Lennart Eriksson

Denna blogg drivs av Lennart Eriksson, som också har skrivit nästan alla hittills över 1400 inlägg. Läs mer under rubriken "Om Sapere Aude!" ovan - och observera även följande:

Nemo me impune lacessit

Sagt om Sapere Aude!

"Sapere Aude är en av Sveriges bästa bloggar!" - Läst på Facebook 2014-01-26

"Modigt. Provocerande. Intressant." - E-post 2014-08-27

"Lennart Eriksson … hjälten på Migrationsverket" - E-post 2015-08-15

Arkiv

Kategorier

Kalender

juli 2020
M T O T F L S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Margot Wallström visar igen att hon har underkastat sig islamismen när hon påstår att kärnvapen”hudnan” med Irans antisemitiska statsledning bör upprätthållas!

LatmaTV försökte för ett tag sedan skoja till Irans strävan att medelst kärnvapen utplåna Israel och Västerlandet. Se här:

Men som ”mullan” säger i filmen: ”It ain’t be too long … Cause you have waited all to long”. I längden riskerar detta alltså bli så lagom skojigt…

Således: Västerlandet har väntat alltför länge med att slå ut Irans nuvarande eller kommande kärnvapenförmåga. Alltså kommer det inte att dröja länge förrän Iran uppnår förmåga att angripa Israel – och alla oss andra – med kärnvapen.

Men istället för att slå ut Irans förmåga att bygga kärnvapen, ingår Västerlandet det förkastliga avtalet med Iran, kallat JCPOA!

Detta avtal har USAs president Trump förtjänstfullt nyligen frånträtt. Men det stöds alltjämt av EU och Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning. Till och med säger Wallström (foto t. v. i samkväm med den den antisemitiske ”palestinske” ”presidenten” Mahmoud Abbas) följande på ett EU-möte idag den 28 maj 2018 i anledning av att Trump sagt upp avtalet:

– Det här är någonting som är väldigt olyckligt för världen. Skulle det här nu helt misslyckas så är ju risken stor att Iran säger att ”nu skaffar vi oss kärnvapen”. Och det kommer i sin tur att leda till att Saudiarabien vill göra det och göra en redan osäker region mycket farligare, säger hon.

Wallström hoppas att ledarna under mötet kan diskutera hur de ska kunna hjälpa företag som vill investera i Iran rent praktiskt.

Hennes naivitet övergår nästan allt förstånd! Och Löfvens naivitet är ungefär lika obegriplig. T. h. ser vi honom i samtal med Irans president Rouhani och till vänster ser vi hur företrädare för den nuvarande svenska antisemitiska statsledningen skriver under avtal med dessa ”Satans makter”. Vederbörligen iförd vad som närmast liknar s. k. ”chador”, ett tecken på kvinnans underkastelse. Lysande föredöme för en ”feministisk” regering eller hur. – Nej, sådant folk ska man inte samtala med, än mindre ingå avtal med!

Irans regim avser skaffa kärnvapen, därom kan knappast råda någon tvekan. Denna avsikt lär de knappast aldrig överge. Detta gäller oavsett vilka ”avtal” som den nuvarande iranska regimen ingår med det otrogna Västerlandet. För vad som gäller för den iranska regimens del är den islamiska lagen. Denna lag stipulerar att ett avtal med otrogna, t. ex. EU, en så kallad hudna, endast syftar till att samla kraft för att i krig utplåna dessa otrogna eller i bästa fall förmå dem att underkasta sig islam eller sharia.

Därför kan ingen som står upp för Västerlandet någonsin ingå avtal med den nuvarande antisemitiska och islamonazistiska regimen i Iran som avser utplåna såväl Israel som Västerlandet inklusive Sverige.

Denna regim måste i stället bekämpas! I Iran ska inte investeras förrän islamisterna och islamonazisterna där slutgiltigt har besegrats!

– Man kan också läsa i tidningen Världen Idag om hur Irans statsledning alltjämt verkar för Israels utplåning. Ingen trevlig läsning. Men detta tycks inte beröra Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning alls. Underkastelsen inför islamisterna genom hudna är tydligen viktigare …

USAs ambassad flyttas till Jerusalem när Israel fyller 70 år: Då anfaller antisemiterna i Gaza Israel vilket Margot Wallström tycks gilla!

Inte en dag för sen var denna flytt. Heder åt president Trump! Jerusalem är sedan länge Israels huvudstad, så det är naturligtvis där alla ambassader bör vara placerade. Varje suverän stat har rätten att själv utpeka sin huvudstad. Israel har utpekat Jerusalem. Att villkora eller motsätta sig detta är liktydigt med antisemitism.

Men nog fanns det motstånd! Ungefär samtidigt riktades nämligen åtskilliga attacker från Gaza mot Israel. Antisemiterna försökte gå in i Israel, antagligen för att där döda så många judar som möjligt i sin fåfänga strävan att utplåna den judiska staten Israel. Men staten Israel försvarade sig givetvis. Det är klart att staten Israel försvarar sin civilbefolkning och sitt territorium, precis som varje annan stat gör.

Detta försvar föll dock inte i god jord hos EU och Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning. Visserligen dödades 62 ”palestinier”, men detta beskrivs som ”oproportionerligt” inte minst eftersom de dödade var ”fredliga demonstranter”. Margot Wallström (som på bilden t. v. ses mottaga en ”palestinsk” militär förtjänstorden) säger följande: ”I call on Israel to respect the right to peaceful protest.” EUs Federica Mogherini skrev såhär: ”Israel must respect the right to peaceful protest and the principle of proportionality in the use of force”.

