Göteborgs universitet och Malmö högskola profilerar sig i dagarna, dock icke som man kunde förvänta sig av akademiska lärosäten, som förvaltare av god vetenskaplig forskning, som utan vrede och opartiskt, sine ira et studio, söker sanningen. I stället tycks man finna det angeläget att ta ställning för ”Palestina” mot Israel.

Följande tillställningar anordnas i dagarna:

1. En dag om Palestina. Äger rum idag den 9 maj i Göteborg.
2. Tema Palestina. Pågår 8-16 maj i Malmö och Lund.

Som du ser om du följer länkarna avser man under punkt 1, som tilldrar sig på statsvetenskapliga institutionen, diskutera en akademisk bojkott av Israel. Bland mötesdeltagarna återfinns Monzer el Sabini, som enligt vissa sagesmän anförde den antiisraeliska demonstration, som du kan se delar av här. Man upprepade där mantrat: ”Israel är en terrorstat”.

Under punkten 2 avser man bland annat minnas Al-Nakba, dvs. ”katastrofen”, dvs. skapandet av Israel. Malmö Högskola – IMER – står dock inte som medarrangör för just denna minnesstund, utan för ett ”forum kring blockaden i Gaza” under medverkan av Dror Feiler, som denna gång dock inte uppträder i skepnad av företrädare för den antiisraeliska sekten ”Judar för israelisk palestinsk fred”, utan som aktiv i företeelsen ”Ship to Gaza”. I denna företeelse är en Mikael Löfgren styrgruppsmedlem. Denne Löfgren skall tala i Göteborg, se punkt 1 igen.

Det räcker inte med detta. Här följer nästa punkt, nämligen

3. Ship to Gaza har en egen hemsida och skall arrangera vad man kallar för en kickoff i Göteborg den 17 maj. Gissa vem som då ska presentera ”tankarna bakom och planerna med Ship to Gaza”. Jo den kände vetenskapsmannen Mattias Gardell, tillika kontaktman för organisationen, som denna gång till synes alltså åter kommer att framträda i sin skepnad av propagandist. Jämför denna min bloggning.

Syftet med Ship to Gaza är enligt hemsidan följande:

Vi avser sända ett fartyg från Skandinavien till Gaza via hamnar i Europa och Medelhavet med humanitärt bistånd, från människa till människa. Resan uppmärksammar en fråga som måste få en rättfärdig lösning och sänder ett konkret budskap till Gazas befolkning: ni är inte ensamma.

Vi utgår från att varje stat respekterar folkrättens princip om fri sjöfart på internationella vatten och förutsätter att varje stat ger oss fri passage och sjöfartsskydd i de hamnar vi besöker under färden.

Man kan i och med detta ställa frågan även till Uppsala Universitet, där Gardell av oklar anledning utnämnts till professor, på vilken forskningsfront detta lärosäte vill placera sig, och på vilket sätt universitetets renommé som förvaltare av god akademisk forskning gynnas av Gardells propaganda.

Man kunde också tänka sig att Gardell med flera kunde ställa frågan till Hamas och Iran: Kan ni inte smuggla in förnödenheter i stället för vapen? De kunde också ställa frågan till Egypten: Varför öppnar ni inte gränsen? Det är ju ändå inte Egypten som Hamas vill utplåna; det är Israel. Sedan kan de apropå rättfärdighet ställa frågan till sig själva: Hur rättfärdigt är det att utplåna Israel?

Kanske kan Kungl. Flottan här göra en insats. Svenska flottenheter kommer ju snart att operera i farvattnen strax öster om Suez, dock i fel ände av kanalen. Det vore en tydlig akt av solidaritet med Israel, som skulle sända ett konkret budskap till Israels befolkning: ni är inte ensamma. – Fast den israeliska flottan lär nog klara av ytterligare något fartyg, precis som hon gjorde förra gången. Här kan man läsa lite mer om andra händelser vid vattnet.

Här kan man dessutom läsa, att Israel nyligen tillåtit införseln av 12 milj. dollar till banker i Gaza, så helt strandsatta eller medellösa verkar man ju inte vara. Fast vapen kostar ju ofta också pengar, i den mån man inte får dem gratis från Iran alltså.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ett svar på ”Palestinska nyheter från forskningsfronten”
  1. Lund har många fina restauranger, en av de restauranger jag kan rekommendera är Vespa eller Grand Hotel. Grand hotel serverar både god mat men har även fina hotellrum.

    //Ja jag vet att detta är spam, men Lund är ju Lund!/Sapere Aude!//

Kommentarer är stängda.