Innan jag kommenterar rubriken, vill jag anknyta till gårdagens Dry Bones ”strip”, som ser ut så här:

Kommentaren lyder: ”The countries of the Middle East are being attacked by something more sinister than a religious movement. It’s Fascism dressed up as ”The Religion of Peace”.

Visst har Dry Bones rätt i att frågan egentligen inte rör religion, men islamismen är inte heller fascism. Fascismen kännetecknas inte av judehat. Det gör däremot nazismen. Nazismen, kommunismen och islamismen är totalitära politiska ideologier som söker världsherravälde och de som inte underkastar sig ska dö, antingen på grund av att de tillhör fel ras (judar enligt nazismen), fel religion (allt utom islam enligt islamismen) eller fel ”klass” enligt kommunismen. Det värsta är dock nazismen, för man kan avsvära sig sin religion enligt islamismen, eller ta avstånd från sin klass enligt kommunismen. Men den som är jude förblir jude och ska därför uteslutande dö enligt nazismen. Nazismen bygger hela sin ideologi på judehatet, och är därför ond på ett unikt sätt.

Man ska då ha klart för sig att islamismen innefattar ett stort mått av nazism i bemärkelsen judehat, antisemitism. När måttet blir tillräckligt rågat kallar jag detta slags islamism för islamonazism.

Jag läser då här hur ”Palestinian Authority Minister of Religious Affairs Mahmoud Al-Habbash reassured everyone last week that the political peace process is just a ruse, and part of a larger scheme to defeat their enemy.” Han jämförde därvid med ”freden” i Hudaibiya som profeten Mohammed ingick med sina motståndare enbart i syfte att vinna tid för att samla kraft att slutgiltigt besegra sina motståndare, vilka vid den tid var Quraish-stammen som behärskade Mecka. Efter att ha samlat kraft i två år attackerade Mohammed Mecka och intog staden. Så mycket var det fredsavtalet värt, och just så stort värde sätter tydligen denne minister för religiösa affärer i den palestinska myndigheten på ett fredsavtal med Israel. Det ingås enbart för att vinna tid för att samla kraft för att slutgiltigt utplåna Israel.

Dessa ståndpunkter har ministern till yttermera visso framfört i en predikan i närvaro av ”president” Abbas, uppges det.

Jag har inte sett eller hört att ”presidenten” opponerat. Så uppenbarligen syftar fredssamtalen som nu är å bane endast till att kraftsamla för att slutgiltigt utplåna Israel. Utplåningen av Israel står dessutom inskriven i al-Fatahs – ”presidentens” partis – stadga. Detta är i linje med islamismen, som syftar till världsherravälde och alla folks underkastelse, ett herravälde där det bara finns en stat, kalifatet, och naturligtvis inte någon judisk stat – eller svensk stat heller för den delen …

En sådan inställning är primärt att anse som totalitär, imperialistisk, islamistisk, nazistisk, antisionistisk och antisemitisk. Fast kanske inte direkt fascistisk.

Illa nog är det ändå. Mycket illa!