Men som Ulf Cahn skriver i Världen Idag, så tillhörde 50 av dessa 62 dödade terrororganisationen Hamas vars enda syfte är att utplåna Israel och judarna. Antalet framgår också här. Ytterligare några lär har tillhört ytterligare någon terrororganisation.

Så att Hamas-angreppet mot Israel skulle utgöra en fredlig protest, som Wallström tycks mena, är helt och hållet fel!

Och vad menar Mogherini med proportionalitet? Ulf Cahn skriver: ”vad är ”proportionellt” i denna situation? Att lika många dör på bägge sidor? Är det ”proportionellt”? Handlar det om någon form av dödlig rättvisa?” En mycket berättigad fråga som jag själv ställt tidigare.

Märk väl också att Wallström skriver följande: ”I would like to express my deep dismay, shock and sadness at the violence and the rising death toll among Palestinians protesting in Gaza, where Israeli forces have once again used live ammunition against civilians”.

Men dessa femtio Hamas-medlemmar, majoriteten av de som dödades, kan knappast betecknas som civilpersoner. Snarare tillhör de dessa ”Satans Härar” som både Israel, Sverige och resten av Västerlandet har en rätt och skyldighet att bekämpa. Precis som Israel nu gjort och säkerligen kommer att fortsätta göra. I försvaret av Israel och Västerlandet.

Att Wallström ännu inte inser detta måste än en gång anses bekräfta hennes antisemitism – eller måhända hennes psykiska tillkortakommanden

Vilken diagnos som bör ställas på EU återstår att bedöma. För egen del anser jag att Konungariket Sverige bör lämna denna ”entitet”.

Hursomhelst: Kol haKavod leZahal!

Mahmoud Abbas’ antisemitism, Liberalerna och Sverigedemokraterna

Den islamonazistiska entiteten ”Palestinas” ”president” Mahmoud Abbas har för några veckor sedan i ett antisemitiskt uttalande gjort gällande att Förintelsen var judarnas eget fel, och inte orsakades av antisemitism utan av deras ”social behavior, [charging] interest, and financial matters”, som det formuleras i The Times of Israel. Läs även vad som skrivs om detta i Världen Idag, och se här en MEMRI-film från händelsen.

Vi vet ju att ”palestinierna” säger en sak till sina förtrogna och en annan sak till det godtrogna västerlandet. Detta uttalande var sannolikt bara avsett för invärtes bruk, men tack vare MEMRI har det fått spridning även utvärtes. Margot Wallström fann sig därför för en gångs skull föranlåten att kritisera Abbas för detta hans uttalande, vilket väl i någon ringa mån länder henne till heder.

Denna kritik var hon förvisso inte ensam om och Abbas har bett om ursäkt med dessa ord: ”Om människor blev förolämpade av mitt uttalande, särskilt judar, så ber jag om ursäkt” (SvD 2018-05-05). Det må vara hänt, men ingenstans framgår att han inte menade det han sade. Han står således av allt att döma fast vid sin antisemitiska åsikt. Här ser vi honom till yttermera visso nyligen på sjukhuset, dit möjligen kommen som en följd av Wallströms drabbande kritik, där dock läsande en tidning med av bilden i tidningen att döma antisemitiskt innehåll:


Källa 1. Källa 2.

En närmare granskning av bilden visar nämligen att den ser ut så här:

Vi ser alltså här en israelisk soldat som byter ut ett spädbarns nappflaska mot en giftflaska! Trevlig antisemitisk läsning för ”Palestinas” ”president” tydligen.

The Times of Israel skriver, se Källa 2 ovan: ”The cartoon referred to reports — since cast into question — that 8-month-old Layla Ghandour died from inhaling tear gas fired by Israeli troops during violent protests on the Gaza border with Israel last week”. Nyare indikationer tyder dock på att Layla dog av hjärtfel. – Varför ta med sig ett döende spädbarn till en konfrontation med Israels försvarsmakt? För att barnet ändå ska dö och för att då kunna kasta skulden för barnets död på Israel?

Nå, de svenska liberalernas ordförande Jan Björklund (foto t.v.) vill med anledning av Abbas uttalande frysa biståndet till de ”palestinska” områdena. ”Uttalandet är helt oacceptabelt och bland det värsta jag har hört”, skriver han på Facebook. ”Tydligare kan antisemitismen inte uttryckas”, menar han vidare – med all rätt!

Björklund och Liberalerna sällar sig därmed till den skara riksdagspartier som vill avbryta detta ”bistånd” – som ju i alltför hög grad används till att avlöna terrorister, för antisemitisk propaganda och för angreppskrig mot Israel. Först ut var Sverigedemokraterna och därefter kom Kristdemokraterna. Även tidningen Världen Idag har uttryckt denna vilja såväl som Vänskapsförbundet Sverige-Israel genom dess ordförande Lars Adaktusson. Detta har jag tidigare skrivit om.

Jan Björklund och Liberalerna hälsas därmed välkomna i gänget!

Jag noterar även med tillfredsställelse att ”Björklund anser att det svenska erkännandet av Palestina som en egen stat i dag framstår som helt ogenomtänkt”. För det har han alldeles rätt i också!

Liberalerna och Björklund borde därmed rimligen ha stött den Sverigedemokratiska riksdagsmotion 2017/18:3335 som nyligen påyrkade ”att Sverige bör återkalla sitt erkännande av Palestina och förklara det ogiltigt”. Men si det gjorde man inte, som framgår i punkt 6 på denna Riksdagens länk. Ytterligare en riksdagslänk till protokollet finns här, där den som talat å Liberalernas vägnar, Fredrik Malm (foto t.v.), inte hade något alls att säga om erkännandet av ”Palestina” som stat, för han hade inte tid! Se sidan 15 överst. (Malm sade dock så mycket annat bra så jag kan inte klandra honom alltför mycket.) – Även här kan man dock, på sidan 66 i protokollet, läsa att alla närvarande Liberaler motsatte sig Sverigedemokraternas motion. Tydligen även Malm …

Fast som du ser fattades beslutet i Riksdagen den 26 april och Abbas uttalande kom några dagar senare, så möjligen kan Liberalerna ursäktas därigenom. Men frågan lär komma på Riksdagens bord igen, och då hoppas vi att Liberalerna den gången kan göra om och göra rätt! Och följa Sverigedemokraternas goda föredöme.

