort i Palestina” under åren 1946-48, och deras avkomlingar på manslinjen.

Det kan då till en början noteras, att döttrars söner och döttrar märkligt nog inte kan uppnå namn, heder och värdighet av ”palestinska flyktingar”. Under det att Konungariket Sverige införde full kognatisk tronföljd redan på 1970-talet, råder ännu den agnatiska arvsföljden inom det palestinska flyktingkollektivet. Kvinnors avkommor är mindre värda att vara ” palestinska flyktingar” än mäns alltså. Ja, de är inte alls värda att vara det.

Men ännu mer orimligt är, att flyktingskap överhuvud taget kan ärvas.

För detta borde man kunna hacka lite på FN också kan det tyckas. Hela upplägget verkar vara avsett att sätta extra press på Israel, en press som man inte sätter på något annat s.k. ”flyktingproducerande” land, i synnerhet inte efter mer än sextio år, i synnerhet inte efter att många av ”flyktingarna” bildat organisationer (Hamas, al-Fatah, PLO, PFLP t. ex.) och deltagit i anfallskrig med syfte att utplåna det land som deras förfäder en gång lämnat.

Sådan verksamhet gör dem ännu mindre förtjänta av fortsatt flyktingstatus. Det är klart att de inte kan få återvända till ett land som de vill utplåna. Själva orsaken till att de lämnade landet var ju dessutom just detta, att Israel skulle utplånas. Det var just i detta syfte som arabstaterna anföll år 1948.

I stället borde de integreras i de länder dit deras förfäder en gång flytt. Detta i enlighet med vad som normalt händer med alla andra flyktingar i världen. Om repatriering inte är möjlig, återstår ”resettlement” i ett tredje land i den mån ”integration” i de länder där de f. n. vistas inte är möjlig.

De får alltså bli ”settlers”, ”nybyggare”, som det hette förr i Nordamerika, eller varför inte bygga ”bosättningar” där de nu finns eller i någon annan av världens 22 arabstater. Mycket bättre än att fortsätta tjata om att få komma till världens enda judiska land, ett land där de flesta av dem dessutom aldrig haft ”sin vanliga vistelseort”.

Detta vore något för både FN och ”världssamfundet” att kraftsamla kring. Att verkligen hjälpa flyktingar i stället för att hålla dem som en gisslan för att hela tiden kunna kritisera och angripa Israel.

Men detta kommer nog inte Dagens Nyheter – eller någon annan heller – att skriva särskilt mycket om.

Här är en tidigare bloggning på samma tema.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

6 svar på ”Varför är de palestinska flyktingarna annorlunda än alla andra flyktingar?”

Kommentarer är stängda.