Hoppas jag har fel. Men mycket tyder tyvärr på att jag har rätt:

Låt oss för det första begrunda det den nuvarande statsledningen låtit kungöra (pdf.) under rubriken ”Insatser med anledning av flyktingkrisen”.

Statsledningen har i nu rådande krissituation med cirka niotusen asylsökande per vecka (468 000 på årsbasis) tillsammans med övriga riksdagspartier utom (V) och såklart (SD) kommit överens om att vid årsskiftet 2016-2017 eventuellt införa en ”tidsbegränsad lagändring”, innebärande följande:

Kvotflyktingar, ensamkommande barn och barnfamiljer ska fortsatt som huvudregel ha permanent uppehållstillstånd i enlighet med gällande lagstiftning. För övriga flyktingar, alternativt skyddsbehövande och övriga skyddsbehövande ska huvudregeln vara tillfälligt uppehållstillstånd.

Det är nästan det enda skarpa förslag som statsledningen i dagsläget har att komma med för att förhindra att Sverige inom tio-femton år, men sannolikt mycket tidigare, dels drabbas av systemkollaps, dels utsätts för asylsökande islamisters vid det laget antagligen framgångsrika strävanden att omvandla Sverige till ett muslimskt territorium. För så gott som alla nuvarande asylsökande är muslimer. Och jag tror knappast att det finns någon muslim som i grunden (al-Qaida) skulle ha något emot att Sverige blev muslimskt.

Men detta statsledningens enda skarpa förslag kan enligt justitieminister Johansson genomföras först i december-januari 2016/17. Dvs. först om drygt ett år!

Då kan jag upplysa statsledningen om att den lagstiftning som redan är gällande, och som kan tillämpas redan från i morgon dag, stipulerar att uppehållstillstånd för skyddsbehövande redan nu kan göras tidsbegränsade, dock i minst tre år (5 kap 1 § 3 st utlänningslagen). Det är då bara för Migrationsverket att redan nu genomföra det som statsledningen tydligen vill. Det kan ske när som helst, till exempel i morgon dag!

Men nej. Räkna inte med det. Inget lär hända. Utom möjligen om ett drygt år, och då kanske det är för sent! Då får vi nog, givet dagens inströmning av asylsökande, räkna med att ytterligare en halv miljon muslimer har kommit till Sverige. Muslimer som antagligen inte har något emot att Sverige blir muslimskt alltså. I ett tio-femtonårsperspektiv förefaller det dessutom som att muslimer kommer att utgöra majoritetsbefolkningen. Läs här.

Märk väl: Jag har inget specifikt emot muslimer. Men jag vänder mig starkt mot att just Sverige, ett land som ännu tillhör den judisk-kristna västerländska civilisationen, ska övergå till att styras av islamister. Inte alla muslimer är islamister, men muslimerna i allmänhet lär nog tyvärr inte vara särskilt angelägna eller förmögna att motstå de islamister som också inströmmar som asylsökande i Sverige och som, tillsammans med de islamister som redan finns här, verkligen med kraft vill införa den muslimska lagen, ”sharia”, i Sverige.

Märk väl: ”Sharia” är en lag som Europadomstolen för mänskliga rättigheter förklarat vara oförenlig med demokratins grundläggande principer!

Något verkligt organiserat kristet eller annat motstånd mot islamisterna förekommer ju inte heller. Tvärtom föreslås att Kristi kors bör täckas över och böneriktningen mot Mecka anges i en svensk kyrka! Detta föreslås av en biskop i Svenska kyrkan, nämligen Eva Brunne!

Det är svårt att se hur vi ska kunna motstå detta onda annat än genom att förhindra ytterligare muslimsk invandring. Men jag är givetvis mottaglig för tips på hur vi annars ska gå till väga.

Att om ett drygt år införa tidsbegränsade uppehållstillstånd motstår definitivt inte detta onda, den saken är klar! Det råder inte heller bot på den systemkollaps som inom kort lär bli ett faktum i och med att resurserna tar slut. Detta oavsett om muslimer, islamister eller andra kommer hit. Ett exempel: EU beslutade för några dagar sedan att ställa 100 000 sängplatser till förfogande. Jaha. Det räcker för Sveriges del bara i ett par månader!