För ”Palestina” är inte och har aldrig varit någon stat oavsett vad Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning anser. ”Palestina” som stat är ett antisemitiskt och kommunistiskt påhitt iscensatt av dåvarande Sovjetunionen med syfte att konfrontera USA och utplåna den judisk-kristna västerländska demokratiska och liberala civilisationen. Ett påhitt som lätt genomskådas och som vi som står upp för just denna västerländska civilisation måste bekämpa!

Vi välkomnar Liberalerna som vapenbröder även i denna kamp.

Länk: Tove Lifvendahl kommenterar biståndet till antisemitismen i ”Palestina” i SvD.

EU och Sverige väljer sida: Stödjer Iran i stället för USA!

Jeeha

USA under president Trump har ju som bekant sagt upp det förfärliga avtalet med Iran, som går ut på att Iran under viss tid – men absolut inte för alltid! – ska avstå från att utveckla kärnvapen. Detta har jag tidigare skrivit om.

Bra gjort av Trump och USA!

För detta avtal kan endast betecknas som en islamistisk ”hudna”, en vapenvila som ingås med ”krigets hus”, dar al-Harb som det heter på arabiska, och detta enbart för att samla kraft för att på nytt angripa och erövra detta krigets hus. Ett hus som enligt islamistisk ideologi består av alla länder som ännu ej underkastat sig islam. Det är enbart inom islam, ”dar al-Islam” på arabiska, som fred råder nämligen.

Inte minst vill ju den iranska statsledningen erövra och utplåna Israel – men även alla andra länder som inte underkastat sig islam. Det framgår tom. av Irans konstitution! Detta syfte strider uppenbart mot FN-stadgan enligt vilken stater ska leva som goda grannar och absolut inte försöka utplåna varandra.

Det är naturligtvis oklokt att ingå en vapenvila med den som vill att man ska utplånas eller underkasta sig när detta sker blott i syfte att samla kraft för fienden att senare återuppta utplånings- och anfallskriget. Det är tvärtom klokt att på alla sätt försöka tvinga denna entitet – i detta fallet Irans statsledning – att följa FN-stadgan och i stället för att försöka utplåna och i krig erövra sin omgivning, leva ”som goda grannar”. Inte minst med Israel.

Man frågar sig om de som ingått detta avtal med Irans statsledning ställt frågan till denna statsledning om detta avtal inte i själva verket är en hudna? Man frågar sig vad Irans statsledning i så fall svarat. Om Irans statsledning svarat ”nej”, så återstår frågan om detta svar inte egentligen är ett utslag av ”taqiyya”. Taqiyya är en islami(sti)sk princip, som särskilt tillämpas bland shiiter – vilka till exempel ingår i Irans statsledning. Enligt taqiyya är det tillåtet att ljuga inför i synnerhet otrogna, kafirer, för att uppnå fördelar. Till exempel sådana otrogna som EU, Sverige och USA.

Jag tror inte att någon ställt dessa frågor och fått några trovärdiga svar från Irans statsledning. Det hedrar dock nu USA och president Trump att USA frånträtt denna hudna.

Men att EU och Sverige fortsatt håller fast vid den, visar dels att man tagit ställning för Irans statsledning, mot USAs statsledning. Dels visar det att man inte har en aning om hur islamismen fungerar. Något som inte minst en kompetent svensk statsledning borde ha en aning om, kan man tycka …

Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning har i stället till yttermera visso, genom sin s.k. ”utrikesminister” Margot Wallström uttalat, att USAs uppsägning av avtalet/hudnan inte bådar gott. Wallström har f. ö. som framgår av bilden ovan t. v. mottagit en ”palestinsk” militär förtjänstorden! Från ett ”Palestina” som, i likhet med Iran, avser att utplåna Israel!

EU underkastar sig också.

EU och Sverige har som sagt därmed valt sida. Man föredrar en hudna med ett land, Iran, vars statsledning föresatt sig att utplåna den västerländska judisk-kristna demokratiska och liberala civilisationen. Med Israel som första angreppsmål. Detta föredrar man framför att stå solidarisk med USA, den stat vars solidariska stöd till Europa var avgörande för att försvara och bevara just denna civilisation under 1900-talet, inte minst under det andra världskriget.

Detta är ett stort svek. Men islamisterna jublar säkert, såväl i Iran som i Sverige och i Israels omnejd …

Och inte minst kan ju Sverige därigenom fortsatt sälja Volvo-lastbilar till Iran. Bilar som tycks användas som vapenbärare. Kanske för kärnvapen, eller …

Här är en av dem i vart fall. Raketer på flaket:

Fler foton finns här.

Tydligen är det så att Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning tycker att det är bättre att sälja vapenbärare till den iranska statsledningen, att sannolikt användas i det iranska angrepps- och utplåningskriget mot Israel och den västerländska civilisationen, än att försvara just denna civilisation, t. ex. genom att inte ingå hudna-avtal med islamister och genom att inte tillåta försäljning av Volvobilar som vapenbärare till Iran.

Skandal! Tydligen!

Vårbudgeten 2018: Ytterligare satsningar på utländska medborgare

Magdalena Andersson
Källa.

