Archives by Tag 'Mecka'

Samhällskontraktet är brutet och systemkollapsen nära

By Lennart Eriksson - Last updated: onsdag, oktober 28, 2015

Hoppas jag har fel. Men mycket tyder tyvärr på att jag har rätt: Låt oss för det första begrunda det den nuvarande statsledningen låtit kungöra (pdf.) under rubriken ”Insatser med anledning av flyktingkrisen”. Statsledningen har i nu rådande krissituation med cirka niotusen asylsökande per vecka (468 000 på årsbasis) tillsammans med övriga riksdagspartier utom (V) […]

Islamist i palestinska myndigheten åberopar freden i Hudaibiya som föredöme för dagens fredssamtal

By Sapere Aude! - Last updated: tisdag, juli 30, 2013

Innan jag kommenterar rubriken, vill jag anknyta till gårdagens Dry Bones ”strip”, som ser ut så här: Kommentaren lyder: ”The countries of the Middle East are being attacked by something more sinister than a religious movement. It’s Fascism dressed up as ”The Religion of Peace”. Visst har Dry Bones rätt i att frågan egentligen inte […]

Moskéer och minareter!

By Lennart Eriksson - Last updated: lördag, december 5, 2009

Rubriken låter nästan som ett av kapten Haddocks kraftuttryck. Och i verkligheten har just sådana byggnadsverk, precis som andra religiösa byggnadsverk, t. ex, kyrkor, använts inte minst som uttryck för religiös kraft och religiöst inflytande. Intressant nog har dessa byggnadsverk ofta uppförts på platser som tidigare varit helgade åt andra religioner eller gudar. Gamla Uppsala […]