Kadaffi är nog körd nu – men hur körd är Mattias Gardell – och IHH och Ship to Gaza?

By Sapere Aude! - Last updated: måndag, februari 21, 2011 - Save & Share - 4 Comments

Libyens diktator har antagligen gjort sitt. Gott så. Återstår bara att se vilken slags diktatur som uppstår ur ruinerna av hans välde. Att det skulle bli fråga om en liberal demokrati så där utan vidare, det är nog inte särskilt sannolikt.

Jag ”roar” mig då åt hur professor Mattias Gardell beskrev Kadaffis välde i en artikel i nr 6-7 1992 av Anarkistisk Tidskrift, som Torbjörn Karfunkel förtjänstfullt upplyst oss om.

Johan Lundberg har på Axess-bloggen sin uppfattning klar. Han skriver så här:

Vidare beröms [i Gardells artikel] Libyens hårdnackade motstånd mot ”ondskans imperium”, med vilket Gardell avser ”fem samverkande krafter: reaktionärer, imperialism, zionism, rasism och fascism” Gardell fortsätter:

”Den enda möjligheten att vinna detta krig om världens framtid är samverkan. Om alla små nationer och små befrielserörelser samarbetar skulle USA kunna besegras. (—) Vad som behövs är med andra ord en federation av befrielserörelser och progressiva revolutioner i världen. För att klara det målet måste man bortse från ideologiska skillnader – inget folk får tvinga sin ideologi på andra folk – och enas om en plattform som minsta gemensamma nämnare: motståndet mot reaktionära krafter, mot imperialism, zionism, rasism och fasism”

Jag skulle vilja hävda att vi här finner själva kärnan i Mattias Gardells världsbild – det som styr hans ställningstaganden rörande islam, islamism, anarkism, antisemitism och så vidare. Mattias Gardell är kort sagt en person som ser det som sin livsuppgift att uppmuntra och organisera motståndet mot den liberala, demokratiska världen, varhelst och i vilken skepnad det uppträder.

Gardell är professor i Uppsala, tyvärr. Hans tillkortakommanden som vetenskapsman har jag redan bloggat om här.

Genom artikeln i den synnerligen obskyra publikationen Anarkistisk Tidskrift, där han tar ställning för Kadaffi visar han också tydligt sina tillkortakommanden som politisk analytiker, som företrädare för demokrati och frihet och som humanist.

Nu är det ju tyvärr så, att Gardell dessutom är en av förgrundsfigurerna i den likaledes obskyra organisationen Ship to Gaza. Som du ser här är Ship to Gaza en del av Freedom Flotilla, som i sin tur består av bl. a. IHH.

Då kan man notera, att flera företrädare för IHH befann sig ombord skeppet Mavi Marmara, när israeliska soldater blev tvungna att försvara sig mot islamisternas våldsamma angrepp. Nu har har en turkisk Mavi Marmara-delegation under ledning av ”militant Islamist activist Nureddin Sirin and IHH (sic!) official Selaheddin” besökt den islamonazistiska republiken Iran, och där uttalat, att ”[w]e are here today with the longing and the determination to build a Middle East without Israel and America’ (Källa).

Att besegra USA och sionismen, det var ju vad Gardell stod för, som vi såg. Samma uppfattning har av allt att döma också IHH men, kan man förmoda, även Ship to Gaza eftersom man är allierade med IHH genom Freedom Flotilla. IHH-företrädare har ju till och med åkt till mörkrets hjärta Iran för att inskärpa detta budskap.

Saken är alltså klar: Ship to Gaza syftar – i den mån man inte nu tar avstånd från IHH och Gardell – precis som Mattias Gardell och IHH till att utplåna såväl Israel som USA.

För den som vill se …

Länkar: SvD, DN, Dagen, Per Gudmundson i SvD, Johan Lundberg i Expressen.

Posted in antisemitism, antisionism, Islamismen, islamonazism, Israel, judar • Tags: , , , , , , , Top Of Page

4 Responses to “Kadaffi är nog körd nu – men hur körd är Mattias Gardell – och IHH och Ship to Gaza?”

Pingback from Sverige har inte i detta gäng att göra « Sapere Aude!
Time 02 mars 2011 at 23:50

[…] avser ”fem samverkande krafter: reaktionärer, imperialism, zionism, rasism och fascism”. Han menar dessutom att USA ska besegras och har till yttermera visso lierat sig med en organisation, IHH, som […]

Comment from Oscar Rang
Time 23 mars 2011 at 22:17

”Saken är alltså klar: Ship to Gaza syftar – i den mån man inte nu tar avstånd från IHH och Gardell – precis som Mattias Gardell och IHH till att utplåna såväl Israel som USA.”

Du ska ta det till atomkrigsnvå eller?

Israel må vara en ”liberal demokrati” men det betyder ingenting annat än ett land där ett fåtal har makten över vilka massan kan rösta på.

Du försvarar en världsordning som kommer falla på sin egen orimlighet. Vänta och se.

Pingback from Ship to Gaza seglar under hakkorsflaggan « Sapere Aude!
Time 27 juni 2011 at 18:55

[…] the longing and the determination to build a Middle East without Israel and America”. (Läs här för […]

Pingback from Ship to Gaza seglade under hakkorsflagg | Pettersson – försöker göra skillnad
Time 20 juli 2011 at 14:24

[…] with the longing and the determination to build a Middle East without Israel and America”. Läs här för […]

Write a comment