Sveriges nuvarande statsledning, dvs. ”regeringen”, har lagt fram sin vårbudget. Det jag noterar är att man anvisar ytterligare 4,9 miljarder kronor till ”ersättningar till kommuner för kostnader för tidigare mottagande av asylsökande”, samt blygsamma 200 miljoner kronor ytterligare till polisen. Slagsidan i budgeten ökar således enligt mina beräkningar med netto ytterligare 4,7 miljarder kronor i huvudsak till förmån för utländska medborgare.

”Den demografiska utvecklingen driver” onekligen allt ”högre kostnader”. Se bara här:

Uo 2017 2018 % Vårbudget Ny %
Uo 6 Försvar 46 128 276 000 53 835 520 000 16,7
Uo 4 Rättsväsendet 42 466 641 000 45 766 783 000 7,7 45 966 983 000 8,2
Summa 88 594 977 000 99 602 303 000 12,4 99 802 303 000 12,6
Uo 2017 2018 % Vårbudget Ny %
Uo 7 Internationellt bistånd 34 990 005 000 42 985 209 000 22,8
Uo 8 Migration 32 580 319 000 15 748 230 000 -51,7 20 648 230 000 -36,6
Uo 13 Nyanlända invandrares etablering 32 162 956 000 50 041 831 000 55,5
Uo 25 Stöd med anl. av flyktingsituationen 7 000 000 000 7 000 000 000 0
Uo 27 Avgifter till EU 29 586 308 000 39 510 631 000 33,5
Summa 136 319 588 000 155 295 883 000 13,9 161 195 883 000 18,2

I 2018 års ursprungliga budget ökade ”regeringen” sina utgifter till icke-svenskar med cirka tolv procent (13.9/12,4=1,12) jämfört med år 2017. I och med vårbudgeten har denna utgiftsökning nu ökat till hela fyrtiofyra (44) procent (18,2/12,6=1,44)!

Frågan kvarstår därför om denna ”regering” egentligen kan sägas vara Sveriges ”regering” när man så tydligt – och i allt högre grad – fördelar svenskarnas skattemedel till icke-svenskar än till svenskar?

Tveksamt enligt min ringa mening …

Länk: Mitt tidigare inlägg i frågan.

Naziflagg hissad i Gaza tillsammans med ”Palestinas” flagga!

Det förefaller ha skett i går, den 6 april 2018, enligt vad Israels försvarsmakt förmedlar på Facebook. Här ett foto:

Här är en mycket kort film med samma motiv:

Bevisen hopar sig för att Gazas och för den delen hela ”Palestinas” befolkning till största delen består av antisemiter som i likhet med Nazitysklands regim önskade judarnas utplåning – och numera även Israels utplåning. Enligt denna undersökning från år 2014 är det nittiotre (93) procent av den vuxna befolkningen!:


Källa.

Vi vet ju också att ”palestiniernas” stormufti, SS-Gruppenführer Hajj Amin al-Husseini, var nära lierad med Nazityskland, och bland annat inför imamerna i den Nazityska, tillika muslimska 13. SS-bergsjägardivisionen (”Handschar”) uttalade följande tänkvärda ord: ”I bekämpandet av judendomen står islam nationalsocialismen mycket nära” (Källa: Höpp, Gerhard (utg.): Mufti-Papiere : Briefe, Memoranden, Reden und Aufrufe Amin al-Husainis aus dem Exil, 1940-1945, Berlin : Klaus Schwarz Verlag, 2004, s. 221, min övers. från tyska).

Här kan du se när han skakar hand med Heinrich Himmler:

Och här heilar han inför sin SS-division:

Mycket senare uppges PLO-polisen heila också! Här är ett foto från om inte nutid så närapå:

Vi har ju för övrigt i närtid sett naziflaggor även i Hebron:


Läs mer här.

Och så finns ju klädaffären ”Hitler 2” i Gaza:


Läs mer här.

Här är dessutom en nidbild som ganska tydligt visar på vad Margot Wallström – och därmed Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning – faktiskt pysslar med:

Jag återkommer än en gång till frågan om det är rimligt att stödja all denna antisemitism? För egen del menar jag, och har gjort det sedan länge, att det är helt orimligt.

Men ändå sker detta alltjämt, inte minst av Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning. Och även tidigare av Sveriges måhända något mindre antisemitiska statsledningar.

Alla, märk väl, alla riksdagspartier har stött denna antisemitiska och antisionistiska befolkning i decennier! Genom tvångsvis uttaxering från Sveriges skattebetalare.

Alla riksdagspartier utom ett: Sverigedemokraterna. Detta parti har tvärtom ofta påyrkat att Sveriges skattebetalares tvångsvis uttaxerade bistånd till antisemiterna och antisionisterna i ”Palestina” ska upphöra intill dess ”palestinierna” har slutat med sin antisemitism och sin önskan att utplåna Israel. Här är ett exempel.

Det är ett mycket rimligt yrkande, enligt min ringa mening. För närvarande verkar det tyvärr dock som att bara Kristdemokraterna möjligen sent omsider har anslutit sig till denna mening. Läs här.

För övrigt anser jag att ”Palestinas” flagga mycket väl kan se ut så som den återges nedan. Då behöver man inte hissa fler flaggor än en när man konfronterar Israel, judarna och Västerlandet. Mycket praktiskt. Dessutom framgår ju det djävulska islamonazistiska budskapet än tydligare:

Satans härar attackerar Israel från Gaza: Just då kräver FN utredning – men knappast aldrig annars!

