Han har i alla fall skrivit en bok, som obegripligt nog översatts till svenska, under titeln Den etniska rensningen av Palestina. Det svenska förlagets hemsida hittar du här. Av titeln att döma kunde man tro att den handlar om Hamas och övriga islamonazisters pågående strävan att göra Palestina judenrein. Men Pappe menar tvärtom att det är judarna som håller på med etnisk rensning!

För denna bok har han följaktligen hyllats i Sverige på olika vänster-håll, t. ex. av Internationalen som kallar boken ”ett standardverk”, Folket i Bild som talar om ”en Wannsee-konferens i Palestina” och Arbetaren där artikeln har rubriken ”Planlagd etnisk rensning”. Dessutom finner vi en debattartikel i Hallands Nyheter under rubriken ”Palestinierna behöver omvärldens stöd”. I den sistnämnda länken talas om ”plan Dalet”, som skulle utgöra planen för en sådan rensning. Detta tillbakavisas av Benny Morris, och det har jag, apropå samma debattartikel, redan bloggat om här.

Allt detta är alltså nonsens. Nonsens igen! Jag skall nu förklara varför.

Låt oss till en början betrakta denna Wikipedia-artikel om mannen i fråga.

Därefter bör du läsa denna artikel i FrontPage Magazine, som jag idag hittade en länk till på bloggen Israel i Sverige. I artikeln hävdas att Pappe är bland dem som falskeligen hävdar att det vissa palestinier kallar en ”nakba” dvs. ”katastrofen” som skapade de palestinska flyktingarna, är att likna vid det som drabbade judarna under VKII, nämligen en ”förintelse”.

I den där artikeln, vad står det då där? Jo, bland annat följande (enligt min ringa översättning):

Bland dem som för fram klagomålen om en ”Nakba” vilken judarna skulle ha tillfogat ”palestinierna”, finns en handfull israeliska pseudo-akademiker. Den mest ökände bland dessa israeliska ”akademiker”, tillika den som har gjort mer än någon anan anti-israelisk israel för att i moraliskt hänseende försöka likställa förnekelsen av ”nakba” med att förneka förintelsen, är den ”nye historikern” Ilan Pappe. Så gott som alla som slår på trumman om ”nakba” citerar Pappe och hans ”böcker” om Israels påstådda ”etniska rensning” av araber under dess självständighetskrig. Pappe var tills nyligen lektor i statskunskap vid universitetet i Haifa, och har nu flyttat till en position som akademisk propagandist vid universitetet i Exeter i Storbritannien. —

Pappe är en välkänd förfalskare som stolt påstår att fakta och sanning inte har någon betydelse. Den franska tidningen Le Soir citerar Pappe som följer: ”Kampen rör faktiskt ideologi, inte fakta. Vem vet vad som är fakta? Vi försöker att övertyga så många människor som vi kan att vår tolkning av fakta är den riktiga, och det gör vi av ideologiska skäl, inte därför att vi söker sanningen”. Till och med har andra antisionister tagit avstånd från Pappe och kallat honom lögnare och förfalskare. Han har tillägnat en av sina ”böcker” åt hoppet att hans barn kan församlas i en värld där Israel inte existerar. Han stöder öppet arabisk terrorism. Han anser att Noam Chomsky inte är tillräckligt anti-israelisk.

Pappe kandiderade till israels parlament som representant för det stalinistiska kommunistpartiet och spelade en central roll i att underblåsa bojkotter av Israel i Storbritannien och på andra håll och var huvudfiguren i den skändliga ”Tantura-affären”. Då handledde Pappe en student till att hitta på en icke-existerande ”massaker” på araber av den judiska milisen Hagana (Alexandroni-brigaden) i Tantura, söder om Haifa, en ”massaker” som enligt Pappe ägde rum år 1948. Det finns inte en tillstymmelse till bevis på att en sådan ”massaker” ägt rum. Ingen av de arabiska och andra journalister som fanns på plats vid tiden för striden i Tantura har rapporterat om någon massaker. Araber som bodde i staden vid den tiden bekräftade att en strid ägde rum, men efter strid så hjälpte den judiska milisen de som bodde i staden och massakrerade ingen. Studenten, som stämts för förtal av veteranerna i Hagana-milisen, erkände senare i rätten med hans advokat närvarande att hela massakern var ett påhitt.

