I morgon är det ”folkomröstning” på Krim, dvs. den del av den självständiga staten Ukraina som i strid med folkrätten invaderats och ockuperats av Ryssland. I folkomröstningen ska ställning tas till följande två frågor (Källa: Wikipedia):

Ryska:

1. ”Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?”
2. ”Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?”

Svenska:

1. ”Föredrar du att Krim blir en del av Ryska federationen?”
2. ”Föredrar du att Krim återgår till konstitution[en] från 1992?”

Status quo ante bellum kan man alltså inte alls rösta på, dvs. det tillstånd som gällde innan Ryssland invaderade och ockuperade Krim.

Nå, situationen företer onekligen mycket beklagansvärda likheter med vad som hände när Sovjetunionen, efter Molotov-Ribbentrop-pakten och Nazitysklands angrepp på den självständiga staten Polen, invaderade och ockuperade östra Polen. Där genomförde Sovjetunionen ett skenval, varefter området annekterades av angriparen. Wikipedia igen:

Området införlivades med Sovjetunionen en månad senare, efter ett skenval med flera underligheter som att valhemligheten bröts, väljare påverkades otillbörligt, röstsedlar byttes ut och flera som röstade emot arresterades efter valet.

Rysslands nuvarande taktik är alltså inte ny. FN:s säkerhetsråd avsåg idag besluta att ”inte erkänna någon förändring av Krims status på basis av denna folkomröstning”. Naturligtvis lade Ryssland in sitt veto. Kina lade glädjande nog ned sin röst. SvD rapporterar.

Men det avsedda beslutet i säkerhetsrådet är korrekt. En stat kan inte genomföra en militär invasion av en del av ett annan självständig stat i syfte – eller med resultatet – att mer eller mindre avskilja den delen från den självständiga statens territorium. Inte ens genom att anordna en folkomröstning i strid med den invaderade statens vilja. Angreppskrig är inte tillåtet enligt folkrätten, detta oavsett om något skott avlossats eller ej.


Källa

Det är, kan man notera, enligt folkrätten inte heller tillåtet att, som de ryska soldaterna gjort på Krim, och som sker på bilden ovan, uppträda utan ”att bära ett utmärkande tecken, som är fastsittande och igenkännligt på avstånd”. I alla fall enligt Avd I, Kap I, Art I, 1 st 2 p i bilagan till den IV. Haagkonventionen från år 1907 (Lantkrigreglementet).

Rysslands förakt för folkrätten är uppenbart.

Ryssland respekterar alltså inte Ukrainas territoriella integritet, och har dessutom tidigare visat sig inte respektera Georgiens territoriella integritet. Ryssland kontrollerar nämligen Sydossetien, efter en militär invasion där. De flesta anser att Sydossetien alltjämt tillhör den självständiga staten Georgien. Dessutom kontrollerar Ryssland Transnistrien som rätteligen nog tillhör den självständiga staten Moldavien.

Sådär håller det på. Vilken stat kommer Ryssland härnäst att angripa? Att ett sådant angrepp kommer att ske, det verkar tyvärr oundvikligt. Åtminstone så länge som den ryska statsledningen består av imperialister och revanschister.

– I kväll läser jag i DN att ”Ryssland överväger att ingripa ytterligare i Ukraina”. Man läser där också att Ukrainas militär i dag lördag avvärjde ”ett ryskt militärt försök att nå en landtunga angränsande till Krimhalvön. Ukraina satte in flyg samt mark- och fallskärmstrupper”.

Ryssland kommer således nog inte att vika ned sig i första taget i Ukraina gällande Krim.

Frågan är varför Ukraina ska behöva vika ned sig och acceptera Rysslands folkrättsbrott? Om Västerlandet inte gör något för att stödja Ukraina att återta Krim, medför det att även Västerlandet viker ned sig. Då hamnar vi i en situation liknande den i östra Polen 1939, som jag skrev om ovan. Vi hamnar i en situation liknande den i Sudetlandet 1938, som jag skrev om här.

Det enda som Västerlandet borde acceptera är därför att de ryska ockupationstrupperna omedelbart utrymmer Krim. Om de inte gör det frivilligt återstår endast att tvinga bort dem.

Tillägg 2014-03-16: Ulf Gudmundsson hittar fler exempel på riggade val i sovjetisk regi i dagens SvD och Peter Wolodarski hittar i dagens DN andra intressanta paralleller med situationen under VKII.

Tillägg 2014-03-17: Utmärkt ledare i DN idag: ”Backa inte för Putin”.