Som bekant har Israel under de senaste dagarna utsatts för angrepp från Gaza. Ett Gaza som behärskas av den islamonazistiska terrororganisationen Hamas, vars enda syfte är att utplåna den judiska, demokratiska och liberala staten Israel. Det är inte osannolikt att anta att dessa angrepp orkestrerats och iscensatts av just Hamas. IDF (Israels försvarsmakt) utgår från just detta:

Israel försvarar sig så klart. Israel vill ”hålla gränsen”, ungefär på samma sätt som när Sveriges statsminister Thorbjörn Fälldin år 1981 beordrade Sveriges försvarsmakt att hålla gränsen när det befarades att Sovjetiska stridskrafter tänkte kränka gränsen i samband med ubåtsincidenten utanför Karlskrona.

Dåvarande Sovjetunionen hade för sin del år 1981 inte uttryckt någon vilja att utplåna Sverige. Nuvarande Hamas har å sin sida för närvarande, nu, år 2018, fortfarande som enda syfte att utplåna Israel.

Det blir då extra alarmerande när just styrkor ur Hamas och motsvarande organisationer i dagarna inte endast försöker utföra en gränskränkning, utan till och med attackerar Israel. Något som framgår i filmen ovan.

The Times of Israel rapporterar, att åtminstone tio personer av de sexton som dödades igår tillhörde terrorgrupper som nyss attackerat Israel.

Man läser där t. ex. följande:

According to the Israel Defense Forces —, eight of the men killed were members of Hamas, which rules the Gaza Strip. One served in the al-Aqsa Martyrs’ Brigades, and another was affiliated with “global jihad,” it said, apparently referring to one of the Salafist groups in Gaza.

Här är ett foto från samma källa på vad som förefaller vara soldater i ”Satans härar”, nämligen just dessa tio som just dött i sin fåfänga kamp att utplåna Israel och den Västerländska civilisationen. För det var just de som dog när Israel försvarade sig den 30 mars 2018:

Satans härar

Jag noterar att FN, i dess egenskap av generalsekreteraren António Guterres, tycker att man borde sammankalla en ”independent and transparent investigation” om vad som hänt.

Konstigt att detta sker just nu, när Israel angrips i krig och sexton människor dödas, varav de flesta antagligen stridande soldater. Konstigt att det knappast aldrig skett när sexton människor/stridande soldater dör någon annanstans. I dagens Syrien t. ex. …

Nåja, en sådan utredning verkar aningen överflödig. För det första lär Israel, i likhet med varje annan stat, ha rätt att försvara sina gränser, i synnerhet om staten/Israel angrips av soldater som tillhör entiteter/organisationer som vill utplåna Israel genom anfallskrig. Om angriparen väljer att använda sin civilbefolkning i sitt angreppskrig kan inte ens civilbefolkningen undgå att bekämpas. Sådana är krigets lagar.

Och det råder ju ingen tvekan om att Gaza befinner sig i krig med Israel. Och knappast heller att angriparen Gaza använt sin civilbefolkning …

Att döma av rapporterna ovan är det i bästa fall sex av sexton dödade som kan anses vara civilpersoner. Men hur vet vi att inte också dessa civilpersoner använts av Israels fiender på ett sådant sätt att de utgjort legitima mål? Möjligen skulle detta kunna bli föremål för en FN-utredning, men det är ju inte det som Guterres och FN vill.

Mycket tyder tyvärr på att FN endast nöjer sig först när Israel kan utpekas som den skyldige, överallt och alltid. – Men det ska de inte lyckas med eftersom det är en lögn!

Man förundras även över hur många av Gazas och ”Västbankens” innevånare som har antisemitiska uppfattningar. Det är 93 % år 2014! Nittiotre procent! Läs här och här.

Inte undra på om Israel i så fall eventuellt tar det säkra före det osäkra och bedömer att även civilbefolkningen är ett legitimt mål för bekämpning.

Slutligen förundras man över hur t. ex. Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning kan finna det angeläget att år efter år stödja denna av allt att döma till största delen antisemitiska ”palestinska” befolkning med hundratals miljoner av svenska skattebetalares tvångsvis uttaxerade pengar. Ytterligare pengar lär från och med i fredags avsättas av den ”Palestinska Myndigheten” till understöd åt familjerna till de minst tio Satans härars soldater som du ser ovan och som då angrep Israel och fick plikta med sitt liv. Sådant folk hyllas nämligen av denna ”myndighet”.

Margot Wallström tycker för sin del att det är helt riktigt att angripares och judemördares familjer ska understödjas på detta sätt. För ”ska folk svälta ihjäl eller, vad ska familjerna göra om de inte får pengar?”

Man börjar då fundera på om inte också Margot Wallström och Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning har tagit värvning i just Satans härar. Wallström har ju tagit emot en ”Palestinsk” militär förtjänstorden, se ovan, av antisemiten och antisionisten Mahmoud Abbas, som otvivelaktigt gått i Satans tjänst. – Men som ändå ännu är ordförande i ”Fatah”, de svenska socialdemokraternas ”kära systerparti” …

(Om Satans härar skrev jag även igår.)

Tillägg 2018-04-02: The Times of Israel har numera presenterat denna bild, där flertalet dödades ”yrken” framgår. Dessa tio tillhör som synes alla organisationer vars huvudsyfte tycks vara att utplåna Israel:

Satans Härar

Notera då att Palestinagruppen i Malmö har publicerat ett inlägg på Facebook, där man påstår att flera av dessa avlidna var ”obeväpnade palestinier”. Här är bild från detta inlägg:

PPI
Källa med tack till PPI.

Men nej: Om du jämför namnen i Palestinagruppens inlägg med namnen i bilden från Times of Israel, så syns tydligt att i vart fall tio av dem var terrorister som tillhörde organisationer vilka har som syfte att utplåna Israel.