För det andra så har Ivar Arpi bloggat i SvD om när ”polisen inte längre kan skydda”:

På Skarhults gods driver Alexandra von Schwerin och hennes make ett traditionellt spannmålsjordbruk med bland annat raps, råg, sockerbetor, vete och vårkorn. Här finns också en ekologisk äggproduktion. De har även utställningar, nu senast om dolda kvinnliga makthavare genom historien. En skånsk idyll en bit utanför Eslöv.

Natten till lördag gjorde någon inbrott i ekonomibyggnaderna där de har en verkstad, skördetröskor och traktorer. Inbrott sker förvisso återkommande, men den här gången stals en fyrhjuling, en transporter och en personbil. På lördagsmorgonen kom tre poliser dit för att göra en teknisk undersökning.

– Jag frågade vad vi skulle göra eftersom detta skett vid upprepade tillfällen och med jämna mellanrum. Jag fick svaret att polisen inte kunde göra något. ”Alla resurser är utlånade till asylmottagandet i Trelleborg och Malmö. Vi är överbelastade just nu. Så jag föreslår er att ni tar kontakt med Eslövs medborgargarde.”

Merit Wager skriver apropå detta följande:

Om samhällskontraktet är brutet så är det. Då gäller hela havet stormar (laglöshet, rättslöshet, inget skydd) och då ska vi också, varenda en av oss, betala mindre i skatt! Jag har varit inne på den tanken tidigare, men nu blir den allt tydligare: det är inte enbart den ena parten i en överenskommelse som ska hålla sin del av avtalet. Bryter en part mot det så är det inte längre giltigt.

Vi ser alltså att svensk polis hänvisar till medborgargardet och detta därför att de är överbelastade med asylmottagandet!

Enligt liberalt synsätt är statens huvuduppgift att skydda medborgarnas liv, frihet och egendom. I ovan återgivet fall har företrädare för staten, nämligen polisen, tydligen förklarat att man får vända sig till medborgargardet i stället för statsmakten om man vill få skydd för sin egendom. Staten har därmed också förklarat att man inte är kapabel att sköta en av statens huvuduppgifter: skyddet för medborgarnas egendom.

Staten har följaktligen abdikerat. Som Merit Wager formulerar saken: Samhällskontraktet är brutet. – Varför ska vi betala skatt till en statsmakt som inte ens förmår fullgöra en av dess huvuduppgifter?

Ja jag vet inte. Kanske är tanken om medborgargardet inte så dum ändå, åtminstone inte i nuvarande skymningsläge, när alla resurser riktas mot omhändertagande av i huvudsak muslimska invandrare och när svenskarna lämnas åt sitt öde. Eller åt hjälpen från medborgargardet i Eslöv.

Men det borde inte vara så. Staten måste vara en rättsstat. Som kan ingripa mot tjuvar här och nu! Som kan förhindra att utländska asylsökande mördar oskyldiga svenskar på IKEA i Västerås. Som här och nu kan förhindra att islamisterna tar över. Om staten inte är en rättsstat har den inget existensberättigande.

Om ett drygt år är sannolikt allt för sent. Om ett drygt år återstår antagligen bara för oss alla att förlita oss på medborgargardena. Inte bara det i Eslöv.

Då har den svenska statens nedgång och fall tyvärr antagligen fullbordats …

Jag hoppas jag har fel, men säg då vad vi ska göra för att förhindra att allt detta fullbordas. Statsledningen, den s.k. ”regeringen”, lär ingenting göra. Det har man ju tydligt visat.

Eftersom statsmakten abdikerat är det nu upp till dig och mig att var för sig och tillsammans på bästa sätt försvara såväl oss själva som den judisk-kristna västerländska civilisationen.

Och då kanske medborgargardet i Eslöv kan vara en förebild. Det är ju till och med rekommenderat av svensk polis!

Tillägg 2015-10-29: Ivar Arpis bloggning ovan återfinns numera även i dagens papperstidning.

Länkar: Ivar Arpi i SvD; Per Gudmundson i samma tidning.