Det spelar ingen roll, för Pappe går genom världen och fortsätter att sprida lögnen om ”massakern” i Tantura, en lögn som har funnit vägen till nästan varje antisemitisk internetsida på jorden och också till nynazistiska tidskrifter, men även en handfull respektabla ”mainstream”-journalister stödjer sig på honom. Pappe har också ljugit om ungefär allt annat, bland detta att han skulle vara ”förföljd” av sitt eget universitet. Men Pappe avskedades i verkligheten aldrig av universitetet i Haifa för sina lögner och förfalskningar, även om han borde ha blivit det. (Några skämtare föreslog till och med att universitetet borde bojkottas för att det inte avskedat honom!) Detta hindrade inte Pappe från att uppvisa sina stigma inför de europeiska antisemiterna vilka förespråkade Israels undergång [”divestment”] som ”ett offer för sionismen”. Att han rekryterades av universitetet i Exeter bevisar hur lite detta lärosäte bryr sig om att upprätthålla vetenskaplig standard. Det faktum att så många av de människor som skränar om förnekelse av ”Nakba” förlitar sig på en så notorisk lögnare ger mängder av bevis om deras verkliga syften.

Det är obegripligt att en sådan person överhuvudtaget kan ha anställning vid ett universitet. Sådana inrättningar intresserar sig typiskt nog för sanningen. Den är förvisso svår att nå, men att som Pappe direkt ta avstånd från sanningen för att i stället genom lögner försöka uppnå en ideologisk ”seger”, kan väl knappast någonstans accepteras inom vetenskapen? Som jag ser det har i alla fall Exeters universitet genom att anställa Pappe ställt sig utanför vetenskapen.

Varför hyllas han då i Sverige? Det verkliga skälet är antagligen att han ger antisionisterna ammunition. Om denna sedan baseras på fakta eller fiktion har aldrig antisionisterna brytt sig om, vare sig i Sverige eller annorstädes.

Israel förtjänar kritik i vissa avseenden, visst. Men den kritiken bör baseras på sanna fakta. Kritik som baseras på lögner kan inte betecknas som annat än – antisemitism.

Till Pappe kan man alltså – för att citera Charles Dickens – inte säga annat än: You are a humbug, Sir!

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

15 svar på ”Vem är Ilan Pappe?”
 1. Jo jo mycket om Pappe som person.Hur hade det varit om ni ”angripit” fakta i boken.

 2. Ilan Pappé erkänner att han inte är opartisk eller bryr sig om sanningen:

  There is no historian in the world who is objective. I am not as interested in what happened as in how people see what’s happened. (”An Interview of Ilan Pappé,” Baudouin Loos, Le Soir [Bruxelles],Nov. 29, 1999)

  I admit that my ideology influences my historical writings…(Ibid)

  Indeed the struggle is about ideology, not about facts. Who knows what facts are? We try to convince as many people as we can that our interpretation of the facts is the correct one, and we do it because of ideological reasons, not because we are truthseekers. (Ibid)

  The debate between us is on one level between historians who believe they are purely objective reconstructers of the past, like [Benny] Morris, and those who claim that they are subjective human beings striving to tell their own version of the past, like myself. (“Benny Morris’s Lies About My Book,” Ilan Pappé, Response to Morris’ critique of Pappé’s book, “A History of Palestine” published in the New Republic, March 22, 2004, History News Network, April 5, 2004)

  [Historical] Narratives… when written by historians involved deeply in the subject matter they write about, such as in the case of Israeli historians who write about the Palestine conflict, is motivated also… by a deep involvement and a wish to make a point. This point is called ideology or politics. (Ibid)

  Yes, I use Palestinian sources for the Intifada: they seem to me to be more reliable, I admit. (Ibid)

Kommentarer är stängda.