Dessa Satans lögnaktiga härar tycks alltså ha fått fotfäste i Malmö. Men där ska de inte vara. Satans härar får inte finnas någonstans bland hederliga och sannfärdiga människor. Vare sig i Malmö eller någon annanstans.

I stället må de väl rätteligen böra fördrivas just dit där Satan bor. Dvs. till helvetet. Man hör/ser/läser ju ofta deras ”valspråk” så lydande: ”Vi älskar döden mer än ni älskar livet”.

Så låt dem då dö. Israels försvarsmakt (IDF) lät cirka tio av dem dö den 30 april. Jag är säker på att IDF inte har något emot att inbjuda alla andra av dessa Satans härars ”soldater” till helvetet. Det räcker bara att konfrontera IDF – sedan inträder döden ganska automatiskt! Jag är till och med beredd att personligen erbjuda Satans härars ”soldater” samma löfte!

Därigenom blir ju alla nöjda. De som älskar döden får dö. Vi andra får leva, i kärlek och fred.

Elementärt, min käre Watson!

”I det urgamla kors, Av Guds blod färgat rött, En underbar skönhet jag ser.”

I dag är det Långfredag. Då kan det vara på sin plats att begrunda ”det heliga Kors … där vår Herre för oss blev till döden en smärtornas man”. ”I dess kraft skall jag segrande gå”, som det heter. Låt oss hoppas på det! Här kan du dels höra sången, dels läsa texten på svenska (en av versionerna):

1. På en avlägsen höjd stod ett grovt dystert kors, symbolen för smärta och skam. O jag älskar det kors där vår Herre för oss blev till döden en smärtornas man.

Jag vill älska det urgamla kors. I dess kraft skall jag segrande gå. Jag omfamnar det heliga kors tills jag segrarens krona skall få.

2. Detta urgamla kors, som ej världen förstått, förunderligt drar det till mig. Ty Guds heliga lamm, som till Golgata gått, det i kärlek han burit för mig.

3. I det urgamla kors, av Guds blod färgat rött, en underbar skönhet jag ser. Ty det är på det korset han lidit och dött, han som frälsningens nåd åt mig ger.

4. För det urgamla kors vill jag trogen och glad fördra både hån och förakt tills han kallar mig hem till den himmelska stad för att dela hans ära och makt.

Källa.

”Förunderligt drar det till mig.”

På korset dog juden Jesus, Guds smorde, dvs. Kristus.

Den judisk-kristna västerländska demokratiska och liberala civilisationen är bergfast grundad i Jesus Kristus och det han predikade. Detta oavsett om man tror att Han är Guds son eller ej. Den är lika bergfast grundad i judendomen, oavsett om man är jude eller ”grek”. Denna civilisation måste försvaras eftersom vi annars skulle behöva underkasta oss icke-demokratiska och icke-liberala makter i form av islamism, kommunism och nazism. Sådan underkastelse har ofta medfört både död och förintelse.

Men just idag, på Långfredagen, första dagen på Pesach, attackeras judarna i Israel på nytt från Gaza och ”Västbanken”. Just av dem som vill utplåna just denna judisk-kristna västerländska demokratiska och liberala civilisation och tvinga oss alla till underkastelse – och Israel och judarna i synnerhet! Fem döda och över femhundra skadade hittills, dock ännu så länge bara angripare tack och lov. Jerusalem Post rapporterar. Underkastelse, död och förintelse var det …

Jag kommer då att tänka på en annan kristen sång, nämligen ”Fram, I Kristi Stridsmän!”. Här är en vers:

För det namnet Jesus Satans härar fly,
Upp då, Kristi Stridsmän, Trots alla stridens gny!
Mörkrets makter bäva För vår glada sång,
Därför prisen Herren, Stridsmän, dagen lång!

Låt oss hoppas att Guds ängel än en gång går förbi Israel. Satans härar står vid dess gränser. Må de fly, ”som en stormvind i öknen bort”. Med hjälp av den Israeliska försvarsmakten, och givetvis med hjälp av ”Kristi Stridsmän”.

Jag räknar mig som en av dem.

– Så här såg det ut idag när Israel försvarade sig mot något som förefaller vara en av Satans härar, denna gång utgående från Gaza:

Utrikesminister Margot Wallström i Judisk Krönika: Faktaresistens och antisemitism

Den nuvarande svenska antisemitiska statsledningens utrikesminister Margot Wallström har intervjuats i senaste numret av tidskriften Judisk Krönika (1/2018). Intervjun kan läsas här.

Intrycket när man läser intervjun är att Wallström inte har en aning om vad hon talar om – och tydligen inte heller vill ha en aning!

Några exempel ur intervjun på hur lite hon vet/uppger sig veta kommer här, se det fetstilta:

Vissa betraktar antisionism som helt likställt med antisemitism, där en åsikt om att Israel inte ska vara en judisk stat är det samma som att vara emot judar i största allmänhet.

Hos delar av vänstern och förstås i arabvärlden är begreppet antisionism vardagsmat, men tydligt är att Margot Wallström värjer sig för att gå djupare in i dessa definitioner och gränsdragningar.

– Nej, jag ger mig inte in i en sådan diskussion och sådana definitioner, jag är ingen expert på de frågorna …

Men att ifrågasätta Israel som judisk stat – kan det vara antisemitism?

Jag är ingen teolog och kan inte svara på det.

Så tycker du det är rätt att den palestinska myndigheten ger pengar till terroristers familjer?

– Nej, jag vet inte vad som riktigt avses i det där fallet, vi måste fundera hur vi använder våra pengar, men ska folk svälta ihjäl eller, vad ska familjerna göra om de inte får pengar?, undrar utrikesministern i en retorisk fråga.

Du träffar många makthavare i länder i Mellanöstern. Frågar du varför det görs antisemitiska tv-serier och skolböcker i deras länder?

– Jo, det är sådant vi talar om, hur stoppar man uppvigling och allt detta finns ju överallt i samhället, det finns för många källor till det och det måste man ta i tu med.

Vad får du för svar?

Jag vet inte om det finns ett svar.

Det finns många judar i Paris och även i Malmö som anser att det är tryggare att bo i Israel och har flyttat dit. Kan du förstå det?

– Jag kan inte kommentera det, för jag vet inte hur de resonerar.

Wallström kan alltså – bland annat! – inte svara på vad som ingår i definitionen av antisemitism, t. ex. möjligen att ifrågasätta Israel som judisk stat. Men hon är ändå i intervjun väldigt säker på att det är ”direkt felaktigt” att kalla henne antisemit!?

Hur kan hon veta att hon inte är antisemit om hon inte vet hur antisemitism ska definieras? Svaret är naturligtvis att hon inte vet, och inte vill veta.

Andra kommentarer till denna intervju har med rätta inriktats på det där som Wallström säger om att terroristers familjer synbarligen bör understödjas ekonomiskt för att de annars svälter ihjäl. Men varför hålla just ”palestinska” terroristers familjer vid liv? Varför hålla den av allt att döma till största delen antisemitiska ”palestinska” befolkningen under armarna, samtidigt som man låter andra ”folk svälta ihjäl” runt om i världen, oavsett om de är antisemiter eller terrorister eller inte? Varför är det just antisemiterna i ”Palestina” och i synnerhet just terroristerna bland dem, som inte bör svälta ihjäl? Varför hålla just antisemiterna under armarna, samtidigt som man låter annat folk dö?

Wallström tycks med detta uttalande indirekt medge att svenska skattebetalares pengar faktiskt går till ”löner” och ”pensioner” till terrorister och understöd till deras familjer. Ett understöd som ju märk väl är en belöning för att judar mördats och inte något socialbidrag eller bistånd i största allmänhet …

Sammanfattningsvis: Wallströms svar, eller snarare icke-svar, i denna intervju, visar än en gång tydligt vilken skandal Wallström är som utrikesminister. Hon medger sig vara okunnig och visar ingen avsikt eller vilja att läsa på samt mer än antyder att det är bra att svenska skattebetalares pengar går till ”palestinska” antisemitiska terroristers familjer.

Även om Wallström måhända i sin faktaresistens, alternativt psykiska insufficiens, tror att hon inte är antisemit visar hennes gärningar och uttalanden tydligt på motsatsen. Hon har ju utöver sina uttalanden, t. ex. nu i Judisk Krönika, också tagit emot en ”palestinsk” militär förtjänstorden, vilket framgår på fotot ovan t. v. Samt tillsammans med den övriga antisemitiska statsledningen erkänt den antisemitiska entiteten ”Palestina” som stat. En ”entitet” vars enda syfte är att utplåna Israel!

Hon passar alltså alldeles utmärkt som minister i den nuvarande svenska antisemitiska och faktaresistenta statsledningen. Men inte alls som företrädare för alla oss andra som står upp för Israels och judarnas rätt att existera, precis som alla andra stater och folk.

Här en intressant debatt om ”bistånd” till ”Palestina” i Riksdagen nyligen, nämligen den 23 mars. Biståndsministern Isabella Lövin (MP) upprepar inledningsvis, antingen lögnaktigt eller i bästa fall faktaresistent, att Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning inte understödjer antisemitismen i ”Palestina”. Ordagrant: ”Inget svenskt bistånd går till finansiering av terrorism”.

Tro’t den som vill:

Roten som bär oss: ”Judarna, Ers Majestät!”

Orden inom citationstecknen är titeln på en bok av Göran Larsson, som nyss utkommit i ny upplaga, och som jag nyss läst med stor behållning. Larsson är numera Associate Professor vid Lutheran Theological Seminary i Hong Kong och har tidigare varit direktor för Svenska teologiska institutet i Jerusalem.

Även om jag inte betecknar mig som troende, har jag läst Bibeln, både det gamla och det nya testamentet. Dessa båda bibeldelar behandlar det som brukar kallas det gamla respektive det nya förbundet mellan Gud och människor. Det gamla förbundet är ett förbund som Gud ingått med judarna. Det nya förbundet genom Jesus anses vara ett förbund mellan Gud och de kristna. En vanlig syn bland många kristna är, att det nya förbundet ersatt det gamla förbundet. Denna syn brukar kallas ersättningsteologi och har beklagligvis genom århundradena legat till grund för mycken kristen antisemitism och antisionism.

Jag hade dock för egen del redan innan jag läst Göran Larssons bok kommit till slutsatsen att ersättningsteologin är felaktig. Man behöver bara gå till Romarbrevets elfte kapitel för att någorlunda inse detta:

Jag [Paulus] frågar då: kanske Gud har förskjutit sitt folk? Visst inte. Jag är ju själv israelit, ättling till Abraham och av Benjamins stam. Gud har inte förskjutit sitt folk, som han en gång har utvalt. — Men till er hedningar vill jag säga: just som apostel för hedningarna prisar jag min tjänst. — [O]m roten är helig är också grenarna heliga. Om några av olivträdets grenar har brutits bort och du, som är en gren av en vildoliv, har ympats in i stället och får del av saven från det äkta trädets rot, så förhäv dig inte över de andra grenarna. Om du gör det skall du veta: det är inte du som bär roten utan roten som bär dig.

Göran Larsson ”ersätter” ersättningsteologin med en bekräftelseteologi. Kristendomen bekräftar det första förbundet. I Gamla Testamentet (1 Mos. 12:3) säger ju Herren följande till Abraham: ”Och jag skall välsigna dem som välsigna dig, och den som förbannar dig skall jag förbanna, och i dig skola alla släkter på jorden varda välsignade”. ”Alla släkter”, var det. Inte enbart judarna. Det är alltså inte frågan om två förbund. Förbundet är ett enda.

Så här skriver Göran Larsson (s. 108f):

Vi får inte glömma att Paulus var just hedningarnas apostel och aldrig grundade några judiska församlingar. Därför går det inte an att läsa hans ord till de hednakristna församlingarna som om han riktade dem till judar. När han exempelvis säger ”Om ni låter omskära er, har ni ingen nytta alls av Kristus” (Gal 5:2), talar han inte till judar utan endast till hedningar. —

Detta innebär dock givetvis inte att det därför nu skulle vara slut på skillnaden mellan judar och hedningar. Här har ofta orden i Gal 3:28 missförståtts när de ryckts ur sitt sammanhang: ”Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus”.

Meningen är denna: ”Nu har också ni hedningar del i Israel. Nu är det inte längre bara judarna (jfr Rom 3:28-29) som har del i löftena utan också grekerna (alltså icke-judarna). Därför ska ni inte försöka bli judar”. I stället har vi ofta läst orden i Gal 3:28 som om där stod ”Nu ska alla bli som grekerna”. Men lika väl som skillnaden mellan man och kvinna fanns kvar i församlingen, lika väl stod skillnaden mellan jude och grek kvar, och lika självklart var det att Israels folk behöll sin särskilda kallelse och särart också efter Kristus. —

Men låt oss nu lyssna till vad [Paulus] skriver i Rom 15:7-9: ”Godta därför varandra, så som Kristus har godtagit er till Guds ära. Jag menar: Kristus blev de omskurnas tjänare för att visa att Gud är sannfärdig och bekräfta de löften som getts åt fäderna, och hedningarna har fått prisa Gud för hans barmhärtighet” —

För det folk som hade Guds Ord och var förtrogna med dess löften, blev Kristus bekräftelsen på att Gud är trofast och håller vad han lovat. Inte befrielse från utan bekräftelse av ”lagen” var alltså följden av de av den kristna tron i de judiska församlingarna. För hedningarna som inte hade fått de heliga Skrifterna, kunde Kristus däremot inte bli en bekräftelse. De fick komma in ”oberoende av lagen” (Rom 3:21), genom Guds barmhärtighet. Därför blev också deras liv fyllda av hopp, glädje och lovsång, vilket vi ser i de bibelställen som Paulus omedelbart citerar (Rom 15:9-12): ”Det står ju skrivet: Därför skall jag prisa dig bland hedningarna, och ditt namn skall jag lovsjunga. Vidare heter det: Gläd er, ni hedningar, tillsammans med hans folk. Och en annan gång: Lova Herren, alla hedningar, lovsjung honom, alla folk. Och Jesaja säger: Han som är av Jishajs rot skall komma, han som reser sig för att härska över hedningarna; på honom skall hedningarna hoppas.

För att citera Lewi Pethrus: ”Löftena kunna ej svika, nej de stå evigt kvar”. Guds löfte i det första förbundet var inte bara ett löfte till judarna; det var ett evigt löfte till oss alla. För ”Gud tar inte tillbaka sina gåvor och sin kallelse” (Rom 11:29).

Tro det den som vill!

Göran Larsson ger även i sin bok exempel på hur svenska bibelöversättningar är felaktiga eller förvrängts till judarnas nackdel. Här är ett av dessa exempel ur Jer 31:35-37 i Bibel 2000:

Så säger Herren,
han som har satt solen att lysa om dagen,
månen och stjärnorna att lysa om natten,
han som rör upp havet i dånande vågor,
han vars namn är Herren Sebaot:
När denna ordning upphör att gälla,
säger Herren,
först då skall Israels ätt upphöra
att för alltid vara mitt folk.
Så säger Herren:
När himlen därovan kan mätas,
när jordens grundvalar kan utforskas,
först då skall jag förkasta Israels ätt
för allt de har gjort, säger Herren.

Detta kan då tolkas som att ”när” vissa saker inträffar ”skall Israels ätt upphöra att för alltid vara mitt folk””. Göran Larsson påpekar att den hebreiska originaltexten inte alls använder ordet ”när”. I originaltexten används ordet ”om” (på hebreiska im). Texten utgör alltså ingen förutsägelse om att Israels ätt kommer att förkastas. Den utgör istället rätteligen en bekräftelse på att Israels ätt tvärtom aldrig kommer att förkastas. Göran Larsson skriver (s. 116): ”Guds förbund står lika fast som solens, månens och stjärnornas gång och havets oupphörliga vågor. Och lika omöjligt som det är att någon skulle kunna mäta universum eller genomkorsa jordens inre, lika omöjligt är det att Gud skulle förkasta sitt förbundsfolk”.

Visst är det konstigt att den svenska Bibel 2000 innehåller en sådan felöversättning. Eller kanske inte … Jag noterar dock att den nyligen utgivna nuBibeln har ordet ”om”, inte ”när” i texten ovan.

Du kan beställa Göran Larssons förträffliga bok härifrån. Gör det! Inte minst för att få reda på vad som egentligen avses med titeln ”Judarna, Ers Majestät!” 🙂

Fotot överst till höger återfinns även i Göran Larssons bok. Det återger en skulptur av den judiske konstnären Joshua Koffman och har titeln ”Synagogan och kyrkan i vår tid”. Skulpturen finns här. Det är två kvinnor som satt sig ned bredvid varandra för att betrakta den andras heliga text. Den ena representerar kristendomen och den andra judendomen. Men i grunden är det samma heliga text. Samma budskap. Kan man tycka …